výhody registrácie
1. Kniha Mojžišova v tomto preklade nie je dostupná.