výhody registrácie

Kniha Jób

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Jób 17, 1-16

1 רוחי חבלה ימי נזעכו קברים לי׃ 2 אם לא התלים עמדי ובהמרותם תלן עיני׃ 3 שימה נא ערבני עמך מי הוא לידי יתקע׃ 4 כי לבם צפנת משכל על כן לא תרמם׃ 5 לחלק יגיד רעים ועיני בניו תכלנה׃ 6 והצגני למשל עמים ותפת לפנים אהיה׃ 7 ותכה מכעש עיני ויצרי כצל כלם׃ 8 ישמו ישרים על זאת ונקי על חנף יתערר׃ 9 ויאחז צדיק דרכו וטהר ידים יסיף אמץ׃ 10 ואולם כלם תשבו ובאו נא ולא אמצא בכם חכם׃ 11 ימי עברו זמתי נתקו מורשי לבבי׃ 12 לילה ליום ישימו אור קרוב מפני חשך׃ 13 אם אקוה שאול ביתי בחשך רפדתי יצועי׃ 14 לשחת קראתי אבי אתה אמי ואחתי לרמה׃ 15 ואיה אפו תקותי ותקותי מי ישורנה׃ 16 בדי שאל תרדנה אם יחד על עפר נחת׃

Jób 17, 1-16

Verš 16
בדי שאל תרדנה אם יחד על עפר נחת׃
Jób 3:17 - שם רשעים חדלו רגז ושם ינוחו יגיעי כח׃
Jób 30:23 - כי ידעתי מות תשיבני ובית מועד לכל חי׃

Verš 10
ואולם כלם תשבו ובאו נא ולא אמצא בכם חכם׃
Jób 6:29 - שבו נא אל תהי עולה ושבי עוד צדקי בה׃

Verš 11
ימי עברו זמתי נתקו מורשי לבבי׃
Jób 7:6 - ימי קלו מני ארג ויכלו באפס תקוה׃
Jób 9:25 - וימי קלו מני רץ ברחו לא ראו טובה׃

Verš 6
והצגני למשל עמים ותפת לפנים אהיה׃
Jób 30:9 - ועתה נגינתם הייתי ואהי להם למלה׃

Job 17,5 - Verš uvádza porekadlo, ktoré vzniklo na Východe.

Job 17,8 - Vo veršoch sa javí ďalšia trpká irónia. "Poctiví a čistí" sú priatelia, ktorí sa pohoršia a žasnú nad údajným hriešnikom Jóbom, ktorého majú za vinníka jedine preto, lebo trpí. "Cesta spravodlivých" je v zmysle Jóbovho výsmechu všetko bezohľadné počínanie priateľov proti Jóbovi.

Job 17,12 - Moji priatelia by mi chceli nahovoriť, že noc mojich bolestí je vlastne už istým "svitom" môjho nádejného šťastia, a tak mi "noc obrátili na deň". Pritom neprestávajú ma pokladať za veľkého hriešnika, ktorý má konať len pokánie, aby sa všetko okolo neho zmenilo.