výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(UKR - Ukrajinský preklad)

Mk 1, 1-45

1 Почин євангелиї Ісуса Христа, Сина Божого, 2 як написано в пророків: Ось я посилаю ангела мого перед лицем Твоїм, що приготовить дорогу Твою перед Тобою. 3 Голос покликуючого в пустинї: Готовте дорогу Господню, простими робіть стежки Його. 4 Появивсь Йоан, хрестячи в пустинї, й проповідуючи хрещеннє покаяння на прощенне гріхів. 5 І виходила до него вся сторона Юдейська й Єрусалимцї, й хрестились від него всї в ріці Йордані, сповідаючи гріхи свої. 6 Був же Йоан одягнений у верблюжий волос і в пояс шкуряний на поясницї своїй, а їв сарану та дикий мед; 7 і проповідував, глаголючи: Гряде потужнїщий над мене слїдом за мною; у Него недостоєн я, нахилившись, розвязати ремінь обувя Його. 8 Я хрестив вас водою, Він же хрестите ме вас Духом сьвятим. 9 І сталось тими днями: Прийшов Ісус із Назарету Галилейського, й охрестивсь у Йоана в Йордані. 10 І, зараз вийшовши з води, побачив небеса, що відчинились, і Дух, як голуб, злинув на Него. 11 І зійшов голос із небес: Ти єси Син мій любий, що я вподобав:, 12 І зараз Дух випровадив Його в пустиню. 13 І був там у пустиш днїв сорок, спокушуваний од сатани; й пробував з дикими зьвірми, й ангели служили Йому. 14 Як же видано Йоана, прийшов Ісус у Галилею, проповідуючи євангелию царства Божого, 15 і глаголючи: Що сповнив ся час, і наближило ся царство Боже. Покайтесь і віруйте в євангелию. 16 Ходячи ж понад морем Галилейським, побачив Симона та Андрея, брата його, як вони закидали невід у море; були бо рибалки. 17 І рече до них Ісус: Ійдїть слїдом за мною, то зроблю, що станетесь ловцями людей. 18 І, зараз покинувши неводи свої, пійшли слїдом за Ним. 19 І, відійшовши трохи дальше звідтіля, побачив Якова Зеведеєвого та Йоана, брата його, так само в човні, налагоджуючих неводи. 20 І зараз покликав Їх; і, покинувши батька свого Зеведея в човні з наймитами, пійшли слїдом за Ним. 21 І приходять у Капернаум; і зараз субітнього дня, увійшовши в школу, навчав. 22 І дивувались наукою Його, навчав бо їх яко маючий власть, а не як письменники. 23 І був у них у школї чоловік з духом нечистим; і закричав, 24 кажучи: Остав! що нам і Тобі, Ісусе Назарянине? чи прийшов еси погубити нас? Знаю Тебе, хто еси: Сьвятий Божий. 25 І погрозив йому Ісус, глаголючи: Мовчи й вийди з него. 26 І стрепенувши його дух нечистий, і закричавши голосом великим, вийшов з него. 27 І полякались усї так, що питали один в одного, говорячи; Що се таке? що се за Наука така нова? що по власти й духам нечистим повелївае, і слухають Його? 28 І розійшлась чутка про Него зараз по всій околиці Галилейській. 29 І зараз, із школи вийшовши, пійшли в господу Симона та Андрея, з Яковом та Йоаном. 30 Теща ж Симонова лежала в пропасниці, й зараз кажуть Йому про неї. 31 І приступивши Він, підвів її, взявши за руку її; й покинула її пропасниця зараз; і послугувала вона їм. 32 Як же настав вечір, після заходу сонця, поприносили до Него всїх недужих і біснуватих. 33 І ввесь город зібрав ся до дверей. 34 І сцїлив многих недужих на всякі болестї, і бісів многих вигнав; і не дозволяв говорити бісам, бо вони знали Його. 35 І вранцї, ще геть за ночи, вставши, вийшов, і пійшов у пусте місце. й там молив ся. 36 І пустились за Ним Симон і ті що з ним. 37 І, знайшовши Його, кажуть Йому: Що всї шукають Тебе. 38 І рече до них: Ходімо в близькі містечка, щоб і там проповідував; на те бо прийшов я. 39 І проповідував по шкодах їх скрізь по всїй Галилеї, і виганяв біси. 40 І приходить до Него прокажений, і благаючи Його, впавши на коліна перед Ним, каже до Него: Коли хочеш, зможеш мене очистити. 41 Ісус же, змилосердившись, простяг руку, доторкнувсь до него, й рече йому: Хочу; очистись. 42 І, як Він сказав, зараз зникла з него проказа, й очистив ся. 43 І, заказавши йому, зараз відослав його, 44 і рече до него: Гледи ж, нікому нічого не кажи, а йди, покажись священникові, і принеси за очищенне твоє, що повелїв Мойсей на сьвідкуваннє їм. 45 Він же, вийшовши, почав проповідувати багато, й ширити кругом чутку; так, що Він не міг уже явно ввійти в город, а пробував осторонь у пустих місцях; і приходили до Него звідусюди.

