výhody registrácie

Kniha proroka Ezechiela

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ez 41, 1-26

1 Potom ma zaviedol do chrámu a odmeral rámy dverí: šesť lakťov hrúbky z jednej a šesť lakťov hrúbky z druhej strany bola hrúbka rámu. 2 Šírka vchodu desať lakťov, múry vchodu však päť lakťov z jednej a päť lakťov z druhej strany. Potom premeral jeho dĺžku štyridsať lakťov a šírka dvadsať lakťov. 3 Vstúpil dovnútra a premeral rám vchodu dva lakte a vchod šesť lakťov, šírku múrov sedem lakťov na jednej a sedem lakťov na druhej strane. 4 Premeral jeho dĺžku dvadsať lakťov a šírku dvadsať lakťov. I povedal mi: „Toto je veľsvätyňa.“ 5 Nato odmeral múr domu šesť lakťov a šírku postrannej stavby štyri lakte okolo celého múru. 6 Bočné miestnosti: tri miestnosti boli nad sebou, a to tridsať ráz. Dookola boli na múre chrámu výstupky pre bočné miestnosti, aby boli upevnené, a pritom neboli zapustené do múrov chrámu. 7 Šírka bočných miestností sa dookola nahor stále zväčšovala, podľa toho, ako sa nahor zužoval múr okolo celého domu. Preto sa zvnútra rozširovali nahor, z dolnej sa vychádzalo do hornej cez prostrednú. 8 Pri chráme som videl dookola vyvýšeninu. Základy postranných stavieb boli plná siaha, to jest šesť lakťov. 9 Hrúbka vonkajšieho múru prístavby bola päť lakťov. Voľný priestor bol medzi postrannými miestnosťami 10 a medzi celami vôkol dvadsať lakťov široký okolo celého domu. 11 Dvere prístavby viedli na voľný priestor; jedny dvere smerom na sever, druhé dvere smerom na juh. Šírka priestoru bola dookola päť lakťov. 12 Budova, ktorá bola za ohradeným priestorom na západ, bola sedemdesiat lakťov široká; múr budovy bol päť lakťov hrubý dookola; jej dĺžka bola deväťdesiat lakťov. 13 I premeral dom sto lakťov dĺžky; ohradený priestor a budova i jej múr sto lakťov dĺžky. 14 Šírka prednej strany domu a ohradeného miesta na východ sto lakťov. 15 Potom premeral dĺžku budovy pred ohradeným miestom, ktoré bolo za ňou, i jej múry z jednej i druhej strany sto lakťov. A vnútorný chrám ako i predsieň 16 mali prahy, šikmé okná, stĺporadia okolo troch priestorov; pred prahom bola drevená dlažba dookola. A od zeme až po okná…, okná však boli zamrežované. 17 Ponad dvere až k vnútornému priestoru, i navonok po celom múre dookola zvnútra i zvonku boli polia. 18 A boli porobení cherubi a palmy: palma bola medzi cherubom a cherubom, cherubi však mali po dve tváre. 19 Tvár človeka bola oproti palme z jednej a tvár leva oproti palme z druhej strany. Bolo to vyhotovené dookola po celom dome. 20 Od podlahy až nad dvere boli na múre chrámu vyhotovení cherubi a palmy. 21 Krídla chrámových dverí mali podobu štvorca. Pred svätyňou bolo čosi, čo malo výzor 22 dreveného oltára; tri lakte bola jeho výška a dva lakte jeho dĺžka. Mal svoje rohy a svoj podstavec; jeho steny boli z dreva. I vravel mi: „Toto je stôl, ktorý stojí pred Pánom.“ 23 Chrám a svätyňa mali dvoje dverí. 24 Každé dvere mali po dve krídla, po dve otáčavé krídla; dve mali jedny dvere a dve mali druhé dvere. 25 A na nich, na dverách chrámu, boli urobení cherubi a palmy, ako boli vyhotovení na múroch, preto boli zvonku na predsieni hrubšie drevá. 26 Šikmé obloky a palmy boli z jednej i druhej strany na bočných múroch predsiene, na prístavbách chrámu a na hradách.

Ez 41, 1-26

Ez 41,5 - Postranné stavby boli z troch strán chrámovej stavby a boli postavené podobne ako v Šalamúnovom chráme; pozri 1 Kr 6,5 n. – Múr chrámovej stavby bol na prízemí 6 lakťov hrubý, potom sa na každom poschodí o jeden lakeť postupne zužoval, o toľko však bol potom priestor izby väčší.

Ez 41,6 - Okolo chrámu bolo na prízemí 30 a na každom poschodí po 30 miestností, teda "tri miestnosti nad sebou, a to tridsať ráz". Na výstupky, ktoré boli na vonkajšej strane chrámového múru, položili sa povalové trámy poschodí, aby ich nebolo treba zapúšťať do múru.

Ez 41,7 - Tento verš je aj v hebrejskej osnove, aj v starých prekladoch veľmi porušený.

Ez 41,9 - O tu spomínaných celách sa hovorí až vo veršoch 42,1 n.

Ez 41,16 - Tieto verše sú veľmi nejasné. Prekladáme ich pomocou LXX len podľa zmyslu.

Ez 41,22 - LXX udáva aj šírku oltára: 2 lakte. "Podstavec" sme preložili podľa LXX.

Ez 41,25 - Hrubšie drevá boli azda preto, aby bolo možno na ne pohodlnejšie vyryť ozdoby. Ale výraz je veľmi nejasný.