výhody registrácie

Kniha Jób

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Jób 35, 1-16

1 A Elihu opäť vravel: 2 „Veď či za správne si toto vari pokladal: »U Pána mám právo,« tak si hovoril. 3 Teraz zasa tvrdíš: »Čo je ťa do toho, čože ti tým robím, že hriech pášem ja?« 4 Nuž tak, chcem dať teraz tebe hlavne odpoveď, zároveň však s tebou tvojim priateľom. 5 Na nebesá pozri, len sa dívaj (pozorne)! Hľaďže na oblaky: Vyššie než ty sú. 6 Keď hriech teda pášeš, čo urobíš jemu tým? Ak máš nemálo vín, čo mu spôsobíš? 7 Ak si spravodlivý, čože mu tým daruješ alebo čo môže prijať z tvojej ruky?! 8 Tvoja bezbožnosť týka sa muža; jak si ty, tvoja spravodlivosť syna človeka. 9 Nariekajú oni pod útlakom velikým, kvília pod ramenom mocných vladárov. 10 Lenže nepomyslia: »Kde je Boh, čo stvoril nás, ten, čo dáva v noci piesňam hlaholiť, 11 čo nás poučuje tvorstvom pozemským a čo nás vzdeláva vtáctvom nebeským?« 12 Bedákajú iba, nik im nedá odpoveď pred spurným pohľadom tamtých hriešnikov. 13 Všetko to je márne, Boh ich nechce vypočuť, Všemohúci si to ani nevšimne. 14 Čo však, keď ty vravíš, že ho veru nevidíš, hoci s ním máš súd mať, na to čakáš len? 15 Že hnev jeho teraz teda ešte netresce, že sa o priestupok zaraz nestará, 16 Jób si už aj ústa naprázdno ver’ otvára, keďže vedu nemá, tára priveľa.“

Jób 35, 1-16

Verš 15
Že hnev jeho teraz teda ešte netresce, že sa o priestupok zaraz nestará,
Jób 11:6 - dal ti poznať taje svojej múdrosti nepochopiteľné na počutie! Vedz, to Boh chce počet z tvojej viny!

Verš 3
Teraz zasa tvrdíš: »Čo je ťa do toho, čože ti tým robím, že hriech pášem ja?«
Jób 34:9 - Veď on (vlastne) tvrdil: »Neosoží človeku, ak si nažíva on s Bohom v priateľstve.«

Verš 12
Bedákajú iba, nik im nedá odpoveď pred spurným pohľadom tamtých hriešnikov.
Jób 27:9 - Či jeho vzlykot Boh raz azda vyslyší, keď postihne ho dáke súženie?
Prís 1:28 - Vtedy ma budú volať, ale ja sa neozvem, budú ma vyhľadávať, no nenájdu ma.
Prís 15:29 - Pán je ďaleko od bezbožných, modlitbu spravodlivých však vyslýcha.
Iz 1:15 - Aj keď rozprestierate dlane, odvrátim oči od vás; a keď aj hromadíte modlitby, ja ich nevyslyším, veď vaše ruky sú plné krvi.
Jer 11:11 - Preto toto hovorí Pán: Hľa, ja privediem na nich nešťastie, ktorému nebudú môcť uniknúť! Vtedy budú volať na mňa, ale ja ich nevyslyším.
Jn 9:31 - Vieme, že hriešnikov Boh nevyslyší; ale vyslyší toho, kto si Boha ctí a plní jeho vôľu.

Verš 7
Ak si spravodlivý, čože mu tým daruješ alebo čo môže prijať z tvojej ruky?!
Jób 22:2 - „Vari je človek na osoh Bohu?! Osoží len sebe, kto má rozum.
Ž 16:2 - Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez teba.“
Rim 11:35 - A kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť?

Job 35,3 - Porov. 34,9.

Job 35,10 - Boh oprávnene žiada, aby všetci, čo sú utláčaní alebo akokoľvek podrobení utrpeniu, modlili sa s celou dôverou; Boh veľmi často za noc, t. j. nečakane, za veľmi krátky čas poskytol svoju pomoc ľuďom a tým ich pohol, aby mu ďakovali chválospevom a aby ho zvelebovali za svoje vyslobodenie.

Job 35,14-16 - Treba trpezlivo vyčkať, až Boh za dobré uzná, kedy chce zakročiť svojou mocou, aby poskytol pomoc prosiacim.