Hľadaný výraz: Kol 1,24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev.

1

mail   print   facebook   twitter