Hľadaný výraz: 2Krn 31,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Odpovedal mu hlavný kňaz Azariáš zo Sadokovho rodu: „Odkedy začali prinášať dary do Pánovho domu, jeme dosýta, ale množstvo zvyšuje, lebo Pán požehnal svoj ľud. Zvyšuje tu táto hromada.“

1

mail   print   facebook   twitter