výhody registrácie

Kniha proroka Ezechiela

Biblia - Sväté písmo

(VUL - Latinský - Nova Vulgata)

Ez 4, 1-17

1 “ Et tu, fili hominis, sume tibi laterem et pones eum coram te et describes in eo civitatem Ierusalem. 2 Et ordinabis adversus eam obsidionem et aedificabis munitiones et comportabis aggerem et dabis contra eam castra et pones arietes in gyro. 3 Et tu sume tibi sartaginem ferream et pones eam in murum ferreum inter te et inter civitatem; et obfirmabis faciem tuam ad eam, et erit in obsidionem, et circumdabis eam: signum est domui Israel. 4 Et tu recumbes super latus tuum sinistrum et pones iniquitates domus Israel super eo; numero dierum, quibus recumbes super illud, assumes iniquitatem eorum. 5 Ego autem dedi tibi annos iniquitatis eorum numero dierum trecentos et nonaginta dies, et portabis iniquitatem domus Israel. 6 Et cum compleveris haec, recumbes super latus tuum dextrum secundo et assumes iniquitatem domus Iudae quadraginta diebus; diem pro anno, diem, inquam, pro anno dedi tibi. 7 Et ad obsidionem Ierusalem convertes faciem tuam, et brachium tuum erit exsertum, et prophetabis adversus eam. 8 Ecce circumdedi te vinculis, et non te convertes a latere tuo in latus aliud, donec compleas dies obsidionis tuae. 9 Et tu sume tibi frumentum et hordeum et fabam et lentem et milium et far et mittes ea in vas unum et facies tibi panes numero dierum, quibus recumbes super latus tuum: trecentis et nonaginta diebus comedes illud. 10 Cibus autem tuus, quo vesceris, erit in pondere viginti stateres in die; a tempore usque ad tempus comedes illud. 11 Et aquam in mensura bibes, sextam partem hin; a tempore usque ad tempus bibes illud. 12 Et quasi subcinericium hordeaceum comedes illud; et stercore, quod egreditur de homine, coques illud in oculis eorum”. 13 Et dixit Dominus: “ Sic comedent filii Israel panem suum pollutum inter gentes, ad quas eiciam eos ”. 14 Et dixi: “ Heu, Domine Deus, ecce anima mea non est polluta, et morticinum et laceratum a bestiis non comedi ab infantia mea usque nunc, et non est ingressa in os meum caro immunda ”. 15 Et dixit ad me: “ Ecce dedi tibi fimum boum pro stercoribus humanis, et facies panem tuum in eo ”. 16 Et dixit ad me: “ Fili hominis, ecce ego conteram baculum panis in Ierusalem, et comedent panem in pondere et in sollicitudine et aquam in mensura et in desolatione bibent, 17 ut, deficientibus pane et aqua, desoletur unusquisque cum fratre suo, et contabescant in iniquitatibus suis.

Ez 4, 1-17

Verš 16
Et dixit ad me: “ Fili hominis, ecce ego conteram baculum panis in Ierusalem, et comedent panem in pondere et in sollicitudine et aquam in mensura et in desolatione bibent,
Lv 26:26 - Postquam confregero vobis baculum panis, coquent decem mulieres in uno clibano panem vestrum et reddent eum ad pondus, et comedetis et non saturabimini.
Iz 3:1 - Ecce enim Dominator, Dominus exercituum, aufert a Ierusalem et a Iuda robur et praesidium, omne robur panis et omne robur aquae,
Ez 5:16 - Ego Dominus locutus sum. Quando misero sagittas famis pessimas in vos, quae erunt mortiferae, et quas mittam, ut destruam vos, et famem congregabo super vos et conteram vobis baculum panis;
Ez 14:13 - “ Fili hominis, terra cum peccaverit mihi, ut praevaricetur praevaricans, extendam manum meam super eam et conteram virgam panis eius et immittam in eam famem et interficiam de ea hominem et iumentum;

Verš 2
Et ordinabis adversus eam obsidionem et aedificabis munitiones et comportabis aggerem et dabis contra eam castra et pones arietes in gyro.
2Kr 25:1 - Factum est autem anno nono regni eius, mense decimo, decima die mensis venit Nabuchodonosor rex Babylonis ipse et omnis exercitus eius in Ierusalem; et circumdederunt eam et exstruxerunt in circuitu eius munitiones.

