Hľadaný výraz: Jn 5,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 (…ktorí čakali, až sa voda pohne. Anjel zostupoval totiž z času na čas do rybníka a rozvíril vodu. A ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, bol uzdravený, čo by ho bola trápila akákoľvek choroba.)

1

mail   print   facebook   twitter