výhody registrácie

Kniha Jób

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Jób 24, 1-25

1 Prečo od Všemocného skryté nie sú osudy a tí, čo ho poznajú, nevidia jeho dni? 2 Veď hriešnici prekladajú medzníky a odvádzajú stádo pastierom. 3 Ba sirotám aj osla oni odženú a býka vdove vezmú za záloh. 4 Odháňajú z cesty bedárov a biedni sa v kraji všetci musia skryť. 5 Iní na spôsob divých oslov na púšti vychádzajú, za korisťou pachtia sa. Lež tí, čo robia do samého súmraku, nemajú chleba ani pre deti. 6 Tí kosiť musia na poli aj za noci a zbierať musia zlému vinicu. 7 Sú bez šiat, nahí musia nocovať, ani v zime čím prikryť sa nemajú. 8 Aj premočení sú horskými pľušťami, bez prístrešia túlia sa ku skale. 9 Už od pŕs matky lúpia oni siroty a biedneho krm berú za záloh. 10 Tak chodia nahí, lebo šaty nemajú, a vyhladnutí snopky vláčia si. 11 Aj olej tlačia medzi dvoma kameňmi a hoc lisy šliapu, hynú od smädu. 12 Ba zo (všetkých) miest zmierajúci vzlykajú a pomoc žiada duša zranených, Boh si však ich modlitby nevšíma. 13 To títo sú odporcami Svetla, jeho cesty neuznávajú a na jeho dráhu sa nevrátia: 14 Už na svitaní vstáva vražedník a zabíja núdznych bedárov; a v noci sa ako zlodej dobýja. 15 Na tmu striehne aj zrak cudzoložníka. Vraví si: »Ani oko ma nevidí!« a tvár si halí závojom. 16 Do domu sa za tmy vlámava a cez deň sa zamyká. Títo všetci nepoznajú svetlo, 17 lebo ranný svit im tieňom iba je a keď rozodní sa, hrôza schvatne ich. 18 Na hladine vody trieskou ľahkou sú, aj ich polia v kraji sú prekliate, nejdú im lisovníci do viníc. 19 Teplo, úpal vysuší snehové vody, podsvetie však zasa tých, čo pášu hriech. 20 Lono, ktoré ho počalo, zabudne naň, jeho sláva sa nebude spomínať. Ako strom sa zlomí hriešnosť ver'! 21 Trápil ženu neplodnú a bezdetnú, ani vdove neurobil dobre. 22 Svojou silou ovládol aj mocných, povstal, lenže nemá nádej života. 23 Boh mu ponechal istotu, spolieha sa, ale jeho oči nad ním bedlia. 24 Vypína sa kratučko a už ho nieto, znížili ho celkom, pokosili; uvädne jak klasu vrchovec. 25 Nie je to tak? Kto ma usvedčí z nepravdy? A moje slová ktože vyvráti?“

Jób 24, 1-25

Verš 2
Veď hriešnici prekladajú medzníky a odvádzajú stádo pastierom.
Dt 19:14 - Neber a neprenášaj medzníky svojho blížneho, ktoré predkovia ustálili na tvojom vlastníctve, ktoré ti dá Pán, tvoj Boh, v krajine, ktorú zaujmeš.
Dt 27:17 - »Prekliaty, kto preloží medzný kameň svojho blížneho!« A všetok ľud povie: »Amen!«
Prís 22:28 - Nehýb medzu prastarú, (tú), ktorú ustálili tvoji otcovia.
Prís 23:10 - Nevnikaj za medzu prastarú a neskracuj pole sirotám!

Verš 4
Odháňajú z cesty bedárov a biedni sa v kraji všetci musia skryť.
Prís 28:28 - Keď sa násilníci dostávajú navrch, treba sa skryť človeku a keď je po nich, spravodliví sa vzmáhajú.

Verš 10
Tak chodia nahí, lebo šaty nemajú, a vyhladnutí snopky vláčia si.
Lv 19:13 - Neutláčaj a neokrádaj svojho blížneho! Mzda robotníka nech neostáva v tvojich rukách do druhého rána!

Verš 11
Aj olej tlačia medzi dvoma kameňmi a hoc lisy šliapu, hynú od smädu.
Dt 25:4 - Nedávaj náhubok býkovi, čo mláti na humne.
Jak 5:4 - Hľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám žali polia, kričí. A krik žencov došiel k sluchu Pána Zástupov.

Verš 14
Už na svitaní vstáva vražedník a zabíja núdznych bedárov; a v noci sa ako zlodej dobýja.
Ž 10:8 - Sedí na postriežke blízko osád, nevinného zákerne zabíja.

Verš 15
Na tmu striehne aj zrak cudzoložníka. Vraví si: »Ani oko ma nevidí!« a tvár si halí závojom.
Prís 7:8 - Poza roh išiel ulicou a vykračoval po ceste k jej domovu
Ž 10:11 - V duchu si ešte hovorí: „Boh zabudol, odvrátil svoju tvár, vôbec sa nedíva.“

Verš 16
Do domu sa za tmy vlámava a cez deň sa zamyká. Títo všetci nepoznajú svetlo,
Jób 38:15 - Hriešnikom ich svetla nedostane sa, napriahnuté rameno sa už doláme.
Jn 3:20 - Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené.

Job 24,6 - Iní spájajú s tým koniec verša 5 a prekladajú: kvôli deťom kosia krmu po poliach a paberkujú vo vinici hriešnika. "Aj za noci" je voľný dodatok.

Job 24,7 - Preto sa v Zákone pamätalo, aby do zálohu vzatý plášť bol vrátený majiteľovi ešte toho dňa.