Verš 5
Ego autem dedi tibi annos iniquitatis eorum numero dierum trecentos et nonaginta dies, et portabis iniquitatem domus Israel.
Nm 14:34 - Iuxta numerum quadraginta dierum, quibus considerastis terram annus pro die imputabitur quadraginta annis portabitis iniquitates vestras et scietis ultionem meam.

Verš 13
Et dixit Dominus: “ Sic comedent filii Israel panem suum pollutum inter gentes, ad quas eiciam eos ”.
Oz 9:3 - Non manebunt in terra Domini: revertetur Ephraim in Aegyptum, et in Assyria pollutum comedent.

Ez 4,1 - V Babylone písali na mäkké tehly alebo hlinené tabuľky, ktoré potom dali usušiť, aby písmo bolo trváce. Na takúto tehlu mal Ezechiel načrtnúť obliehanie Jeruzalema.

Ez 4,2 - Útočné barany boli brvná, ktorými búrali múry opevnených miest.

Ez 4,3 - Ezechiel predstavuje Boha; železná misa, ktorú mal postaviť medzi mesto a seba, zvýrazňuje, že medzi Bohom a národom je železný múr, ktorý postavil národ svojimi hriechmi (porov. Iz 59,2).

Ez 4,4-8 - Ďalším náznakovým úkonom mal Ezechiel predpovedať, ako dlho bude trvať zajatie pre severné, Izraelské kráľovstvo a pre južné, Júdske. Ležaním na ľavom boku naznačoval prorok, ako dlho bude trvať trest zajatia Severnej ríše. Každý deň ležania značil rok trestu. Trest tejto ríše mal trvať 390 alebo podľa LXX len 190 rokov. Na pravej strane ležal prorok len 40 dní, trest Júdu mal podľa toho trvať 40 rokov. 40 je symbolické číslo pre dni utrpenia, napr. 40 dní potopy alebo 40 rokov exodu. Teda udanie rokov u Ezechiela je len približné a zaokrúhlené.

Ez 4,9-17 - Pokrmom a nápojom, ktorý má pri svojich náznakových úkonoch požívať, bude prorok zvýrazňovať biedu národa pri obliehaní mesta a v zajatí. Izraeliti mali zakázané siať na jednu roľu miešané zrno (Lv 19,19; porov. Dt 22,9–11). Isteže mali aj zakázané pripravovať chlieb z miešanej múky. Ezechiel mal primiešať aj múku zo strukovín, z ktorých sa chlieb nepekával. Počas obliehania a zajatia (LXX aj tu číta 190) bude taká bieda, že sa nebudú prizerať, aký chlieb jedia. No ani takého chleba nebude nadostač. 20 šeklov je 327 g. 1/6 hinu, asi 1 liter vody, je v Palestíne málo, tam pre horúčavy spotrebuje telo viac vody. Osúch upečený pod popolom z uschnutého ľudského výkalu bol naozaj odporný. Ezechiel bol kňazom, preto sa zhrozil každej rituálnej nečistoty. – Keď Pán vidí, aký je prorok zronený, zmierni svoj príkaz a dovoľuje mu osúch piecť na ohni zo suchého hovädzieho trusu. – Kým obliehaní majú chlieb, vydržia, pokrm im je oporou. Ale Boh v Jeruzaleme zlomil túto oporu (doslovne: "palicu") chleba, v meste bude neslýchaný hlad a smäd; porov. Jer 19,9; Nár 1,11.19; 2,11.12.20; 4,3 n.; 5,4.9.