výhody registrácie

Kniha Jób

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Jób 11, 1-20

1 Tu prehovoril Naamčan Sofar a vravel: 2 „Nemá azda táraj dostať odpoveď, pravdu má mať veľavravný muž? 3 Umlčia ľudí táraniny tvoje, ty pýšiť sa budeš, že pravdu máš? 4 »Moja náuka je jasná.« Vravíš ty. »Pred tvojím zrakom som celkom čistý.« 5 Keby len Boh ozaj vravieť začal, otvoril si proti tebe pery, 6 dal ti poznať taje svojej múdrosti nepochopiteľné na počutie! Vedz, to Boh chce počet z tvojej viny! 7 Chceš azda vystihnúť Božiu podstatu, obsiahnuť dokonalosť Všemohúceho? 8 Je vyšší nad nebesá. Čo urobíš? Hlbší od podsvetia. Čože dozvieš sa? 9 Jeho rozsah väčší je ako zem, jeho šírka väčšia ako more. 10 Ak on ide pomimo, či to tají, abo rozhlasuje, kto mu zabráni? 11 Veď ľudí podvodných on dobre pozná, neprávosti zbadá, všíma si ich. 12 Tak môže prísť prázdny človek k rozumu, veď človek sa rodí ako divé osliatko. 13 Lenže ak ty svoje srdce priame máš, ak ty k nemu dvíhaš svoje ruky 14 a ak je neprávosť v tvojej ruke, ty ju odstrániš a krivde nedáš sídliť v svojom stánku, 15 potom si pozdvihneš tvár bez poškvrny, budeš neochvejný, bez strachu. 16 Potom iste zabudneš na útrapy, na vody jak ušlé spomenieš si. 17 Život jasnejší mať budeš nad poludnie, ba aj tmy ti budú ako zore. 18 Budeš istý, bo budeš mať nádej, budeš pokojne spať chránený. 19 Keď budeš driemať, nik ťa nevyruší; mnohí ťa budú láskať po tvári. 20 Oči bezbožných však zhynú túžbou, pre nich útočište zaniklo už a nádej všetka ich je - vydať dušu.“

Jób 11, 1-20

Verš 11
Veď ľudí podvodných on dobre pozná, neprávosti zbadá, všíma si ich.
Ž 10:11 - V duchu si ešte hovorí: „Boh zabudol, odvrátil svoju tvár, vôbec sa nedíva.“
Ž 10:14 - Ty vidíš, veď ty hľadíš na útrapy a žiaľ a berieš ich do svojich rúk. Na teba sa chudák spolieha a sirote pomáhaš.
Ž 35:22 - Pane, ty to vidíš, nuž nemlč; Pane, nevzďaľuj sa odo mňa.

Verš 12
Tak môže prísť prázdny človek k rozumu, veď človek sa rodí ako divé osliatko.
Jób 5:8 - Ja sa však iba k Pánovi utiekam, Bohu zverím svoje právo.
Jób 22:21 - Daj sa do priateľstva, pomer sa s ním, len tak prospejú ti tvoje zisky.
Kaz 3:18 - Vo svojom srdci som rozmýšľal (ďalej): „Čo sa týka Adamových synov, Boh ich (tak) skúša, aby bolo vidno, že sami osebe sú (tvormi) ako zvieratá.“

Verš 17
Život jasnejší mať budeš nad poludnie, ba aj tmy ti budú ako zore.
Ž 37:6 - Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo a tvoje právo ako poludňajší jas.
Ž 112:4 - Spravodlivým žiari svetlo v temnotách, milosrdný, milostivý a spravodlivý.

Verš 18
Budeš istý, bo budeš mať nádej, budeš pokojne spať chránený.
Lv 26:5 - Vtedy sa mlatba pretiahne u vás až do vinobrania a oberačka hrozna potrvá až do siatia, budete jesť svoj chlieb dosýta a budete bývať bezpeční v krajine.

Verš 19
Keď budeš driemať, nik ťa nevyruší; mnohí ťa budú láskať po tvári.
Lv 26:6 - Dám pokoj v krajine, keď budete odpočívať, nik vás neprestraší. Divé zvery vyženiem z krajiny a nijaký meč nevnikne do vašej krajiny.
Ž 3:5 - Hlasne som volal k Pánovi a on mi odpovedal zo svojho svätého vrchu.
Ž 4:8 - Môjmu srdcu dal si väčšiu potechu, než majú tí, čo oplývajú vínom a obilím.
Prís 3:24 - Ak uložíš sa, strachovať sa nebudeš, ak budeš odpočívať, bude sa ti sladko spať.

Verš 20
Oči bezbožných však zhynú túžbou, pre nich útočište zaniklo už a nádej všetka ich je - vydať dušu.“
Jób 8:13 - To cesta je každého hriešnika, takto hynie nádej bezbožníka.
Jób 18:14 - Vytrhne ho z bezpečného stanu, odvedie ho ku kráľovi hrôzy.

Job 11,4 - Porov. 9,21; 10,7.

Job 11,12 - Utrpenia zoslané od Boha vedia pretvárať na mysli aj menej rozumných a tvrdošijných ľudí. Sofar usiluje sa pohnúť Jóba, aby uznal, že Boh ho tresce, aby dosiahol jeho polepšenie.