výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(UKR - Ukrajinský preklad)

Lk 1, 1-80

1 Яко ж бо многі заходились опоряджувати повість про добре знані нам речі, 2 як передали нам ті, що з почину були самовидцями й слугами слова; 3 то здалось і менї гаразд, довідавшись од почину про все пильно, поряду тобі написати, високоповажний Теофиле, 4 щоб знав певноту того, чого тебе навчено. 5 Був за Ірода, царя Юдейського, один сьвященик, на ймя Захарія, з черги Авиїної, а жінка його з дочок Ааронових, а ймя її Єлисавета. 6 Були ж праведні обоє перед Богом, ходячи у всіх заповідях та наказах Господнїх безпорочні. 7 і не було в них дитини: бо Єлисавета була неплідна, й обоє постарілись у днях своїх. 8 Стало ся ж, як служив він порядком черги своєї перед Богом, 9 то, звичаєм сьвященства, довелось йому кадити, увійшовши в церкву Господню. 10 А все множество народу молилось ізнадвору під час кадження. 11 Явив ся ж йому ангел Господень, стоячи правобіч жертівнї кадильної. 12 І вжахнув ся Захарія побачивши, і страх обняв його. 13 Рече ж до него ангел: Не лякай ся, Захаріє: бо вислухана молитва твоя, і жінка твоя Єлисавета вродить сина тобі, й даси ймя йому Йоан. 14 І буде радість тобі й веселість; і многі різдвом його радувати муть ся. 15 Буде бо великий перед Господем, і вина нї міцного напитку не пити ме; й Духом сьвятим сповнить ся ще з утроби матери своєї. 16 І многих синів Ізраїлевих наверне до Господа Бога їх. 17 І йти ме він перед Ним духом і силою Ілиї, щоб навернути серця батьків до дїтей, і неслухняних до мудрости праведних, приготовити Господеві людей готових. 18 І рече Захарія до ангела: По чім же знати му се? я бо старий, і жінка моя ізстарілась у днях своїх. 19 І озвавшись ангел, рече йому: Я Гавриїл, що стою перед Господем; і послано мене промовити до тебе та сповістити тебе про се. 20 І ось замовкнеш і не зможеш говорити, аж по день, коли станеть ся се, за те що не поняв віри словам моїм, котрі справдять ся пори своєї. 21 І ждав народ Захарії, і дивував ся, що барить ся він у церкві. 22 Вийшовши ж він, не зміг промовити до них; і постерегли вони, що видїнне бачив у церкві; бо він кивав до них, і зоставсь нїмий. 23 І сталось, як сповнились днї служення його, пійшов до господи своєї. 24 Після ж тих днїв зачала Єлисавета, жінка його, й втаїлась пять місяцїв, говорячи: 25 Що так менї дав Господь у ті днї, як зглянув ся, зняти з мене докір між людьми. 26 Місяця ж шестого післав Бог ангела Гавриїла в город Галилейський, званий Назарет, 27 до дїви, зарученої чоловікові, на ймя Йосифові, з дому Давидового; а ймя дїви Мария. 28 І прийшовши ангел до неї, рече: Радуй ся, благодатная. Господь з тобою; благословенна єси між женами. 29 Вона ж, побачивши його, вжахнулась словами його, та й подумала, що б се було за витанне таке. 30 І рече ангел їй: Не лякай ся, Мариє: знайшла бо єси ласку в Бога. 31 І ось зачнеш ти в утробі твоїй, і вродиш Сина, й наречеш імя Йому Ісус. 32 Сей буде великий, і Сином Вишнього звати меть ся, і дасть Йому Господь Бог престол Давида, отця Його: 33 і царювати ме Він над домом Якововим по віки, й царству Його не буде кінця. 34 Рече ж Мария до ангела: Як буде се, коли чоловіка не знаю? 35 І озвавшись ангел, рече їй: Дух сьвятий найде на тебе, й сила Вишнього отїнить тебе; тим і, що вродить ся сьвяте, звати меть ся Сином Божим. 