výhody registrácie

List Efezanom

Biblia - Sväté písmo

(UKR - Ukrajinský preklad)

Ef 1, 1-23

1 Павел, апостол Ісуса Христа волею Божою, до сьвятих у Єфесї і до вірних у Христї Ісусї: 2 Благодать вам і мир од Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. 3 Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що благословив нас усяким благословеннєм духовним на небесах у Христї, 4 яко ж вибрав нас у Йому перед оснуваннєм сьвіта, щоб бути нам сьвятим і непорочним перед Ним у любови, 5 наперед призначивши нас на всиновленнє собі через Ісуса Христа, по благоволенню хотїння свого, 6 на похвалу славної благодати своєї, котрою обдарував нас в своїм Улюбленім, 7 в котрому маємо збавленнє кровю Його й оставленнє гріхів по багацтву благодати Його, 8 котру намножив нам у всякій премудрості і розумі, 9 обявивши нам тайну волі своєї по благоволенню своєму, котру перше постановив у собі, 10 щоб у порядкуванню сповнення времен зібрати все в Христї, те, що на небесах, і те, що на землї, 11 у тому, в котрому й ми наслїдниками зробили ся, бувши наперед призначені по задуму Того, хто чинить усе по раді волї своєї, 12 щоб ми, котрі перше вповали на Христа, були на хваленнє слави Його; 13 і в котрому й ви (впевнились), почувши слово правди, благовістє спасення вашого, і в котрого увірувавши, ви запечатані Духом обітування сьвятим, 14 котрий єсть задаток наслїддя нашого на викуп придбаного, в похвалу слави Його. 15 Того й я, чувши про вашу віру в Господа Ісуса і любов до всїх сьвятих, 16 не перестаю дякувати за вас, роблячи спомин про вас у молитвах моїх, 17 щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрости й відкриття на познаннє Його, 18 просьвічені очі серця вашого, щоб зрозуміли ви, що за впованнє поклику Його, і що за багацтво славного наслїддя Його в сьвятих, 19 і що за безмірне величчє сили Його в нас, котрі вируємо, по дїйству превеликої потуги Його, 20 котру вдіяв у Христї, воскресивши Його з мертвих і посадивши по правиці в себе на небесах, 21 вище всякого начальства, і власти, і сили, і панування, і всякого імени, названого не тільки в сьому віку, та й у будучому, 22 і все покорив під ноги Його, й дав Його яко голову над усім у церкві, 23 котра єсть тіло Його, повня Того, хто сповняв все у всьому.

Ef 1, 1-23

Verš 1
Павел, апостол Ісуса Христа волею Божою, до сьвятих у Єфесї і до вірних у Христї Ісусї:
Rim 1:7 - Усїм вам, що єсте в Римі, любленим від Бога, покликаним сьвятим: благодать вам і впоюй од Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа.
1Kor 1:2 - церкві Божій в Коринтї, осьвяченим в Ісусї Христї, покликаним сьвятим, з усїма, которі призивають імя Господа нашого Ісуса Христа, на всякому місці, у них і в нас:
2Kor 1:1 - Павел апостол Ісуса Христа, волею Божою, та Тимотей брат, церквам Божим у Коринтї з усїма сьвятими у всій Ахаї:

Verš 2
Благодать вам і мир од Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.
Gal 1:3 - Благодать вам і мир од Бога Отця і від Господа вашого Ісуса Христа,
1Pt 1:2 - по провидінню Бога Отця, через осьвяченнє Духа, на послуханнє і кропленнє крові Ісус-Христової: Благодать вам і мир нехай намножить ся.

Verš 3
Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що благословив нас усяким благословеннєм духовним на небесах у Христї,
2Kor 1:3 - Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя і Бог всякої утіхи,
1Pt 1:3 - Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що, по великій своїй милости, знов породив нас на впованнє живе воскресеннєм Ісус-Христовим із мертвих,

