výhody registrácie

List Rimanom

Biblia - Sväté písmo

(UKR - Ukrajinský preklad)

Rim 1, 1-32

1 Павел, слуга Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний на благовістуваннє Боже, 2 (котре наперед обіцяв [Бог] через пророків своїх у сьвятих писаннях,) 3 про Сина свого (народженого з насїння Давидового по тілу, 4 обявленого Сина Божого в силї, до Духу сьвятости, через воскресеннє в мертвих), Ісуса Христа, Господа нашого, 5 (котрим прийняли ми благодать і апостольство на впокореннє вірі між усїма народами ради імени Його, 6 між котрими й ви покликані, Ісус-Христові;) 7 Усїм вам, що єсте в Римі, любленим від Бога, покликаним сьвятим: благодать вам і впоюй од Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа. 8 Перш усего дякую Богові моєму через Ісуса Христа за всіх вас, що віра ваша проповідуєть ся по всему сьвіту. 9 Сьвідок менї Бог, котрому служу духом моїм у благовіствуванню Сина Його, що без перестану спомни про вас роблю, 10 усе в молитвах моїх мелючись, щоб колись довелось менї по волї Божій, прийти до вас. 11 Бажаю бо бачити вас, щоб передати вам даруваннє духовне дла утвердження вашого; 12 се ж єсть утішитись укупі з вами спільною вірою вашою і моєю. 13 Не хочу ж таїти од вас, браттє, що часто заміряв я прийти до вас (та й досї спиняло мене), щоб який овощ мати й між вами, яко ж і між иншими поганами. 14 Єленянам і чужоземцям, мудрим і нерозумним довжен я. 15 От же, що до мене, готов я й вам, що в Римі, благовіствувати. 16 Бо не соромлюсь благовіствування Христового, сила бо Божа на спасенне всякому віруючому, Жидовинові перше, а потім і Грекові. 17 Правда бо Божа в йому відкриваєть ся до віри в віру, яко ж написано: Праведний вірою жив буде. 18 Одкриваеть ся бо гаїв Божий з неба на всяке нечесте і неправду людей, що держить істину в неправді. 19 Тим, що розумне про Бога, явно в них; Бог бо явившім. 20 Невидиме бо Його від создання сьвіту думаннєм про твори робить ся видиме, і вічна Його сила і божество, щоб бути їм без оправдання. 21 Тим, що знаючи Бога, не яко Бога прославляли або дякували, а осуєтились думками своїми і оморочилось нерозумне серце їх. 22 Славлячи себе мудрими, потуманїли, 23 і обернули славу нетлінного Бога на подобину образа тлінного чоловіка, і птиць і четвероногих і гаду. 24 Тим же й передав їх Бог нечистотї в похотях сердець їх, щоб сквернили тїла свої між самими собою. 25 Вони перемінили істину Божу на лжу і поклонялись і служили тварі більш Творця, котрий благословен на віки. Амінь. 26 За се передав їх Бог карі безчестя, бо й жінки їх обернула природню подобу на протиприродню; 27 так само й чоловіки, оставивши природне вживаннє женського полу, розгорілись похоттю своєю один на одного, чоловіки на чоловіках сором роблячи, і заплату, яка подобала заблудові їх, у собі приймаючи. 28 І, яко ж не вподобалось їм мати Бога в розумі, передав їх Бог ледачому уму, робити неподобне, 29 сповнених усякої неправди, перелюбу, лукавства, зажерливостя, злоби, сповнених зависти, убийства, сварнї, підступу, лихих звичаїв, 30 осудників, поклїпників, богоневавидників, гордувників, хвастунів, пишних, видумщиків лихого, родителям непокірних, 31 нерозумних, ламателїв умови, нелюбовних, невбдагальних, немилостивих. 32 Котрі, хоч Божий присуд розуміють, що хто таке робить, достоїн смерти, не тільки самі се роблять, та й похваляють роблячих.

Rim 1, 1-32

Verš 32
Котрі, хоч Божий присуд розуміють, що хто таке робить, достоїн смерти, не тільки самі се роблять, та й похваляють роблячих.
Oz 7:3 -

Verš 1
Павел, слуга Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний на благовістуваннє Боже,
Sk 9:15 - Рече ж до него Господь: Іди, бо сей у мене вибрана посудина, щоб нести ймя моє перед поган, і царів і синів Ізраїлевих:
Sk 13:2 - Як же служили Господеві та постили, рече Дух сьвятий: Відлучіть мені Варнаву та Савла на діло, до котрого покликав я їх.
Gal 1:15 - Як же зводив Бог, що вибрав мене від утроби матери моєї, і покликав мене благодаттю своєю,