36 І ось Єлисавета, родичка твоя і вона також зачала, сина в старості своїй, і се шестий місяць званій неплідною. 37 Бо не буде неможливе у Бога всяке слово. 38 Рече ж Мария: Се рабиня Господня: нехай станеть ся менї по слову твоєму. І пійшов від неї ангел. 39 Уставши ж Мария тими днями, пійшла швидко в підгіррє, у город Юдин; 40 і ввійшла в господу Захаріїну, і виталась із Єлисаветою. 41 І сталось, як почула Єлисавета витаннє Мариїне, кинулась дитина в утробі її; і сповнилась Єлисавета Духом сьвятим, 42 і промовила голосом великим, і рече: Благословенна єси між женами, й благословенний плід утроби твоєї. 43 І звідкіля менї се, що прийшла мати Господа мого до мене? 44 Ось бо, як дійшов голос витання твого до ушей моїх, кинулась з радости дитина в утробі моїй. 45 І благословенна, що увірувала, бо сповнить ся, що сказано їй від Господа. 46 І рече Мария: Величає душа моя Господа, 47 і зрадував ся дух мій у Бозї Спасї моїм, 48 що споглянув на смиренне слуги своєї: ось бо від нинї блаженною звати муть мене всї роди: 49 бо зробив менї велике Сильний; і сьвяте імя Його. 50 І милості Його від роду до роду на боячих ся Його. 51 Зробив силу рукою своєю, розсипав гордих у думках сердець їх ; 52 поскидав потужних з престолів, і підняв угору смиренних; 53 голодних сповнив добром, а багатих одіслав упорожнї; 54 прийняв Ізраїля, слугу свого, на спомин милости, 55 (як промовив до батьків наших) Авраамові й насінню його по віки. 56 Пробувала ж Мария з нею місяцїв зо три, та й вернулась до домівки своєї. 57 Єлисаветї ж сповнив ся час родити, й вродила вона сина. 58 І чули сусіде її і родина її, що Господь показав велику милость свою до неї, і радувались із нею. 59 І сталось, восьмого дня прийшли обрізати хлопятко, і хотіли назвати його ймям батька його, Захарією. 60 І озвавшись мати його, каже: Нї, а нехай назветь ся Йоаном. 61 І казали до неї: Що нікого нема в родині твоїй, щоб звав ся імям сим. 62 Кивали ж батькові його, як схотів би назвати його. 63 І, попросивши таблицї, написав слова: Йоан буде ймя йому. І дивувались усї. 64 Відкрили ся яе уста його зараз, і язик його, й заговорив, прославляючи Бога. 65 І був на всїх страх, що жили кругом них; і по всьому підгіррю Юдейському пронеслись усї слова ті. 66 І положили всі, хто чув, у серці своїм, кажучи: Що ж то за дитина се буде! І рука Господня була з ним. 67 І Захарія, батько його, сповнив ся Духом сьвятим, і прорік, глаголючи: 68 Благословен Господь Бог Ізраїлїв, що одвідав і зробив ізбавленве народові своєму, 69 і підняв ріг спасення нам у дому Давида, слуги свого, 70 (як промовляв устами сьвятих од віку пророків своїх,) 71 спасенне од ворогів наших і з руки всіх ненавидників наших, 72 щоб зробити милость отцям нашим, і спогадати завіт свій сьвятий, 73 клятьбу, що кляв ся перед Авраамом, отцем нашим, 74 та що дасть нам без страху, з рук ворогів наших визволившись, 75 служити Йому в сьвятостї та праведності перед Ним, по всі днї життя нашого. 76 А ти, дитино, пророком Вишнього звати меш ся: ходити меш бо перед лицем Господнім, готовити дороги Його; 77 щоб давати знаннє спасення народові Його в оставленню гріхів їх, 78 по благій милості Бога нашого, в котрій одвідав нас Схід з висоти, 79 щоб засияв сидячим у темряві і тїнї смертній, щоб направити ноги наші на дорогу впокою. 80 Хлопятко ж росло та міцніло духом, і пробувало в пустині аж до дня явлення свого перед Ізраїлем.