Mk 1, 1-45

Verš 2
як написано в пророків: Ось я посилаю ангела мого перед лицем Твоїм, що приготовить дорогу Твою перед Тобою.
Mal 3:1 -
Mt 11:10 - Се ж бо той, про кого писано: Ось посилаю ангела мого перед лицем твоїм, що приготовить дорогу твою перед тобою.
Lk 7:27 - Се той, про кого написано: Ось я досилаю ангела мого перед лицем Твоїм, що приготовить дорогу Твою перед Тобою.

Verš 3
Голос покликуючого в пустинї: Готовте дорогу Господню, простими робіть стежки Його.
Iz 40:3 -
Mt 3:3 - Се ж бо той, про кого казав пророк Ісаїя, глаголючи: Голос покликуючого в пустині: Приготовте дорогу Господню, правими робіть стежки Його.
Lk 3:4 - як писано в книзї словес Ісаїї пророка, глаголючого: Голос покликуючого в пустині: Приготовте дорогу Господню, правими робіть стежки Його.
Jn 1:23 - Рече: Я голос покликуючого в пустинї: Випростайте дорогу Господню, як глаголав Ісаїя пророк.

Verš 4
Появивсь Йоан, хрестячи в пустинї, й проповідуючи хрещеннє покаяння на прощенне гріхів.
Mt 3:1 - Того часу прийшов Йоан Хреститель, проповідуючи в пустинї Юдейській,
Lk 3:3 - І ходив він по всій околицї Йорданській, проповідуючи хрещеннє покаяння на прощенне гріхів,
Jn 3:23 - Хрестив же й Йоан у Єноні поблизу Салима, бо води було там багато; й приходили, й хрестились.

Verš 5
І виходила до него вся сторона Юдейська й Єрусалимцї, й хрестились від него всї в ріці Йордані, сповідаючи гріхи свої.
Mt 3:5 - Тодї виходили до него Єрусалим, і вся Юдея, і вся околиця Йорданська,
Lk 3:7 - Говорив тодї до людей, що вийшли охреститись від него: Кодло гадюче, хто остеріг вас, щоб утїкали від настигаючого гнїва?

Verš 6
Був же Йоан одягнений у верблюжий волос і в пояс шкуряний на поясницї своїй, а їв сарану та дикий мед;
2Kr 1:8 -
Mt 3:4 - Сам же Йоан мав одежу свою з верблюжого волосу, й шкуряний пояс на поясниш своїй; а їдою його була сарана та дикий мед.
Lv 11:22 -

Verš 7
і проповідував, глаголючи: Гряде потужнїщий над мене слїдом за мною; у Него недостоєн я, нахилившись, розвязати ремінь обувя Його.
Mt 3:11 - Я оце хрещу вас водою на покаянне; а Той, що йде за мною, потужніщий від мене; недостоєн я Йому й обувя носити: Він вас хрестити ме Духом сьвятим та огнем.
Lk 3:16 - озвавсь Йоан до всіх, глаголючи: Я водою хрещу вас; ійде ж потужніший від мене, котрому недостоєн я розвязати ременя обувя Його: Той хрестити ме вас Духом сьвятим і огнем;
Jn 1:27 - се за мною Грядущий, що поперед мене був; котрому я недостоєя розвязати ременя обувя Його.

Verš 8
Я хрестив вас водою, Він же хрестите ме вас Духом сьвятим.
Mt 3:11 - Я оце хрещу вас водою на покаянне; а Той, що йде за мною, потужніщий від мене; недостоєн я Йому й обувя носити: Він вас хрестити ме Духом сьвятим та огнем.
Sk 1:5 - Бо Йоан хрестив водою: ви ж хрестити метесь Духом сьвятим по немногих сїх днях.
Sk 11:16 - Згадав я тоді слово Господнє, як глаголав він: Йоан хрестив водою, а ви будете хреститись Духом сьвятим.
Sk 19:4 - Рече ж Павел: Йоан хрестив хрещеннєм покаяння, глаголючи людям, щоб у Грядущого за ним вірували, се єсть в Христа Ісуса.
Iz 44:3 -
Joe 2:28 -
Sk 2:4 - І сповнились усі Духом сьвятим, і почали розмовляти иншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
Sk 11:15 - Як же став я говорити, найшов Дух сьвятий на них, як і на нас у починї.