Verš 2
(котре наперед обіцяв [Бог] через пророків своїх у сьвятих писаннях,)
Gn 3:15 -
Gn 22:18 -
Gn 26:4 -
Gn 49:10 -
Dt 18:15 -
2Sam 7:12 -
Ž 132:11 -
Iz 4:2 -
Iz 7:14 -
Iz 9:6 -
Iz 40:10 -
Jer 23:5 -
Jer 33:14 -
Ez 34:23 -
Ez 37:24 -
Dan 9:24 -
Mi 7:20 -

Verš 3
про Сина свого (народженого з насїння Давидового по тілу,
Mt 1:1 - Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамового.
Lk 1:32 - Сей буде великий, і Сином Вишнього звати меть ся, і дасть Йому Господь Бог престол Давида, отця Його:
Sk 2:30 - Бувши ж пророком і знавши, що клятьбою клявсь йому Бог, що з плоду поясницї його по тілу підійме Христа сидіти на престолі його,
Sk 13:23 - Із його ж насіння підняв Бог по обітуванню Ізраїлеві Спаситедя Ісуса,
2Tim 2:8 - Поминай Господа Ісуса Христа, що встав із мертвих, з насїння Давидового, по благовістю моєму,

Verš 4
обявленого Сина Божого в силї, до Духу сьвятости, через воскресеннє в мертвих), Ісуса Христа, Господа нашого,
Iz 9:6 -
Iz 44:6 -
Iz 54:5 -
Jn 2:19 - Озвавсь Ісус і рече їм: Зруйнуйте сю церкву, й я за три дні підніму вам її.
Rim 9:5 - їх і отці, з них і Христос по тїлу, що над усїм Бог, благословенний по віки. Амінь.
1Jn 5:20 - Знаємо ж, що Син Божий прийшов, і дав нам розум, щоб пізнавали Бога правдивого; і ми в правдивому, в Синї Його Ісусї Христї.

Verš 7
Усїм вам, що єсте в Римі, любленим від Бога, покликаним сьвятим: благодать вам і впоюй од Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа.
1Kor 1:2 - церкві Божій в Коринтї, осьвяченим в Ісусї Христї, покликаним сьвятим, з усїма, которі призивають імя Господа нашого Ісуса Христа, на всякому місці, у них і в нас:
Ef 1:1 - Павел, апостол Ісуса Христа волею Божою, до сьвятих у Єфесї і до вірних у Христї Ісусї:

Verš 9
Сьвідок менї Бог, котрому служу духом моїм у благовіствуванню Сина Його, що без перестану спомни про вас роблю,
Rim 9:1 - Правду кажу в Христї, не обманюю, як сьвідкуе менї (й) совість моя Духом сьвятим,
2Kor 1:23 - Я ж сьвідком Бога призиваю на свою душу, що, щадивши вас, ще не прийшов в Коринт.
2Kor 11:31 - Бог, Отець Господа нашого Ісуса Христа, будучи благословен на віки, знає, що я не обманюю.
Gal 1:20 - Що ж пишу до вас, ось вам перед Богом, що не обманюю.
Flp 1:8 - Бог бо менї сьвідок, як я люблю усїх вас по милости Ісус-Христовій.
1Sol 2:5 - Школи бо не було в нас лестивого слова до вас, яко ж знаєте, анї думки зажерливої: Бог сьвідок.
2Tim 1:3 - Дякую Богу, котрому служу від прародителїв чистою совістю, що без перестанку згадую тебе в молитвах моїх ніч і день,

Verš 10
усе в молитвах моїх мелючись, щоб колись довелось менї по волї Божій, прийти до вас.
Rim 15:23 - Тепер же, більш не маючи місця в сих країнах, бажаннє ж маючи прийти до вас од многих лїт,
Rim 15:32 - щоб з радістю прийшов до вас волею Божою, та й покрепив ся з вами.

Verš 11
Бажаю бо бачити вас, щоб передати вам даруваннє духовне дла утвердження вашого;
1Sol 3:10 - ніч і день ревно молячись, щоб видїти лице ваше і доповнити недостаток віри вашої?
Rim 15:29 - Знаю ж, що прийшовши до вас, в повнї благословення благовістя Христового прийду.

Verš 13
Не хочу ж таїти од вас, браттє, що часто заміряв я прийти до вас (та й досї спиняло мене), щоб який овощ мати й між вами, яко ж і між иншими поганами.
1Sol 2:18 - Тимже хотїли ми йти до вас, я таки Павел раз і вдруге, та й заборонив нам сатана.

Verš 14
Єленянам і чужоземцям, мудрим і нерозумним довжен я.
1Kor 9:16 - Коли бо благовіствую, нема мені слави, примус бо на менї лежить, і горе мені, коли не благовіствую!

