výhody registrácie

2. Jánov list

Biblia - Sväté písmo

(UKR - Ukrajinský preklad)

2Jn 1, 1-13

1 Старець - вибраній панї і дїтям її, котрих я істино люблю (і не я тільки, а також усї, що пізнали правду), 2 задля правди, що пробував в нас, із нами буде по вік: 3 Нехай буде з вами благодать, милость, впокій від Бога Отця, і від Господа Ісуса Христа, Сина Отцївського, в правдї і любові. 4 Вельми я зрадував ся, що знайшов дїтей твоїх, ходячих в правдї, яко ж заповідь прийняли ми від Отця. 5 І тепер прошу тебе, панї, не яко нову заповідь пишу тобі, а котру мали ми від почину, щоб любили один одного. 6 І се любов, щоб ми ходили по заповідям Його. Се заповідь, яко ж ви чули від почину, щоб у нїй ходили. 7 Бо многі зводителї увійшли у сьвіт, котрі не визнають Ісуса Христа, що прийшов у тїлї; а такий зводитель і антихрист. 8 Глядїть на себе, щоб не згубити нам, що заробили, а щоб нагороду повну прийняли. 9 Кожен, хто переступає, а не пробуває в науці Христовій, не має Бога; хто пробуває в науці Христовій, сей має і Отця і Сина. 10 Коли хто приходить до вас, і сієї науки не приносить, не приймайте того у хату, і не витайте його; 11 хто бо його витає, бере участь в дїлах його лихих. 12 Маючи много вам писати, не схотів на папері і чорнилом, а надїюсь прийти до вас, і устами з вами говорити, щоб благодать ваша була повна. 13 Витають тебе дїти сестри твоєї вибраної. Амінь.

2Jn 1, 1-13

Verš 10
Коли хто приходить до вас, і сієї науки не приносить, не приймайте того у хату, і не витайте його;
Rim 16:17 - Благаю ж вас, браттє, остерегайтесь тих, що роблять незгоду та поблазнї проти науки, котрої ви навчились, і вхиляйтесь од них.
2Tim 3:5 - мають образ благочестя, сили ж його відцурались. І ти від таких одвертай ся.
Tít 3:10 - Єретика чоловіка після первого і другого напомину, покинь,

Verš 5
І тепер прошу тебе, панї, не яко нову заповідь пишу тобі, а котру мали ми від почину, щоб любили один одного.
1Jn 2:7 - Брати, не заповідь нову пишу вам, а заповідь стару, котру маєте з почину; заповідь стара, се слово, котре ви чули з почину.
Jn 13:34 - Заповідь нову даю вам: щоб любили один одного. Як я любив вас, щоб і ви любили один одного.
Jn 15:12 - Се заповідь моя: Щоб любили один одного, як я полюбив вас.
Ef 5:2 - і ходіть у любові, яко ж і Христос улюбив нас і оддав себе за нас на жертву і на посьвят Богу, у солодкі пахощі.
1Sol 4:9 - Що ж до братньої любови, то не треба писати вам, самі бо ви навчені від Бога любити один одного.
1Pt 4:8 - Перш усього ж майте один до одного щиру любов, бо любов покривав множество гріхів.
1Jn 3:23 - А се заповідь Його, щоб вірували в імя Сина Його Ісуса Христа, й любили один одного, яко ж і дав заповідь нам.
1Jn 4:21 - І заповідь сю маємо від Него, щоб, хто любить Бога, любив і брата свого

Verš 6
І се любов, щоб ми ходили по заповідям Його. Се заповідь, яко ж ви чули від почину, щоб у нїй ходили.
Jn 15:10 - Коли заповіді мої хоронити мете, пробувати мете в любові моїй; я хоронив заповідї Отця мого, й пробуваю в любові Його.

Verš 7
Бо многі зводителї увійшли у сьвіт, котрі не визнають Ісуса Христа, що прийшов у тїлї; а такий зводитель і антихрист.
Mt 24:5 - Багато бо приходити ме в імя моє, кажучи: Я Христос; і зведуть многих.
Mt 24:24 - Устануть бо лжехрйсти й лжепророки, й давати муть ознаки великі й дива, щоб, коди можна, звести й вибраних.
2Pt 2:1 - Були ж і лжепророки між людьми, як і між вами будуть лжеучителї, котрі введуть єресї погибелі, і відцуравшись викупившого їх Владики, приведуть на себе скору погибіль.
1Jn 4:1 - Любі, не всякому духові віруйте, а досьвідчайте духів, чи від Бога вони; бо многі лжепророки вийшли у сьвіт.

2Jn 1,1 - "Pani a jej deti" je bližšie neoznačená miestna cirkev a jej veriaci. "V pravde", výraz označuje lásku pochádzajúcu z pravdy, ktorú hlásal Kristus a ktorá prebýva v srdciach kresťanov.

2Jn 1,4 - Žiť v pravde znamená žiť vo svetle príkazu o láske.

2Jn 1,5 - Porov. 1 Jn 2, 7-8; 3, 11.

2Jn 1,7 - O zvodcoch porov. 1 Jn 2, 18-27; 4, 1.

2Jn 1,13 - "Sestra" je cirkev, do ktorej patrí "starší", autor listu. Ako kresťania sú bratmi, tak miestne cirkvi sú sestrami.