výhody registrácie

Kniha Jób

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Jób 33, 1-33

1 Moje slová teda, Jób, už dobre počúvaj, všetkým mojim rečiam sluchu doprajže! 2 Pozri, svoje ústa som ja teraz otvoril, jazyk v mojom hrdle prehovoril už. 3 Moje srdce zopakuje slová múdrosti, moje pery budú jasne rozprávať. 4 Utvoril ma predsa Boží dych rovnako, mňa Všemocného duch taktiež oživil. 5 Ak len teda môžeš, nože, daj mi odpoveď, pripravže sa (zaraz), staň si predo mňa! 6 Nuž, hľa! Pred Bohom ver’ som ja taký ako ty, tiež som umiesený z hliny hrnčiarskej. 7 Nuž tak ťa strach zo mňa nijak desiť nemôže, nepadne mi ruka ťažko na teba. 8 Ty si mi do uší (stále) toto hovoril, ja som zasa počul hlahol tvojich slov: 9 »Ja som iste čistý, ja som bez viny, ja som bez úhony, ja som bez hriechu. 10 Proti mne on hľadá iba dáku zádrapku, za svojho nepriateľa ma pokladá, 11 preto moje nohy vkladá teda do klady, dáva pozor taktiež na každý môj krok.« 12 V tomto nemáš pravdu, túto ti dám odpoveď: Boh je od človeka väčší oveľa. 13 Akože si jemu mohol robiť výčitky, že ti na slovo každé neodvetil? 14 Veď Boh hovorieva iba raz len jediný, neopakuje nič znova po druhé. 15 V spánku (obyčajne) a tiež v nočnom videní, keď už ľudí chytá úmor hlboký, keď si v noci oddychujú na lôžku, 16 vtedy ušiam ľudí dáva svoje zjavenia a svojimi znameniami desí ich. 17 Aby od spurnosti človeka on odvrátil, svoje diela často pred ním ukrýva. 18 Veď on jeho dušu zachraňuje pred hrobom, by mu život do priepasti nepadol. 19 Na jeho lôžku ho varuje on bolesťou, triaškou ustavičnou kosti jeho tiež, 20 že si jeho život aj ten chlieb už zošklivil jeho duša (nechce) chutnú poživeň. 21 Jeho telo takto očividne tratí sa, jeho kosti schudli, až ich nevidno. 22 Jeho duša takto k hrobu priblížila sa, jeho život isto k mŕtvych obydliu. 23 Ale ak s ním vtedy bude (Pánov) služobník, jeden tlmočník to medzi tisícmi, aby človekovi povinnosti oznámil, 24 bude mať s ním sústrasť, prehovorí on: »Vysloboďže ho ty, aby nešiel do hrobu, za jeho dušu som našiel výkupné.« 25 Jeho hlas mladosťou potom sa osvieži, navráti sa do dní svojho junáctva. 26 Bude vzývať Boha, on si ho zas obľúbi, na jeho tvár budú hľadieť s radosťou. Tak on spravodlivosť vráti človeku. 27 Toto ľuďom povie, takto bude hovoriť: »Veru, ja som zhrešil, právo zvrtol som, nebolo mi to však nijak na osoh. 28 Dušu mi zachránil, by som nešiel do hrobu, môj život už teraz svetlo zrie.« 29 Nuž tak, všetko toto len Boh veru urobil človekovi druhý raz aj tretí raz, 30 aby jeho dušu odvrátil tak od hrobu, aby svetlo živých ožiarilo ho. 31 Jób, už dávaj pozor, nože ma len počúvaj, buďže teda ticho, ja chcem ešte hovoriť. 32 Ak máš vhodné slová, daj mi zaraz odpoveď! Hovor! Veď rád by som ti dal za pravdu. 33 Lenže ak (ich) nemáš, nože, ty mňa počúvaj! Zmĺkni a ja teba múdrosť naučím.“

Jób 33, 1-33

Verš 6
Nuž, hľa! Pred Bohom ver’ som ja taký ako ty, tiež som umiesený z hliny hrnčiarskej.
Jób 9:35 - Lež prehovorím, pred ním strach mať nebudem, bo moje veci sa tak nemajú.
Jób 23:10 - On dobre pozná moje cesty, zastávky, jak zlato vyjdem, keď ma preskúša.

Verš 8
Ty si mi do uší (stále) toto hovoril, ja som zasa počul hlahol tvojich slov:
Jób 10:7 - hoc dobre vieš, že ozaj som nevinný a z tvojej ruky nik ma nevyrve?
Jób 16:17 - hoc násilie na mojich rukách nie je a moje modlitby sú bez škvrny.
Jób 23:10 - On dobre pozná moje cesty, zastávky, jak zlato vyjdem, keď ma preskúša.
Jób 27:5 - Mne nenapadne, by som vám za pravdu dal, kým dýcham, nedám si vziať statočnosť.

Verš 10
Proti mne on hľadá iba dáku zádrapku, za svojho nepriateľa ma pokladá,
Jób 13:24 - Prečo svoju tvár skrývaš predo mnou a máš ma za svojho nepriateľa?
Jób 16:9 - Má hnev na korisť, a tak ma schvatol a zubmi na mňa zaškrípal i ostro zazrel na mňa škodca môj.
Jób 19:11 - Ba ešte roznecuje svoj hnev proti mne a má ma veru za nepriateľa.

Verš 11
preto moje nohy vkladá teda do klady, dáva pozor taktiež na každý môj krok.«
Jób 13:27 - že moje nohy zatváraš do klady, všetky moje kroky strážiš bedlivo a nôh mi stopy skúmaš pozorne?
Jób 14:16 - Ty teraz rátaš moje kroky, ale moje viny odpustíš.

Verš 20
že si jeho život aj ten chlieb už zošklivil jeho duša (nechce) chutnú poživeň.
Ž 107:18 - Každý pokrm sa im sprotivil a priblížili sa až k bránam smrti.

Verš 26
Bude vzývať Boha, on si ho zas obľúbi, na jeho tvár budú hľadieť s radosťou. Tak on spravodlivosť vráti človeku.
Ž 50:15 - A vzývaj ma v čase súženia: ja ťa zachránim a ty mi úctu vzdáš.“
Iz 58:9 - Vtedy budeš volať a Pán odpovie, budeš kričať a riekne: „Hľa, tu som!“ Keď odstrániš sprostred seba jarmo, kývanie prstami a reči zločinné

Verš 30
aby jeho dušu odvrátil tak od hrobu, aby svetlo živých ožiarilo ho.
Ž 56:13 - Bože, ešte mám splniť sľuby, čo som tebe urobil; obety chvály ti prinesiem,

Job 33,9 - Elihu zopakuje súhrn Jóbových tvrdení, ktorými ustavične zdôrazňoval svoju nevinnosť (porov. 9,21; 10,7; 12,4; 16,17; 27,5 n.). Odsúdi Jóbovu opovážlivosť. Veď podľa verša 10 Jób pripisoval Bohu istú predpojatosť (porov. 13,24; 19,11).

Job 33,14 - Boh hovorí k ľuďom rozmanitým spôsobom. Elihu uvádza aspoň tri spôsoby: Boh hovorí pomocou videnia (verše 15–18), prostredníctvom chorôb a neduhov (verše 19–22) a konečne cestou priateľského napomenutia (verše 23–28).