výhody registrácie

Kniha Jób

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Jób 41, 1-26

1 Nádej (muža) bude veru zmarená, pri pohľade naňho hneď sa vyvráti. 2 Nenapajedí sa, keď ho vyrušia? Ktože vtedy pred ním môže vydržať? 3 Kto sprotivil sa mu, a zachránil sa? Pod šírym ver’ nebom nikto zaiste. 4 Tiež o údoch jeho mlčať nebudem, a o jeho moci, ktorej rovnej niet. 5 Ktože môže zobliecť vrchný odev mu, do dvojitého mu vniknúť brnenia? 6 Brány tlamy jeho ktože rozovrie? Hrôza obkľučuje jeho zubiská. 7 Ako husté štíty jeho chrbát je, pospájané tmelom sťaby z kremeňa. 8 Tesno jeden s druhým pospájané sú, ani dych by cez ne vskutku neprešiel. 9 Priliehajú takto k sebe navzájom, držia pohromade, nerozštiepia sa. 10 Keď sa mu (raz) kýchne, až sa zablysne, jeho oči sú sťa brvy zornice. 11 Z jeho pažeráka jak by plameň šiel, sťaby sršali tiež iskry ohnivé. 12 Z jeho nozdier para vystupuje ver’ jak z hrnca na ohni, keď je vo vare. 13 Jeho dych by uhlie vari zapálil, akoby mu plameň z tlamy vyšľahol. 14 V jeho šiji iste sila spočíva, všade ho predchádza hrôza desivá. 15 Svaly jeho tela pevne poja sa, môžeš tlačiť na ne, nepovolia však. 16 Tuhé ani kameň jeho srdce je, ani spodný žarnov, také tvrdé je. 17 Pred jeho velebou vlny trasú sa, ba aj mora príboj (pred ním) ustúpi. 18 Meč ak zasiahne ho, nič mu nespraví, ani pika, oštep, strela vôbec nič. 19 Železo on má len sťaby za sečku, mosadz mu je iba drevom práchnivým. 20 Na útek ho strelec zahnať nemôže, ako pleva sú mu z praku kamene. 21 Kyj sa mu jak steblo tŕstia pozdáva, keď oštepy svištia, on sa rehoce. 22 Pod ním jak by boli ostré črepiny, sanicu on (nimi) v bahne vytlačí. 23 Zvíri ani kotol hlbočinu on z mora si nádobku robí na olej. 24 Jeho cesta za ním trblieta sa ver’ hĺbka sťaby bola vlasmi sivými. 25 Na zemi sa jemu nevyrovná nik, veď on stvorený bol nebojazlivý. 26 On gáni na všetky hrdé bytosti a všetkým šelmám je iste kráľom on.“

Jób 41, 1-26

Verš 11
Z jeho pažeráka jak by plameň šiel, sťaby sršali tiež iskry ohnivé.
Rim 11:35 - A kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť?
Ex 19:5 - Ak teraz budete poslúchať môj hlas a ak zachováte moju zmluvu, tak mi budete medzi všetkými národmi zvláštnym majetkom - veď mne patrí celá zem -
Dt 10:14 - Hľa, Pánovo je nebo a nebesia nebies, zem a všetko, čo je na nej!
Ž 24:1 - Dávidov žalm. Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.
Ž 50:12 - Aj keď budem hladný, nebudem pýtať od teba; veď moja je zem i s tým, čo ju napĺňa.
1Kor 10:26 - Veď Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa.
1Kor 10:28 - Ale keby vám niekto povedal: „Toto bolo obetované modlám,“ nejedzte to kvôli tomu, čo vás upozornil, a kvôli svedomiu,

Job 41,10 - Oči krokodíla, ktoré pri vynorení z vody sa najprv objavujú, básnicky sú porovnané s rannou zorou. V egyptskom obrazcovom písme pre rannú zoru používa sa ako znak práve oko krokodíla.

Job 41,11 - Básnické vyfarbenie dojmu pri pohľade na obávané zviera.