Hľadaný výraz: Ef 4,13-14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku, 14 aby sme už neboli malými deťmi, ktorými sem-tam hádže a zmieta hocijaký vietor klamlivého ľudského učenia, ktorý podvodne strháva do bludu.

1

mail   print   facebook   twitter