Lk 1, 1-80

Verš 5
Був за Ірода, царя Юдейського, один сьвященик, на ймя Захарія, з черги Авиїної, а жінка його з дочок Ааронових, а ймя її Єлисавета.
1Krn 24:10 -

Verš 9
то, звичаєм сьвященства, довелось йому кадити, увійшовши в церкву Господню.
Heb 9:6 - Як же се так устроєно, то в перву скиню завсїди входили сьвященики, правлячи служби;
Ex 30:7 -
Lv 16:17 -

Verš 13
Рече ж до него ангел: Не лякай ся, Захаріє: бо вислухана молитва твоя, і жінка твоя Єлисавета вродить сина тобі, й даси ймя йому Йоан.
Lk 1:60 - І озвавшись мати його, каже: Нї, а нехай назветь ся Йоаном.

Verš 14
І буде радість тобі й веселість; і многі різдвом його радувати муть ся.
Lk 1:58 - І чули сусіде її і родина її, що Господь показав велику милость свою до неї, і радувались із нею.

Verš 15
Буде бо великий перед Господем, і вина нї міцного напитку не пити ме; й Духом сьвятим сповнить ся ще з утроби матери своєї.
Sdc 13:4 -

Verš 16
І многих синів Ізраїлевих наверне до Господа Бога їх.
Mal 4:6 -
Mt 11:14 - І коли хочете прийняти, він єсть Ілия, що має прийти.

Verš 17
І йти ме він перед Ним духом і силою Ілиї, щоб навернути серця батьків до дїтей, і неслухняних до мудрости праведних, приготовити Господеві людей готових.
Mt 3:2 - і глаголючи: Покайтесь: наближилось бо царство небесне.
Mk 9:12 - Він же, озвавшись, рече їм: Ілия, прийшовши перше, налагодить усе; і як писано про Сина чоловічого, щоб Він багато витерпів і був погорджений.
Mal 4:6 -

Verš 18
І рече Захарія до ангела: По чім же знати му се? я бо старий, і жінка моя ізстарілась у днях своїх.
Gn 17:17 -

Verš 25
Що так менї дав Господь у ті днї, як зглянув ся, зняти з мене докір між людьми.
Gn 30:23 -
Iz 4:1 -

Verš 27
до дїви, зарученої чоловікові, на ймя Йосифові, з дому Давидового; а ймя дїви Мария.
Mt 1:18 - Різдво ж Ісуса Христа стало ся так. Скоро Його матїр Марию заручено Иосифові, перш ніж вони зійшли ся, постережено, що вона пала в утробі від сьвятого Духа.

Verš 31
І ось зачнеш ти в утробі твоїй, і вродиш Сина, й наречеш імя Йому Ісус.
Iz 7:14 -
Mt 1:21 - І вродить вона сина, і даси йому імя Ісус; бо він спасе людей своїх од гріхів їх.

Verš 32
Сей буде великий, і Сином Вишнього звати меть ся, і дасть Йому Господь Бог престол Давида, отця Його:
Iz 54:5 -
2Sam 7:12 -
Ž 132:11 -
Iz 9:7 -

Verš 33
і царювати ме Він над домом Якововим по віки, й царству Його не буде кінця.
1Krn 22:10 -
Ž 45:6 -
Ž 89:36 -
Jer 23:5 -
Dan 7:14 -
Dan 7:27 -
Mi 4:7 -
Heb 1:8 - Про Сина ж; Престол Твій, Боже, по вік вічний, палиця правоти - палиця царювання Твого.

Verš 37
Бо не буде неможливе у Бога всяке слово.
Jób 42:2 -
Jer 32:17 -
Za 8:6 -
Mt 19:26 - Ісус же, глянувши, рече їм: У людей се не можливе, у Бога ж все можливе.
Lk 18:27 - Він же рече: Неможливе у людей - можливе у Бога.

