výhody registrácie

Kniha proroka Ezechiela

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ez 4, 1-17

1 Ty však, syn človeka, vezmi si tehlu, polož si ju pred seba a vyry do nej mesto Jeruzalem. 2 Postav proti nemu obľahnutie, vymuruj proti nemu val, nahromaď proti nemu násyp, postav proti nemu tábory a umiestni proti nemu dookola barany. 3 A ty si vezmi železnú misu a polož ju ako železný múr medzi seba a medzi mesto, tvár si upevni proti nemu, nech je v obliehaní. Obliehaj ho, to je znamenie pre dom Izraela. 4 Potom si ľahni na ľavý bok a polož naň hriechy Izraelovho domu, nes ich hriech podľa počtu dní, cez ktoré budeš na ňom ležať. 5 A ja ti určím roky ich hriechov podľa počtu dní, tristodeväťdesiat dní, cez ktoré budeš niesť hriech Izraelovho domu. 6 A keď to ukončíš, ľahni si druhý raz, na pravý bok, a nes štyridsať dní hriech Júdovho domu; za každý rok som ti určil deň. 7 Upriam svoju tvár proti obliehanému Jeruzalemu a s obnaženým ramenom prorokuj proti nemu. 8 A hľa, ja hodím na teba povrazy, že sa neobrátiš z boka na bok, kým nedoplníš dni svojho obliehania. 9 Ty si vezmi pšenicu, jačmeň, bôb, šošovicu, proso a rascu, daj to všetko do jednej nádoby a priprav si z toho chlieb. Toľko dní, koľko budeš ležať na svojom boku - tristodeväťdesiat dní -, budeš z neho jesť. 10 Tvoj pokrm, ktorý máš jesť, nech je podľa váhy, dvadsať šeklov na deň; z času na čas ho máš jesť. 11 A vodu máš piť podľa miery, šestinu hinu; z času na čas ju budeš piť. 12 Budeš ho jesť ako jačmenný osúch a budeš ho piecť pred ich očami na ľudskom výkale.“ 13 I riekol Pán: „Podobne budú jesť synovia Izraela svoj znečistený chlieb medzi národmi, medzi ktoré ich roztratím.“ 14 Vtedy som povedal: „Ach Pane, Jahve, veď moja duša nebola nikdy znečistená, zdochlinu a čo roztrhala zver, som nejedol od svojej mladosti až doteraz a skazené mäso mi nevošlo do úst.“ 15 I riekol mi: „Pozri, určujem ti hovädzí trus miesto ľudského výkalu, na ňom si pripravíš pokrm.“ 16 I riekol mi: „Syn človeka, hľa, ja zlomím v Jeruzaleme oporu chleba, takže chlieb budú jesť podľa váhy a s úzkosťou a vodu budú piť podľa miery a s hrôzou; 17 aby boli žiadostiví chleba i vody, budú rad radom hynúť a pre svoj hriech sa budú scvrkávať.

Ez 4, 1-17

Verš 16
I riekol mi: „Syn človeka, hľa, ja zlomím v Jeruzaleme oporu chleba, takže chlieb budú jesť podľa váhy a s úzkosťou a vodu budú piť podľa miery a s hrôzou;
Lv 26:26 - Zlomím oporu vašej výživy, takže desať žien bude piecť v jedinej peci svoj chlieb a budete vážiť svoj chlieb, a nikdy sa nenajete dosýta.
Iz 3:1 - Lebo, hľa, Pán, Jahve zástupov, odstráni z Jeruzalema a z Júdska všetku silu a oporu, všetku oporu chleba a všetku oporu vody,
Ez 5:16 - Keď vyšlem proti nim zlé strely hladu, ktoré budú na záhubu a ktoré vyšlem, aby som vás vyhubil, sústredím proti vám hlad a zlomím vám oporu chleba.
Ez 14:13 - „Syn človeka, ak sa krajina prehreší proti mne a spácha spreneveru, vystriem proti nej svoju ruku a dolámem jej oporu chleba, pošlem na ňu hlad a vyhubím z nej ľudí i zvieratá.

