výhody registrácie

List Títovi

Biblia - Sväté písmo

(UKR - Ukrajinský preklad)

Tít 1, 1-16

1 Павел, слуга Божий, апостол асе Ісуса Христа, по вірі вибраних Божих і зрозумінню правди, що по благочестю, 2 в надїї вічнього життя, котре обітував Бог, що не обманює, перед вічними часами, 3 явив же часу свого слово своє проповіданнєм, котре менї доручено по повелінню Спасителя нашого Бога. 4 Титу, правдивому синові по спільній вірі: Благодать, милость, мир од Бога Отця і Господа Ісуса Христа, Спаса нашого. 5 На те зоставив я тебе в Критї, щоб остальне довів до ладу і настановив до всїх городах пресвитерів, як я тобі повелїв. 6 Коли хто непорочен, однієї жінки муж, мав вірних дітей, недокорених за розврат, або непокірних. 7 Треба бо єпископу без пороку бути, яко Божому доморядннкояі, щоб не собі годив, не був гнївливий, не пяниця, не сварливий, не жадний поганого надбання, 8 а був гостинний, любив добре, (у всьому) мірний, праведний, преподобний, вдержливий, 9 щоб державсь вірного слова по науцї, щоб умів і напоминати здоровою наукою і докоряти противних. 10 Багато бо непокірних, марномовцїв і обманщиків, найбільше ж которі з обрізання, 11 їм треба роти позатуляти; вони всі доми розвертають, навчаючи чого не треба, ради скверного надбання. 12 Сказав же один о них, власний їх пророк: Критяне завсїди брехуни, люті зьвіри, черева лїниві. 13 Вірне се сьвідченнє. З сієї ж то причини докоряй їх нещадно, щоб здорові були в вірі, 14 не вважаючи на жидівські байки, нї на заповіді людей, що одвертають ся од правди. 15 Все чисте чистим; опоганеним же та невірним нїщо не чисте, а опоганив ся і розум їх і совість. 16 Визнають, що знають Бога, а дїлами одрікають ся від Него, бувши гидкими і непокірними і до всякого діла доброго неспосібними.

Tít 1, 1-16

Verš 2
в надїї вічнього життя, котре обітував Бог, що не обманює, перед вічними часами,
Nm 23:19 -
2Tim 2:13 - Коли не віруємо, Він вірним пробував, відректись бо себе не може.
Rim 16:25 - Тому ж, що може вас утвердити до благовістю моєму і проповіданню Ісус-Христовому, по відкриттю тайни від часів вічних умовчаної,
Ef 1:9 - обявивши нам тайну волі своєї по благоволенню своєму, котру перше постановив у собі,
Ef 3:9 - і з'ясувати всїм, що се за спільність тайни, закритої од віків у Бозї, що створив усе Ісусом Христом,
Kol 1:26 - тайну закриту од віків і од родів, тепер же явлену сьвятим Його,
1Pt 1:20 - призначеного перш настання сьвіта, обявленого в останнї часи задля вас,

Verš 3
явив же часу свого слово своє проповіданнєм, котре менї доручено по повелінню Спасителя нашого Бога.
Sk 20:24 - Та ні про що я не дбаю, й не дорога мені душа моя, аби з радістю скінчити путь мій і ту службу, що прийняв я од Господа Ісуса, щоб сьвідкувати евангелию благодати Божої.
Gal 1:1 - Павел апостол (не від людей і не через чоловіка, а через Ісуса Христа й Бога Отця, що воскресив Його з мертвих),

Verš 4
Титу, правдивому синові по спільній вірі: Благодать, милость, мир од Бога Отця і Господа Ісуса Христа, Спаса нашого.
2Kor 2:12 - Прийшовши ж у Трояду на благовісте Христове, як відчинено менї двері в Господі,
2Kor 7:14 - Бо коли я хваливсь йому чим про вас, то не осоромив ся; а, як усе і по правді говорили ми вам, так і хвала наша перед Титом правдивою була.
2Kor 8:6 - тим то ми вблагали Тита, щоб, яко ж перше почав, так і скінчив у вас благодать сю.
2Kor 8:16 - Дякуємо ж Богові, що дав таке щире дбанне про вас у серце Титу.
Gal 2:3 - Та й Тит, що був зо мною, не був, яко Грек, примушений обрізатись.
Ef 1:2 - Благодать вам і мир од Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.
Kol 1:2 - до сьвятих і вірних братів у Христї, що в Колосах: Благодать вам і мир од Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа.
2Tim 1:2 - Тимотею, любому синові: Благодать, милость, мир од Бога Отця, і Христа Ісуса, Господа нашого.
1Pt 1:2 - по провидінню Бога Отця, через осьвяченнє Духа, на послуханнє і кропленнє крові Ісус-Христової: Благодать вам і мир нехай намножить ся.

Verš 5
На те зоставив я тебе в Критї, щоб остальне довів до ладу і настановив до всїх городах пресвитерів, як я тобі повелїв.
2Tim 2:2 - і, що чув єси від мене перед многими сьвідками, те передай вірним людям, котрі способні будуть і инших навчати.