Verš 45
І благословенна, що увірувала, бо сповнить ся, що сказано їй від Господа.
Lk 11:28 - Він же рече: Блаженні ж і ті, що слухають слово Боже, та й хоронять його.

Verš 50
І милості Його від роду до роду на боячих ся Його.
Ex 20:6 -

Verš 51
Зробив силу рукою своєю, розсипав гордих у думках сердець їх ;
Iz 51:9 -
Iz 52:10 -
Ž 33:10 -
1Pt 5:5 - Саме так, молодші, коріть ся старшим; усі ж, один одному корячись, смирностю підпережіть ся; бо "Бог гордим противить ся, смирним же дає благодать."

Verš 52
поскидав потужних з престолів, і підняв угору смиренних;
1Sam 2:8 -
Ž 113:6 -

Verš 53
голодних сповнив добром, а багатих одіслав упорожнї;
Ž 34:10 -

Verš 54
прийняв Ізраїля, слугу свого, на спомин милости,
Iz 30:18 -
Iz 41:9 -
Iz 54:5 -
Jer 31:2 -
Jer 31:20 -

Verš 55
(як промовив до батьків наших) Авраамові й насінню його по віки.
Gn 17:19 -
Gn 22:18 -
Ž 132:11 -

Verš 58
І чули сусіде її і родина її, що Господь показав велику милость свою до неї, і радувались із нею.
Lk 1:14 - І буде радість тобі й веселість; і многі різдвом його радувати муть ся.

Verš 59
І сталось, восьмого дня прийшли обрізати хлопятко, і хотіли назвати його ймям батька його, Захарією.
Gn 17:12 -
Lv 12:3 -

Verš 60
І озвавшись мати його, каже: Нї, а нехай назветь ся Йоаном.
Lk 1:13 - Рече ж до него ангел: Не лякай ся, Захаріє: бо вислухана молитва твоя, і жінка твоя Єлисавета вродить сина тобі, й даси ймя йому Йоан.

Verš 69
і підняв ріг спасення нам у дому Давида, слуги свого,
Ž 132:17 -

Verš 70
(як промовляв устами сьвятих од віку пророків своїх,)
Ž 72:12 -
Iz 40:10 -
Jer 23:6 -
Jer 30:10 -
Dan 9:27 -

Verš 73
клятьбу, що кляв ся перед Авраамом, отцем нашим,
Gn 22:16 -
Ž 105:9 -
Jer 31:33 -
Heb 6:13 - Обітуючи бо Аврааму Бог, яко ж бо нїкого не мав більшого, щоб клястись, кляв ся собою,
Heb 6:17 - У тому ж, хотівши Бог більше показати наслїдникам обітниці незмінність ради своєї, посередникував клятьбою,

Verš 74
та що дасть нам без страху, з рук ворогів наших визволившись,
Heb 9:14 - то скілько більше кров Христа, що Духом вічнїм принїс себе непорочного Богу, очистить совість вашу від мертвих діл, щоб служити Богу живому?

Verš 75
служити Йому в сьвятостї та праведності перед Ним, по всі днї життя нашого.
1Pt 1:15 - а, яко Покликавший вас сьвятий, і. ви самі сьвяті у всьому життю будьте:

Verš 76
А ти, дитино, пророком Вишнього звати меш ся: ходити меш бо перед лицем Господнім, готовити дороги Його;
Lk 1:17 - І йти ме він перед Ним духом і силою Ілиї, щоб навернути серця батьків до дїтей, і неслухняних до мудрости праведних, приготовити Господеві людей готових.
Mal 4:5 -

Verš 77
щоб давати знаннє спасення народові Його в оставленню гріхів їх,
Lk 3:3 - І ходив він по всій околицї Йорданській, проповідуючи хрещеннє покаяння на прощенне гріхів,

Verš 78
по благій милості Бога нашого, в котрій одвідав нас Схід з висоти,
Mal 4:2 -