Verš 16
Бо не соромлюсь благовіствування Христового, сила бо Божа на спасенне всякому віруючому, Жидовинові перше, а потім і Грекові.
Ž 40:9 -
2Tim 1:8 - Оце ж не сором ся сьвідчення Господа нашого, анї мене, вязника Його, а страждай з благовістєм Христовим по силї Бога,
1Kor 1:18 - Слово бо про хрест погибаючим дурощі, нам же, що спасаємось, сила Божа.
1Kor 15:2 - котрим і спасаєтесь, коли памятаєте, яким словом я благовіствував вам, хиба що марно увірували.

Verš 17
Правда бо Божа в йому відкриваєть ся до віри в віру, яко ж написано: Праведний вірою жив буде.
Rim 3:21 - Тепер же окреме закону правда Божа явилась, сьвідкована від закону й пророків;
Flp 3:9 - та й явитись у Ньому, не маючи моєї праведности, що від закону, а (маючи) ту, що вірою Христовою (здобуваєть ся), праведність від Бога увірі,
Hab 2:4 -
Jn 3:36 - Хто вірує в Сина, той має вічне життє; а хто не вірує Синові, не бачити ме життя, а гнів Божий пробував на йому.
Gal 3:11 - А що нїхто законом не оправдуєть ся перед Богом, се явно, бо праведний вірою жив буде.
Heb 10:38 - "А праведний з віри жив буде," і: "Коли хто малодушен, не вподобав душа моя його."

Verš 19
Тим, що розумне про Бога, явно в них; Бог бо явившім.
Sk 14:17 - Тільки ж не оставляв себе без сьвідчення, роблячи добро: даючи дощі з неба й пори вроджайні, та сповняючи їжею й радощами серця наші.

Verš 20
Невидиме бо Його від создання сьвіту думаннєм про твори робить ся видиме, і вічна Його сила і божество, щоб бути їм без оправдання.
Ž 19:1 -

Verš 21
Тим, що знаючи Бога, не яко Бога прославляли або дякували, а осуєтились думками своїми і оморочилось нерозумне серце їх.
Dt 28:28 -

Verš 23
і обернули славу нетлінного Бога на подобину образа тлінного чоловіка, і птиць і четвероногих і гаду.
2Kr 17:29 -

Verš 26
За се передав їх Бог карі безчестя, бо й жінки їх обернула природню подобу на протиприродню;
Lv 18:22 -

Rim 1,1 - Pavol viackrát v listoch zdôrazňuje, že je "povolaný" apoštol, t. j. nie z vlastnej vôle, ale od samého Boha, tak ako ostatní apoštoli, a že je s nimi vo všetkom rovnoprávny. Lebo protivníci zlomyseľne podrývali jeho autoritu u veriacich.

Rim 1,3 - "Podľa tela", t. j. podľa ľudskej prirodzenosti. Kristus ako Boží Syn sa vo svojej moci ukázal po svojom zmŕtvychvstaní.

Rim 1,7 - Veriacich nazýva svätými. Kresťania sú totiž svätým, vyvoleným Božím ľudom.

Rim 1,14 - "Barbarmi" sa rozumejú tie národy, ktoré neprijali grécku kultúru.

Rim 1,16 - Nositeľmi starozákonného zjavenia boli Židia, a preto aj evanjelium sa malo hlásať najprv im a potom pohanom ("Grékom").

Rim 1,17 - Hab 2, 4. Božia spravodlivosť znamená Božiu dobrotu, ktorou chce Boh spasiť ľudí. Nevyhnutnou a jedinou podmienkou prijatia spásy je viera. "Z viery pre vieru" sa vysvetľuje rôzne: môže znamenať z viery Starého zákona k viere Nového zákona; vieru vo fakty i vieru v prísľuby budúcich vecí; nepochybne nezdôrazňuje iba nevyhnutnosť samej viery, ale aj jej rozvíjanie.

Rim 1,20 - Klasický text o možnosti poznať božskú bytosť zo stvorených vecí (porov. Múd 13, 1–9). Boh je neviditeľný, ale ľudský rozum má možnosť poznať ho ako príčinu i cieľ všetkého stvorenstva. V každej stvorenej bytosti môžeme akoby v zrkadle zachytiť odraz jej pôvodcu a stvoriteľa, a tak nepriamo, zdravým usudzovaním poznať jestvovanie Boha a do istej miery aj jeho vlastnosti.

Rim 1,23 - Porov. Ž 106, 20.

Rim 1,24-32 - Odpadnutie od Boha má vždy za následok rastúci mravný úpadok a rozklad ľudskej spoločnosti. "Boh ich vydal", to jest dopustil.

Rim 1,32 - Zloba tých, ktorí aj iných povzbudzujú na zlo a schvaľujú ich zlé skutky, je, prirodzene tým väčšia.