výhody registrácie

Kniha Jób

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Jób 17, 1-15

1 Még mindig csúfot ûznek belõlem! Szemem az õ patvarkodásuk között virraszt. 2 Kezest magadnál rendelj, kérlek, nékem; [különben] ki csap velem kezet? 3 Minthogy az õ szívöket elzártad az értelem elõl, azért nem is magasztalhatod fel õket. 4 A ki prédává juttatja barátait, annak fiainak szemei elfogyatkoznak. 5 Példabeszéddé tõn engem a népek elõtt, és ijesztõvé lettem elõttök. 6 A bosszúság miatt szemem elhomályosodik, és minden tagom olyan, mint az árnyék. 7 Elálmélkodnak ezen a becsületesek, és az ártatlan a képmutató ellen támad. 8 Ám az igaz kitart az õ útján, és a tiszta kezû ember még erõsebbé lesz. 9 Nosza hát, térjetek ide mindnyájan; jõjjetek, kérlek, úgy sem találok bölcset köztetek. 10 Napjaim elmulának, szívemnek kincsei: terveim meghiusulának. 11 Az éjszakát nappallá változtatják, és a világosság csakhamar sötétséggé lesz. 12 Ha reménykedem is, a sír [már] az én házam, a sötétségben vetettem az én ágyamat. 13 A sírnak mondom: Te vagy az én atyám; a férgeknek pedig: Ti vagytok az én anyám és néném. 14 Hol tehát az én reménységem, ki törõdik az én reménységemmel? 15 Leszáll az majd a sír üregébe, velem együtt nyugoszik a porban.

Jób 17, 1-15

Verš 16
Jób 3:17 - Ott a gonoszok megszünnek a fenyegetéstõl, és ott megnyugosznak, a kiknek erejök ellankadt.
Jób 30:23 - Hiszen tudtam, hogy visszatérítesz engem a halálba, és a minden élõ gyülekezõ házába;

Verš 10
Napjaim elmulának, szívemnek kincsei: terveim meghiusulának.
Jób 6:29 - Kezdjétek újra kérlek, ne legyen hamisság. Kezdjétek újra, az én igazságom még mindig áll.

Verš 11
Az éjszakát nappallá változtatják, és a világosság csakhamar sötétséggé lesz.
Jób 7:6 - Napjaim gyorsabbak voltak a vetélõnél, és most reménység nélkül tünnek el.
Jób 9:25 - Napjaim gyorsabbak valának a kengyelfutónál: elfutának, nem láttak semmi jót.

Verš 6
A bosszúság miatt szemem elhomályosodik, és minden tagom olyan, mint az árnyék.
Jób 30:9 - És most ezeknek lettem gúnydalává, nékik levék beszédtárgyuk!

Job 17,5 - Verš uvádza porekadlo, ktoré vzniklo na Východe.

Job 17,8 - Vo veršoch sa javí ďalšia trpká irónia. "Poctiví a čistí" sú priatelia, ktorí sa pohoršia a žasnú nad údajným hriešnikom Jóbom, ktorého majú za vinníka jedine preto, lebo trpí. "Cesta spravodlivých" je v zmysle Jóbovho výsmechu všetko bezohľadné počínanie priateľov proti Jóbovi.

Job 17,12 - Moji priatelia by mi chceli nahovoriť, že noc mojich bolestí je vlastne už istým "svitom" môjho nádejného šťastia, a tak mi "noc obrátili na deň". Pritom neprestávajú ma pokladať za veľkého hriešnika, ktorý má konať len pokánie, aby sa všetko okolo neho zmenilo.