Verš 79
щоб засияв сидячим у темряві і тїнї смертній, щоб направити ноги наші на дорогу впокою.
Iz 9:2 -
Iz 42:7 -
Iz 43:8 -
Iz 49:9 -
Iz 60:1 -

Verš 80
Хлопятко ж росло та міцніло духом, і пробувало в пустині аж до дня явлення свого перед Ізраїлем.
Lk 2:40 - Хлопятко ж росло й міцніло духом, сповняючись премудростю; і благодать Божа була на Ньому;,

Lk 1,1-4 - Teofil bol dajaký popredný muž, o ktorom sa hovorí aj v Sk 1, 1. Tento predhovor nám jasne poukazuje na to, že evanjelium nie je dajakým ľudovým rozprávaním, ale dielom doloženým vierohodnými svedectvami.

Lk 1,5 - Dávid pri novom zriadení starozákonnej bohoslužby zadelil kňazov do 24 tried. Každá trieda konala týždenne službu v chráme. Lósom sa rozhodlo, kto akú službu má vo svojej triede konať. Jeden z kňazov denne vchádzal ráno i večer ku kadidlovému oltáru pred Svätyňou svätých a tam pálil kadidlo.

Lk 1,25 - Radosť Alžbety bola veľká. Neplodnosť totiž bola v očiach Židov veľkou hanbou, ba Božím trestom.

Lk 1,26 - "V šiestom mesiaci" - od počatia Jána Krstiteľa.

Lk 1,27 - "Zasnúbenej" - o zásnubách pozri poznámku pri Mt 1, 18.

Lk 1,28 - "Zdravas'" doslovne "Raduj sa".

Lk 1,34-35 - Z týchto veršov sa dá usudzovať, že Panna Mária mala sľub trvalej čistoty a panenstva. Preto teraz nerozumie, že Boh chce, aby bola matkou. Anjel jej vysvetlí, že počatie bude dielom Svätého Ducha. Bude aj pannou, aj matkou. Tretie evanjelium dosť často uvádza činnosť Svätého Ducha (1, 15; 1, 35; 1, 41; 1, 67; 2, 25; 2, 26; 2,27; 3, 16. 22; 4, 1; 10, 21; 12, 12; 24, 49). Teda Panna Mária nežila manželsky s Jozefom, hoci bola jeho zákonitou manželkou. Jozef pravdepodobne vedel o tomto jej záväzku, a preto žili spolu ako brat a sestra.

Lk 1,39 - Mesto medzi vrchmi v blízkosti Jeruzalema, kde býval Zachariáš so svojou manželkou, je podľa tradície dnešné Ain Karim vo vzdialenosti asi 6 km na západ od Jeruzalema. Z Galiley to bola asi štvordňová cesta.

Lk 1,46-55 - Máriin chválospev Magnifikat je básnická skladba žalmového druhu, celá preniknutá myšlienkami zo žalmov a z iných starozákonných spisov. Mária ďakuje Bohu a chváli ho za jeho veľké činy, ktoré spôsobil v jej živote (46-50), ďalej hovorí o tom, ako veľkolepo si Boh počína pri riadení osudov celého ľudstva (51-53) a napokon o jeho vernosti a o prisľúbeniach vyvolenému ľudu (54-55).

Lk 1,59 - Na ôsmy deň po narodení bol Ján podrobený obradu obriezky, ktorý znamenal prijatie do zmluvy. Vtedy dali dieťaťu aj meno, čo bolo spojené s rodinnou slávnosťou.

Lk 1,67-80 - Aj Zachariášov chválospev Benediktus je skladba žalmového rázu, oslavujúca príchod Mesiáša-Spasiteľa z Dávidovho rodu (68-75) a povolanie Zachariášovho syna za jeho predchodcu (76-79). "Prorokovať" v Písme znamená vo všeobecnosti hovoriť z Božieho vnuknutia; v užšom zmysle slova aj predpovedať.