výhody registrácie

Kniha proroka Ezechiela

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ez 27, 1-36

1 Pán prehovoril ku mne takto: 2 „Ty teda, syn človeka, začni žalospev nad Týrom! 3 A povedz Týru, ktorý býva pri vstupe na more a na mnohých ostrovoch kupčí s národmi: Toto hovorí Pán, Jahve: Týrus, ty vravíš: »Som vrchol krásy.« 4 V srdci mora tvoje hranice, budovatelia ťa krásnym spravili. 5 Zo sanírskych cyprusov postavili všetky tvoje poschodia, z Libanonu doviezli céder, by na teba sťažeň vztýčili, 6 veslá z dubov Bášanu urobili pre teba. Dali ti slonovinovú palubu vykladanú drevom jedľovým z ostrovov kitejských. 7 Vyšívaný bysus z Egypta boli tvoje plachetky, slúžili ti za zástavu. Purpur modrý, červený z elisajských ostrovov boli tvojím pokrovom. 8 Ľudia zo Sidonu, Aradu boli ti za veslárov, Týrus, tvoji mudrci boli kormidelníkmi. 9 Gebalskí starci a mudrci zaprávali v tebe trhliny. Všetky lode mora a ich námorníci boli u teba, aby prevážali tvoj tovar. 10 Peržania, Lúd a Pút boli v tvojom vojsku, boli tvojimi bojovníkmi, u teba si vešali štít a prilbu, oni ti dodávali lesku. 11 Synovia Aradu a tvoje vojsko boli na tvojich múroch dookola a boli strážcami v tvojich vežiach; tulce si vešali dookola na tvojich múroch, oni ti zdokonaľovali krásu. 12 Taršiš bol tvojím kupcom pre množstvo rôzneho bohatstva; dodávali tvoj tovar za striebro, železo, cín a olovo. 13 Javan, Tubal a Mešek boli tvojimi kupcami; ľudské duše a kovové náradie dovážali na tvoj trh. 14 Z Togormovho domu dávali na výmenu kone, tátoše a mulice. 15 Synovia Dedanu boli tvojimi obchodníkmi, početné ostrovy ti boli príručnými kupcami, ako platbu ti donášali slonovinu a ebenové drevo. 16 Aram bol kupcom pre množstvo tvojich výrobkov; karbunkul, purpur, výšivky, bysus, koraly a rubíny ti dávali na výmenu. 17 Júda a Izraelov dom boli tvojimi kupcami, obilie z Minitu, voňavky, med, olej a balzam ti dávali na výmenu. 18 Damask bol tvojím kupcom pre množstvo tvojich výrobkov, pre množstvo rozličného bohatstva, chelbonského vína a krásnofarebnej vlny. 19 Dan, Javan, Uzal ti dávali na výmenu kované železo, škoricu a trsť. Bolo ti to miesto platby. 20 Dedan kupčil s tebou s vlnenými prikrývkami pre jazdu. 21 Arabi a všetky kniežatá Kedaru boli tvojimi príručnými kupcami, kupčili s tebou barančatami, baranmi a capmi. 22 Kupci zo Sáby a Rémy, to boli tvoji kupci, rozličné prvotriedne voňavky, rôzne drahokamy a zlato ti dávali na výmenu. 23 Haran, Chene a Eden, kupci zo Sáby, Asýr a Chelmad boli tvojimi kupcami. 24 Oni kupčili s tebou na tvojich tržiskách so vzácnymi látkami, plášťmi z modrého purpuru, výšivkami a pestrými prikrývkami, pletenými a trvácimi povrazmi. 25 Taršišské lode ti dovážali výmenný tovar. Plný si bol veľmi a naložený uprostred mora, 26 zaviedli ťa na veľkú vodu tvoji veslári: východný vietor ťa dolámal uprostred mora. 27 Tvoj majetok, články tovaru, námorníci, kormidelníci, tí, čo zaprávali na tebe trhliny a prevážali tvoj tovar, všetci tvoji bojovníci, čo ich len bolo na tebe, a celý zástup, ktorý bol na tebe, padne doprostred mora v deň tvojho stroskotania. 28 Hlasom kriku tvojich kormidelníkov zachvejú sa pobrežia; 29 zo svojich lodí vystúpia tí, čo sa chápu vesla, námorníci a kormidelníci mora na zem vykročia; 30 hlasno budú volať nad tebou, kričať budú prehorko, prach si budú sypať na hlavy a váľať sa budú v popole. 31 Plešinu si budú robiť pre teba, opášu sa vrecovinou, dušou zhorknutou budú plakať nad tebou trpkým nárekom. 32 Žalospev si budú (v svojom žiali) spievať nad tebou, budú žialiť za tebou: Kto bol ako Týrus, čo zhynul uprostred mora? 33 Keď tvoj tovar z mora prichádzal, sýtil si mnohé národy, množstvom svojho bohatstva a tovaru obohacoval si kráľov zeme. 34 Teraz, stroskotaný, z mora zmizol si do priepasti vôd; tvoj tovar a tvoje zástupy sa ponorili s tebou. 35 Tí, čo obývajú ostrovy, zdesili sa nad tebou, ich králi sa strašne zhrozili, chveje sa im tvár. 36 Kupci kmeňov si pískajú nad tebou, veď si ostal postrachom, nikdy viac ťa už nebude.“