Verš 4
яко ж вибрав нас у Йому перед оснуваннєм сьвіта, щоб бути нам сьвятим і непорочним перед Ним у любови,
Jn 15:16 - Не ви мене вибрали, а я вибрав вас, та й настановив вас, щоб ви йшли і овощ приносили, і овощ ваш пробував; щоб чого просити мете в Отця імям моїм, дав вам.
1Tim 1:9 - знаючи се, що ве про праведника закон положений, а про беззаконних та непокірних, нечестивих та грішних, неправедних та скверних, про убивць батька й матери, про душогубців,
Lk 1:75 - служити Йому в сьвятостї та праведності перед Ним, по всі днї життя нашого.
Ef 5:27 - щоб поставити її перед собою славною церквою, що не мав скази або пороку або чого такого, а щоб була сьвята і непорочна.
Kol 1:22 - у тїлї плоти Його смертю, щоб поставити вас сьвятими и непорочними й неповинними перед собою,
2Tim 1:9 - що спас нас і покликав покликом сьвятим, не по ділам нашим, а по своїй постанові і благодатї, даній нам у Христї Ісусї перше часів вічних,
Tít 2:12 - навчаючи нас, щоб відцуравшись нечестя і мирських похотей, розумно і праведно і благочестно жили ми в нинїшньому віці,

Verš 6
на похвалу славної благодати своєї, котрою обдарував нас в своїм Улюбленім,
Mt 3:17 - І ось голос із неба, глаголючи: Се мій Син любий, що я вподобав Його.

Verš 7
в котрому маємо збавленнє кровю Його й оставленнє гріхів по багацтву благодати Його,
Sk 20:28 - Тим достерегайте себе і все стадо, в котрому вас Дух сьвятий настановив єпископами, щоб пасти церкву Божу, котру придбав кровю своєю.
Kol 1:14 - в котрому маємо викуп кровю Його і прощенне гріхів.
Heb 9:12 - анї з кровю козлиною, ні телячою, а своєю кровю, увійшов раз у сьвятиню, знайшовши вічне відкупленнє.
1Pt 1:18 - знаючи, що не тлінним сріблом або золотом викупились од марного життя вашого, від отців переданого,

Verš 9
обявивши нам тайну волі своєї по благоволенню своєму, котру перше постановив у собі,
Rim 16:25 - Тому ж, що може вас утвердити до благовістю моєму і проповіданню Ісус-Христовому, по відкриттю тайни від часів вічних умовчаної,
Ef 3:9 - і з'ясувати всїм, що се за спільність тайни, закритої од віків у Бозї, що створив усе Ісусом Христом,
Kol 1:26 - тайну закриту од віків і од родів, тепер же явлену сьвятим Його,
2Tim 1:9 - що спас нас і покликав покликом сьвятим, не по ділам нашим, а по своїй постанові і благодатї, даній нам у Христї Ісусї перше часів вічних,
Tít 1:2 - в надїї вічнього життя, котре обітував Бог, що не обманює, перед вічними часами,
1Pt 1:20 - призначеного перш настання сьвіта, обявленого в останнї часи задля вас,

Verš 10
щоб у порядкуванню сповнення времен зібрати все в Христї, те, що на небесах, і те, що на землї,
Gn 49:10 -
Dan 9:24 -
Gal 4:4 - Як же прийшла повня часу, послав Бог Сина свого, що родивсь від жени і був під законом,

Verš 11
у тому, в котрому й ми наслїдниками зробили ся, бувши наперед призначені по задуму Того, хто чинить усе по раді волї своєї,
Rim 8:17 - коли ж дїти, то й насдїдники, наслїдники Божі, а спільні наслїдники Христові, коли тільки з Ним страждемо, щоб з Ним і прославитись.

Verš 13
і в котрому й ви (впевнились), почувши слово правди, благовістє спасення вашого, і в котрого увірувавши, ви запечатані Духом обітування сьвятим,
Rim 8:15 - Бо не прийняли ви духа неволї, знов на боязнь, а прийняли духа всиновлення, нимже покликуємо: Авва, Отче!
2Kor 1:22 - Він і запечатав нас, і дав задаток Духа в серцях наших.
2Kor 5:5 - На се сотворив нас Бог, і дав нам задаток Духа.
Ef 4:30 - І не засмучуйте Духа сьвятого Божого, котрим ви запечатані в день викупу.

Verš 14
котрий єсть задаток наслїддя нашого на викуп придбаного, в похвалу слави Його.
Ex 19:5 -
Dt 7:6 -
Dt 14:2 -
Dt 26:18 -
Rim 8:23 - Не тільки ж (воно), та й ми самі, первоплід духа маючи, й ми самі в собі стогнемо, ждучи всиновлення, избавлення тіла нашого.
1Pt 2:9 - Ви ж - рід вибраний, царске Сьвященьство, нарід сьвятий, люде прибрані, щоб звіщали чесноти Покликавшого вас із темряви у дивне своє сьвітло;

