výhody registrácie

Kniha Jób

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Jób 25, 1-6

1 Tu prehovoril Šuachčan Bildad a vravel: 2 „On má vladársku moc, hroznú silu, udržuje pokoj na výsostiach. 3 Je možno spočítať jeho zástupy? A nad kým nevychádza jeho svetlo? 4 Je človek spravodlivý pred Bohom, čistý, koho porodila žena? 5 Ak jasne nesvieti už ani mesiac ani hviezdy nie sú v jeho očiach čisté, 6 o čo menej človiečik, ten chrobák, človeka syn, tento červíček!“

Jób 25, 1-6

Verš 4
Je človek spravodlivý pred Bohom, čistý, koho porodila žena?
Jób 4:17 - »Kto spravodlivý je v očiach Pána, kto pred svojím Tvorcom čistý je?«
Jób 15:14 - Čože je človek, aby čistý bol, koho žena zrodila, aby bol spravodlivý?
Jób 15:14 - Čože je človek, aby čistý bol, koho žena zrodila, aby bol spravodlivý?

Verš 5
Ak jasne nesvieti už ani mesiac ani hviezdy nie sú v jeho očiach čisté,
Jób 15:15 - Veď on nemá dôveru vo svojich svätých, nebo nie je čisté v jeho očiach,

Verš 6
o čo menej človiečik, ten chrobák, človeka syn, tento červíček!“
Jób 4:19 - tým skôr na tých, čo len v domoch z hliny sú, iba v prachu majú postať svoju, bývajú jak mole rozmliaždení.
Ž 22:6 - Ku tebe volali a boli spasení, v teba dúfali a zahanbení neboli.