Hľadaný výraz: Mt 27,1-2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Keď sa rozodnilo, veľkňazi a starší ľudu sa uzniesli, že Ježiša vydajú na smrť. 2 Preto ho spútaného odviedli a odovzdali vladárovi Pilátovi.

1

mail   print   facebook   twitter