Verš 15
Того й я, чувши про вашу віру в Господа Ісуса і любов до всїх сьвятих,
Flp 1:3 - Дякую Богу моєму при всякому споминї про вас,
Kol 1:3 - Дякуємо Богу й Отцеві Господа нашого Ісуса Христа, молячись всякого часу за вас,
1Sol 1:2 - Дякуємо Богові всякого часу за всїх вас, роблячи спомин про вас у молитвах наших,
2Sol 1:3 - Дякувати мусимо Богу завсїди за вас, браттє, яко ж воно й достойно, бо вельми росте віра ваша, і множить ся любов кожного з усіх вас один до одного;

Verš 19
і що за безмірне величчє сили Його в нас, котрі вируємо, по дїйству превеликої потуги Його,
Kol 2:12 - погрібшись із Ним крещеннєм, і в котрому і встали вірою в силу Бога, котрий воскресив Його з мертвих.

Verš 20
котру вдіяв у Христї, воскресивши Його з мертвих і посадивши по правиці в себе на небесах,
Ž 110:1 -
Sk 2:34 - Бо Давид не зійшов на небеса; глаголе ж сам: Рече Господь Господеві моєму: Сиди по правицї в мене,
1Kor 15:25 - Мусить бо Він царювати, доки положить усїх ворогів під ноги Його.
Kol 3:1 - Коли ж оце воскресли ви з Христом, то гірнього шукайте, де Христос сидить по правиці в Бога.
Heb 1:3 - Сей, будучи сяєвом слави і обра-аом особи Його, і двигаючи все словом сили своєї, зробивши собою очищеннє гріхів наших, осївсь по правицї величчя на вишинах,
Heb 10:12 - Він же, принісши одну жертву за гріхи, сїв на завсїди по правиці Бога,
1Pt 3:22 - котрий єсть по правицї в Бога, зійшовши на небо, котрому покорились ангели і власті і сили.

Verš 22
і все покорив під ноги Його, й дав Його яко голову над усім у церкві,
Ž 8:6 -
Mt 28:18 - І, приступивши Ісус, промовив до них, глаголючи: Дана мені всяка власть на небі й на землі.
1Kor 15:27 - Усе бо впокорив під ноги Його. Коли ж рече, що все впокорено, то явно, що окрім Того, хто покорив Йому все.
Heb 2:8 - все покорив еси під ноги його. А впокоривши йому все, нїчого не зоставив невпокореним йому. Тепер же ще не бачимо, щоб усе було йому впокорене,

Verš 23
котра єсть тіло Його, повня Того, хто сповняв все у всьому.
Rim 12:5 - так многі ми - одно тіло в Христї, по одно му ж, один другому члени.
1Kor 12:27 - Ви ж тїло Христове і члени від части (з особна).
Ef 4:16 - котрого все тїло зложене і звязано всякою увяззю спромоги по дїйству, (яке є) в мірі кожної части, робить зрост тїла на збудуванне самого себе в любові.
Ef 5:23 - тим що чоловік голова жінки, як і Христос голова церкви, і Він спаситель тіла.

Ef 1,1 - V mnohých dôležitých kódexoch výraz "v Efeze" chýba. Preto sa zdá, že ide o okružný list cirkvám v Malej Ázii alebo o Pavlov list laodicejskej cirkvi (Kol 4, 16). Nasvedčuje to aj neosobný ráz listu. Pavol sa v Efeze zdržal viac ako dva roky a iste tam mal veľa známych.

Ef 1,3 - Výraz "nebeský – v nebesiach" je typický pre tento Pavlov list (2, 6; 3, 10; 6, 12). Znamená nadzmyslový svet alebo sféru nadprirodzeného bývania.

Ef 1,6 - V origináli je len "v Milovanom". Toto biblické označenie Izraela (Dt 32, 15; Iz 44, 2) sa vzťahuje na Ježiša Krista (porov. Kol 1, 13).

Ef 1,13 - "Aj vy", to sú kresťania obrátení z pohanstva. "Pečať" je alúzia na sviatosť krstu a birmovania (porov. 4, 30; 2 Kor 1, 22).

Ef 1,21 - Tieto názvy označovali vtedy rôzne druhy duchovných bytostí (porov. Kol 1, 16). "Meno" označuje osobu. Môže však označovať aj zlých duchov (Kol 2, 15).

Ef 1,22 - Ž 8, 7.

Ef 1,23 - Výraz "plnosť" (pléroma) označuje Božiu plnosť. Cirkev je miestom, kde pôsobí plnosť Kristovej milosti. Môže znamenať aj to, že Cirkev ako telo dopĺňa Krista ako hlavu.