Verš 6
Коли хто непорочен, однієї жінки муж, мав вірних дітей, недокорених за розврат, або непокірних.
1Tim 3:2 - Треба ж єпископу бути непорочним, однієї жінки чоловіком, тверезим, цїломудрим, чесним, гостинним, навчаючим,

Verš 7
Треба бо єпископу без пороку бути, яко Божому доморядннкояі, щоб не собі годив, не був гнївливий, не пяниця, не сварливий, не жадний поганого надбання,
Mt 24:45 - Який єсть вірний слуга й розумний, що поставив пан його над челяддю своєю, щоб роздавав їй харч у пору?
1Kor 4:1 - Так нас нехай вважає чоловік, яко слуг Христових, і доморядників тайн Божих.
1Tim 3:15 - коли ж загаюсь, що б ти знав, як треба в дому Божому жити, котрий єсть церква Бога живого, стовп і утвердженне правди.
Lv 10:9 -
Ef 5:18 - І не впивайтесь вином, бо в йому розпуст, а сповняйте себе Духом,
1Tim 3:3 - не пяницею, не до бійки, йе до здирства, а тихим, несварливим, не сріблолюбцем,
1Pt 5:2 - пасїте стадо Боже, що у вас, доглядаючи не по неволї, анї для поганої користі, а з доброго серця;

Verš 8
а був гостинний, любив добре, (у всьому) мірний, праведний, преподобний, вдержливий,
1Tim 3:2 - Треба ж єпископу бути непорочним, однієї жінки чоловіком, тверезим, цїломудрим, чесним, гостинним, навчаючим,

Verš 10
Багато бо непокірних, марномовцїв і обманщиків, найбільше ж которі з обрізання,
Sk 15:1 - І, поприходивши деякі з Юдеї, навчали братів: що коли не обріжетесь по звичаю Мойсейовому, не можете спасти ся.

Verš 11
їм треба роти позатуляти; вони всі доми розвертають, навчаючи чого не треба, ради скверного надбання.
Mt 23:14 - Горе вам, письменники та Фарисеї, лицеміри! що жерете доми вдовиць, й задля виду довго молитесь; тим ще тяжчий приймете осуд.
2Tim 3:6 - Бо з таких ті, що влазять у домп і полонять женщин, отягчнених гріхами, що водять ся всякими похотьми,

Verš 14
не вважаючи на жидівські байки, нї на заповіді людей, що одвертають ся од правди.
Iz 29:13 -
Mt 15:9 - Та марно вони поклоняють ся мені, навчаючи наук заповідей чоловічих.
Kol 2:22 - що все на погибель через надужиток по заповідям і наукам людським?
1Tim 1:4 - анї вважати на видумки та не скінчені родоводи, котрі більш роблять змагання, ніж Божого будування в вірі.
1Tim 4:7 - Скверних же і бабських байок цурай ся, а привчай себе до благочестя.
1Tim 6:20 - О Тимотею! хорони переказ, одвертаючись од скверного марнослова і перекорів неправдивого розуму,

Verš 15
Все чисте чистим; опоганеним же та невірним нїщо не чисте, а опоганив ся і розум їх і совість.
Mt 15:11 - Не те, що входить в уста, сквернить чоловіка, а що виходить із уст те сквернить чоловіка.
Sk 10:15 - А голос знов вдруге до него: Що Бог очистив, ти не погань.
Rim 14:20 - Ради їжи не руйнуй діла Божого. Все чисте, тільки лихо чоловікові, що їсть із спотиканнем.
Mt 23:35 - щоб упала на вас уся кров праведна, пролита на землї від крові Авеля праведного до крові Захарії, сина Варахіїного, що вбили ви між церквою й жертівнею.
Rim 14:23 - Хто ж сумнить ся, чи їсти, осудить ся, бо (їсть) не по вірі; все ж, що не по вірі, гріх.

Tit 1,1-4 - V dlhej úvodnej vete Pavol zhŕňa celý obsah svojho apoštolského povolania a poslania: má hlásať ľuďom vieru v Kristovo evanjelium a nádej na večný život.

Tit 1,5-9 - Pavol tu uvádza smernice na vonkajšiu organizáciu Cirkvi. Porov. 1 Tim 3, 1–5.

Tit 1,5 - "Starší" (gr. presbýteroi) sú predstavení miestnej cirkvi.

Tit 1,7 - Biskup (gr. epískopos), po slovensky strážca, dozorca, sa tu pravdepodobne vzťahuje na jedného zo "starších" čiže presbyterov (porov. 1 Tim 3, 1).

Tit 1,12 - Pôvodcom citátu je krétsky básnik Epimenides (6. stor. pred Kr.). Pavol ho nazýva prorokom, pretože v tejto veci povedal pravdu, a azda aj preto, že ho pohania pokladali za veštca, proroka.

Tit 1,15 - Zásada pochádzajúca istotne z Ježišových slov v Lk 11, 41: "a všetko vám bude čisté". Už bola použitá v Rim 14, 20. Pre tých, čo majú čisté srdce, je všetko čisté a dobré, lebo sa na všetko pozerajú nepredpojato, vo všetkom vidia dielo Božích rúk. Ale tí, čo majú dušu skazenú hriechmi a opantanú zlými náruživosťami, vidia aj v tej najsvätejšej veci len predmet svojich hriešnych žiadostí, prípadne nenávisti.