výhody registrácie

Kniha proroka Ezechiela

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ez 15, 1-8

1 Pán prehovoril ku mne takto: 2 „Syn človeka, akú prednosť má drevo viniča medzi všetkými stromami, vetvička, ktorá je medzi stromami lesa? 3 Či vezmú z neho drevo, aby ho spracovali na náradie? Či vezmú z neho klin, aby naň navešali rozličné nádoby? 4 Veru ho dajú ohňu za pokrm; jeho dva konce strávil oheň a prostriedok mu je popálený; či je súci na zužitkovanie? 5 Veď ho nezužitkovali, ani keď bolo neporušené, o koľko menej ho môžu zužitkovať, keď ho strávil oheň a je popálené? 6 Nuž toto hovorí Pán zástupov: Čo som medzi stromami lesa urobil drevu viniča, že som ho dal ohňu za pokrm, to som urobil obyvateľom Jeruzalema. 7 Namieril som proti nim svoju tvár; z ohňa vyšli a oheň ich strávil. I budete vedieť, že ja som Pán, až obrátim proti nim svoju tvár. 8 A z krajiny urobím púšť, pretože sa spreneverili,“ hovorí Pán, Jahve.

Ez 15, 1-8

Ez 15,1-5 - Hodnota viniča je len v jeho ovocí. Obyvatelia Jeruzalema sú tiež bezcenní, nie sú súci na nič, iba ak na oheň. A k tomu sú už aj načatí ohňom, už ich zastihlo veľa pohrôm, a keď doteraz vyšli z ohňa skúšok živí, terajšie navštívenie ich zničí.