Verš 2
Postav proti nemu obľahnutie, vymuruj proti nemu val, nahromaď proti nemu násyp, postav proti nemu tábory a umiestni proti nemu dookola barany.
2Kr 25:1 - V deviatom roku jeho kraľovania, v desiatom mesiaci, na desiaty deň mesiaca prišiel babylonský kráľ Nabuchodonozor a celé jeho vojsko proti Jeruzalemu, utáboril sa proti nemu a postavil okolo neho násyp.

Verš 5
A ja ti určím roky ich hriechov podľa počtu dní, tristodeväťdesiat dní, cez ktoré budeš niesť hriech Izraelovho domu.
Nm 14:34 - Bude to podľa počtu dní, v ktorých ste sa vyzvedali o krajine, štyridsať dní, rátajúc deň za rok, budete pykať za svoje pochybenie. Teda štyridsať rokov, aby ste poznali, čo znamená, keď sa ja vzdialim.

Verš 13
I riekol Pán: „Podobne budú jesť synovia Izraela svoj znečistený chlieb medzi národmi, medzi ktoré ich roztratím.“
Oz 9:3 - Nebudú bývať v Pánovej krajine, Efraim sa vráti do Egypta, v Asýrsku budú jesť nečisté.

Ez 4,1 - V Babylone písali na mäkké tehly alebo hlinené tabuľky, ktoré potom dali usušiť, aby písmo bolo trváce. Na takúto tehlu mal Ezechiel načrtnúť obliehanie Jeruzalema.

Ez 4,2 - Útočné barany boli brvná, ktorými búrali múry opevnených miest.

Ez 4,3 - Ezechiel predstavuje Boha; železná misa, ktorú mal postaviť medzi mesto a seba, zvýrazňuje, že medzi Bohom a národom je železný múr, ktorý postavil národ svojimi hriechmi (porov. Iz 59,2).

Ez 4,4-8 - Ďalším náznakovým úkonom mal Ezechiel predpovedať, ako dlho bude trvať zajatie pre severné, Izraelské kráľovstvo a pre južné, Júdske. Ležaním na ľavom boku naznačoval prorok, ako dlho bude trvať trest zajatia Severnej ríše. Každý deň ležania značil rok trestu. Trest tejto ríše mal trvať 390 alebo podľa LXX len 190 rokov. Na pravej strane ležal prorok len 40 dní, trest Júdu mal podľa toho trvať 40 rokov. 40 je symbolické číslo pre dni utrpenia, napr. 40 dní potopy alebo 40 rokov exodu. Teda udanie rokov u Ezechiela je len približné a zaokrúhlené.

Ez 4,9-17 - Pokrmom a nápojom, ktorý má pri svojich náznakových úkonoch požívať, bude prorok zvýrazňovať biedu národa pri obliehaní mesta a v zajatí. Izraeliti mali zakázané siať na jednu roľu miešané zrno (Lv 19,19; porov. Dt 22,9–11). Isteže mali aj zakázané pripravovať chlieb z miešanej múky. Ezechiel mal primiešať aj múku zo strukovín, z ktorých sa chlieb nepekával. Počas obliehania a zajatia (LXX aj tu číta 190) bude taká bieda, že sa nebudú prizerať, aký chlieb jedia. No ani takého chleba nebude nadostač. 20 šeklov je 327 g. 1/6 hinu, asi 1 liter vody, je v Palestíne málo, tam pre horúčavy spotrebuje telo viac vody. Osúch upečený pod popolom z uschnutého ľudského výkalu bol naozaj odporný. Ezechiel bol kňazom, preto sa zhrozil každej rituálnej nečistoty. – Keď Pán vidí, aký je prorok zronený, zmierni svoj príkaz a dovoľuje mu osúch piecť na ohni zo suchého hovädzieho trusu. – Kým obliehaní majú chlieb, vydržia, pokrm im je oporou. Ale Boh v Jeruzaleme zlomil túto oporu (doslovne: "palicu") chleba, v meste bude neslýchaný hlad a smäd; porov. Jer 19,9; Nár 1,11.19; 2,11.12.20; 4,3 n.; 5,4.9.