výhody registrácie

Kniha Jób

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Jób 27, 1-23

1 Tu Jób začal opäť hovoriť: 2 „Ako žije Boh, čo odobral mi právo, a Všemohúci, čo ma roztrpčil, 3 kým vo mne duša ešte bude, kým v mojich nozdrách trvá Boží dych, 4 nuž moje pery nepovedia neprávosť, ani môj jazyk nepreriekne lož. 5 Mne nenapadne, by som vám za pravdu dal, kým dýcham, nedám si vziať statočnosť. 6 Som v práve iste, toho nevzdávam sa, mňa za dni moje srdce nekarhá. 7 Nech ako bezbožník má sa aj môj nepriateľ, ako naničhodník môj odporca! 8 Ak zlostník prosí, akú nádej môže mať, keď svoju dušu k Bohu povznesie? 9 Či jeho vzlykot Boh raz azda vyslyší, keď postihne ho dáke súženie? 10 Vari sa bude môcť kochať vo Všemohúcom a každú chvíľu volať Boha o pomoc?! 11 Nuž poučím vás, ako si Boh počína, a ciele Všemocného neskryjem. 12 Veď ak ste všetci sami toto videli, tak hlúpo konať ako môžete?! 13 Bezbožný má ten podiel pred Bohom, ten údel dostane tyran od Všemohúceho: 14 Ak synov početných má, sú len pod meč, výhonky mu chleba dosť nemajú. 15 Tých, čo po ňom zostali, smrť do hrobu schváti, ani vdovy nezaplačú po nich. 16 Hoci striebra nahromadil ani prachu, ako blata nazhŕňal rúch drahých, 17 statočný si oblečie, čo zhŕňal on, striebro nevinný zas po ňom zdedí. 18 Palác dal si postaviť sťa hniezdo, ako keď si hájnik búdku zrobí. 19 Bohatý však ľahne si a nevstane už, oči otvoriť chce, už ho nieto. 20 Hrôzy ako záplava ho stihnú, v noci zasa víchor uchváti ho. 21 Vietor predný schmatne ho a pominie sa, odfúkne ho z miesta, kde si sídli. 22 Neľútostne sa naň stále vrhá, pred bijúcou rukou prchať musí. 23 Zatlieskajú si nad ním rukami a vypískajú ho z jeho miesta.

Jób 27, 1-23

Verš 8
Ak zlostník prosí, akú nádej môže mať, keď svoju dušu k Bohu povznesie?
Mt 16:26 - Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!
Lk 12:20 - Ale Boh mu povedal: »Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život, a čo si si nahonobil, čie bude?«

Verš 9
Či jeho vzlykot Boh raz azda vyslyší, keď postihne ho dáke súženie?
Jób 35:12 - Bedákajú iba, nik im nedá odpoveď pred spurným pohľadom tamtých hriešnikov.
Ž 18:41 - Ty si zahnal mojich nepriateľov na útek a rozprášil si tých, čo ma nenávidia.
Ž 109:7 - Keď ho budú súdiť, nech vyjde ako odsúdený a jeho modlitba nech mu bude hriechom.
Prís 1:28 - Vtedy ma budú volať, ale ja sa neozvem, budú ma vyhľadávať, no nenájdu ma.
Prís 28:9 - (Ak niekto) odvracia svoj sluch, aby nečul zákon, jeho modlitba je priam hanebnosť.
Iz 1:15 - Aj keď rozprestierate dlane, odvrátim oči od vás; a keď aj hromadíte modlitby, ja ich nevyslyším, veď vaše ruky sú plné krvi.
Jer 14:12 - Keď sa postia, nevyslyším ich prosbu, keď prinášajú celopal a obetu, nemám v tom záľubu. Ba znivočím ich mečom, hladom a morom.“
Ez 8:18 - Nuž aj ja budem konať v hneve, nezmiluje sa mi oko a nebudem šetriť a hoci mi budú veľkým hlasom volať do uší, nevyslyším ich.“
Mi 3:4 - Potom budú kričať k Pánovi, ale nevyslyší ich, zakryje si v tom čase pred nimi tvár, lebo hrešili svojimi skutkami.
Jn 9:31 - Vieme, že hriešnikov Boh nevyslyší; ale vyslyší toho, kto si Boha ctí a plní jeho vôľu.
Jak 4:3 - Prosíte, a nedostávate, lebo zle prosíte; chcete to využiť na svoje náruživosti.

Verš 13
Bezbožný má ten podiel pred Bohom, ten údel dostane tyran od Všemohúceho:
Jób 20:29 - Taký podiel Boh bezbožnému dáva, od Pána ho (čaká) také dedičstvo.“

Verš 14
Ak synov početných má, sú len pod meč, výhonky mu chleba dosť nemajú.
Dt 28:41 - Splodíš synov a dcéry, ale nebudeš sa z nich tešiť, lebo ich odvedú do zajatia.
Oz 9:13 - Efraim - tak som sa postaral - bol Týrus zasadený na poli. Efraim si vyvedie synov na zabitie.

Verš 15
Tých, čo po ňom zostali, smrť do hrobu schváti, ani vdovy nezaplačú po nich.
Ž 78:64 - Kňazi padli pod mečom a ich vdovy nemal kto oplakať.

Verš 17
statočný si oblečie, čo zhŕňal on, striebro nevinný zas po ňom zdedí.
Prís 28:8 - Kto rozmnožuje svoj majetok úrokmi a úžerou, zhromažďuje ho (pre toho, kto) sa zľutúva nad chudobnými.
Kaz 2:26 - Lebo koho on uzná za dobrého, nadelí mu múdrosti, vedomosti a slasti; ale hriešnikovi dá za úlohu zhromažďovať a hromadiť, aby to podľa Božieho úsudku odovzdal niekomu dobrému. Aj to je márnosť a honba za vetrom.

Verš 19
Bohatý však ľahne si a nevstane už, oči otvoriť chce, už ho nieto.
Ž 49:17 - Netráp sa, ak niekto bohatne a ak sa poklad jeho domu zväčšuje.

Verš 20
Hrôzy ako záplava ho stihnú, v noci zasa víchor uchváti ho.
Jób 15:21 - V ušiach mu znejú desivé hlasy, záhuba naň príde v čase pokoja.
Jób 18:11 - Zo všetkých strán ho budú desiť hrôzy a budú sa mu valiť na päty.

Job 27,8 - Verš 8 doslovne znie: "Lebo načo ešte čaká bezbožník – až mu raz Božstvo vytrhne dušu?"

Job 27,18 - "Palác dal si postaviť sťa hniezdo". – Táto čiastka verša je v hebrejskom texte neistá. Niektorí prekladajú: dom si vystaval, aký má moľ (t. j. z hmoty nestálej, ktorá sa ide rozpadnúť, ako látka moľami zožratá). Iní zasa majú: Veď vybudoval si akoby z trávy dom… podobný chyžke, akú si schystá hájnik.