Ez 27, 1-36

Verš 3
A povedz Týru, ktorý býva pri vstupe na more a na mnohých ostrovoch kupčí s národmi: Toto hovorí Pán, Jahve: Týrus, ty vravíš: »Som vrchol krásy.«
Ez 28:12 - „Syn človeka, začni žalospev o kráľovi Týru a povedz mu: Toto hovorí Pán, Jahve: Bol si vzornou pečaťou, plný múdrosti a vrcholnej krásy.

Verš 36
Kupci kmeňov si pískajú nad tebou, veď si ostal postrachom, nikdy viac ťa už nebude.“
Ez 26:21 - Odovzdám ťa hrôzam, nebude ťa; budú ťa hľadať, no nikdy viac ťa nenájdu,“ hovorí Pán, Jahve.

Verš 6
veslá z dubov Bášanu urobili pre teba. Dali ti slonovinovú palubu vykladanú drevom jedľovým z ostrovov kitejských.
Iz 2:13 - Nad všetkými cédrami Libanonu, vysokými a hrdými, nad všetkými dubmi Bášanu,

Verš 26
zaviedli ťa na veľkú vodu tvoji veslári: východný vietor ťa dolámal uprostred mora.
Ez 17:10 - Áno, bol zasadený; či sa vydarí, či nevyschne úplne, keď sa ho dotkne východný vietor? Vyschne na hriadkach, kde vyklíčil.“

Verš 27
Tvoj majetok, články tovaru, námorníci, kormidelníci, tí, čo zaprávali na tebe trhliny a prevážali tvoj tovar, všetci tvoji bojovníci, čo ich len bolo na tebe, a celý zástup, ktorý bol na tebe, padne doprostred mora v deň tvojho stroskotania.
Zjv 18:9 - I budú nad ním plakať a nariekať králi zeme, ktorí s ním smilnili a hýrili, keď uzrú dym z jeho požiaru.

Verš 28
Hlasom kriku tvojich kormidelníkov zachvejú sa pobrežia;
Ez 26:10 - Pre nával jeho koní pokryje ťa prach, od lomozu jazdcov, kolies a vozov zatrasú sa ti múry, keď vtiahne do tvojich brán, ako sa tiahne do dobytého mesta.
Ez 26:15 - Toto hovorí Pán, Jahve, Týru: „Či sa nebudú triasť od lomozu tvojho pádu ostrovy, keď budú stonať ranení, keď bude v tvojom strede zabíjať meč?

Verš 31
Plešinu si budú robiť pre teba, opášu sa vrecovinou, dušou zhorknutou budú plakať nad tebou trpkým nárekom.
Jer 48:37 - Veď každá hlava je plešivá a každá brada oholená, na každej ruke zárezy a na každých bedrách vrecovina.

Ez 27,5 - O Saníre pozri pozn. k 5,23.

Ez 27,6 - O Bášane pozri pozn. k Iz 2,13; O Kitejcoch pozn. k Jer 2,10. Vidno, že sa Týrus opisuje ako nádherná loď.

Ez 27,7 - Elisa je podľa niektorých Kartágo, podľa iných Grécko alebo Sicília.

Ez 27,8 - Arad, vlastne Arwad, volá sa dnes Ruwad alebo Ruweide a leží medzi Tripolisom (Tarabulus) a Ladikije v Sýrii. Jeho obyvateľov spomína už Strabo (XVI. 753 n.) ako dobrých námorníkov.

Ez 27,9 - Gebal (Giblii, grécky Biblos), pozri pozn. k 5,32 (Vg 5,18).

Ez 27,10 - Feničania mali kolónie aj pri Perzskom zálive, preto nie div, že boli v obchodnom styku aj s Peržanmi. O Lúde a Púte pozri pozn. k Iz 66,18. – Pri medzinárodnom obchodovaní si mohli Feničania ľahko najímať cudzích žoldnierov.

Ez 27,11 - "Boli strážcami" prekladáme podľa LXX. Hebr. osnova číta "Gamadím", čo chce byť azda meno nejakého ináč neznámeho národa. Symachus to preložil "aj Médi".

Ez 27,12 - O Taršiši pozri pozn. k Iz 2,16.

Ez 27,13 - Javan sú Jóni a Gréci vôbec, Mešek a Tubal sú národy, ktoré Gréci (Herodot 4, 152) volali: Moschovia a Tibaréni. Moschovia bývali v Kapadócii, Tibaréni v pohorí juhovýchodne od Čierneho mora; porov. 32,26; 38,2; 39,1; Iz 66,19. – Kupčenie s otrokmi vyčítajú Týru proroci Amos (1,9) a Joel (4,6).

Ez 27,14 - Togorma je v Arménii, severne od pohoria Taurus. – Miesto "tátoše" prekladá Vulg "jazdcov".

Ez 27,15 - O Dedane pozri pozn. k 21,13–17.

Ez 27,16 - Názvy tovaru v tomto verši sú neisté.

Ez 27,17 - Minit (Minnit) podľa Eusebia bolo mesto na území Amončanov. Význam slova je však neistý. Vulg číta: "Obilie prvé". Podobne je neisté aj slovo "voňavky". Niektorí čítajú miesto neho "vosk".

Ez 27,18 - Chelbon, severovýchodne od Damasku. Je podnes chýrny svojím vínom a už klinopisné pamiatky spomínajú "víno zeme Chilbunu". "Krásnofarebnú vlnu" prekladáme podľa Vulg. Hebrejský text číta: "sacharskú vlnu". Sachar je azda kraj Sicharia, neskoršie Nabatea.

Ez 27,19 - Verš je veľmi porušený. Dan bol izraelský kmeň. O Javane pozri verš 13. Ale tie názvy dostali sa do osnovy na tomto mieste z omylu miesto nejakých iných slov. – Arabský kmeň Uzal (Gn 10,27) hľadajú v kraji Jemen alebo v blízkosti Mediny. – O voňavej trsti pozri pozn. k Iz 43,24.

Ez 27,20-21 - O Dedane a Kedare Iz 21,13–17.

Ez 27,22 - O Sábe pozri pozn. k 1 Kr 10,1. – Rému hľadajú niektorí v susedstve Sáby, iní v Perzskom zálive.

Ez 27,23 - O Harane a Edene pozri pozn. k 2 Kr 19,12 = Iz 37,12. – Kraj Chene doteraz nie je zistený. – Asýrska ríša už síce nejestvovala, keď Ezechiel toto písal, ale asýrsky národ nezanikol. – Krajina Chelmad bola asi v blízkosti dnešného Bagdadu.

Ez 27,25-27 - O taršišských lodiach pozri pozn. k Iz 2,16. – Vulg číta: "lode mora". Týrus sa predstavuje ako plná loď, ktorá stroskotala.

Ez 27,32 - Slová v zátvorke Vulg nemá.