Verš 10
І, зараз вийшовши з води, побачив небеса, що відчинились, і Дух, як голуб, злинув на Него.
Mt 3:16 - І охрестившись Ісус, вийшов зараз із води; й ось відчинилось Йому небо, і побачив він Духа Божого, що спустивсь як голуб, і злинув на Него.
Lk 3:21 - Стало ж ся, як хрестились усї люде й Ісус хрестив ся та молив ся, відчинилось небо,
Jn 1:32 - І сьвідкував Йоан, глаголючи: Що бачив я Духа, злинувшого як голуб з неба, і став він над Ним.

Verš 11
І зійшов голос із небес: Ти єси Син мій любий, що я вподобав:,
Ž 2:7 -
Iz 42:1 -
Mt 3:17 - І ось голос із неба, глаголючи: Се мій Син любий, що я вподобав Його.
Mt 17:5 - Ще він говорив, аж ось ясна хмара отїнила їх, і ось голос із хмари глаголючий: Се Син мій любий, що я Його вподобав; Його слухайте.
Mk 9:7 - І постала хмара отіняюча їх, і вийшов голос із хмари глаголючи: Се Син мій любий; Його слухайте.
Lk 3:22 - і злинув Дух сьвятий, у тілесному виді, як голуб, на Него, й голос із неба роздав ся, глаголючи: Ти єси Син мій любий, тебе вподобав я.
Lk 9:35 - І роздав ся голос із хмари, говорячи: Се син мій любий; слухайте Його.
Kol 1:13 - котрий збавив нас од власти тьми і перенїс у царство Сина любови своєї,
2Pt 1:17 - Бо Він приняв від Бога Отця честь і славу, коли зійшов до Него од величньої слави такий голос: "Се Син мій любий, що я вподобав Його."

Verš 12
І зараз Дух випровадив Його в пустиню.
Mt 4:1 - Тоді повів Ісуса дух у пустиню на спокусу дияволську.
Lk 4:1 - Ісус же, Духа сьвятого повний, вернувсь од Йордану, і був ведений Духом у пустиню,

Verš 14
Як же видано Йоана, прийшов Ісус у Галилею, проповідуючи євангелию царства Божого,
Mt 4:12 - Як же почув Ісус, що Йоана видано, то перейшов у Галилею;
Lk 4:14 - І вернувсь Ісус у силї Духа в Галилею; і поголос розійшов ся по всїй околиці про Него,
Jn 4:43 - Через два ж днї вийшов звідтіля та прийшов у Галилею.

Verš 15
і глаголючи: Що сповнив ся час, і наближило ся царство Боже. Покайтесь і віруйте в євангелию.
Iz 56:1 -

Verš 16
Ходячи ж понад морем Галилейським, побачив Симона та Андрея, брата його, як вони закидали невід у море; були бо рибалки.
Mt 4:18 - І, йдучи Ісус попри море Галилейське, побачив двох братів, Симона, званого Петром, та Андрея, брата його, що закидали невід у море; були бо рибалки.

Verš 17
І рече до них Ісус: Ійдїть слїдом за мною, то зроблю, що станетесь ловцями людей.
Jer 16:16 -
Ez 47:10 -

Verš 18
І, зараз покинувши неводи свої, пійшли слїдом за Ним.
Mt 19:27 - Озвавсь тодї Петр і каже до Него: Ось ми покинули все, та й пїйшди сдїдом за Тобою; що ж буде нам?
Mk 10:28 - І почав Петр говорити Йому: Ось ми покинули все, та й пійшли слїдом за Тобою.
Lk 5:11 - І пригнавши вони човни свої до берега, та покинувши все, пійшли слідом за Ним.
Lk 18:28 - Каже ж Петр: Ось ми покинули все, та й пійшли слїдом за Тобою.

Verš 19
І, відійшовши трохи дальше звідтіля, побачив Якова Зеведеєвого та Йоана, брата його, так само в човні, налагоджуючих неводи.
Mt 4:21 - І, йдучи звідтіля, побачив инших двох братів, Якова Зеведеєвого та Йоана, брата його, у човні з Зеведеем, батьком їх, як налагоджували неводи свої; і покликав їх.

Verš 21
І приходять у Капернаум; і зараз субітнього дня, увійшовши в школу, навчав.
Mt 4:13 - і, покинувши Назарет, пійшов і пробував у Капернауміу що при морю, у гряницях Завулона та Нефталима:
Lk 4:31 - і прийшов у Капернаум, город Галилейський, і навчав їх по суботам.

Verš 22
І дивувались наукою Його, навчав бо їх яко маючий власть, а не як письменники.
Mt 7:28 - І сталось, як скінчив Ісус оцї слова, дивувавсь народ наукою Його:
Lk 4:32 - І дивувались вони наукою Його, бо з властю було слово Його.

Verš 23
І був у них у школї чоловік з духом нечистим; і закричав,
Lk 4:33 - І був у школі чоловїк, маючи духа нечистого, й кричав голосом великим,

Verš 29
І зараз, із школи вийшовши, пійшли в господу Симона та Андрея, з Яковом та Йоаном.
Mt 8:14 - І прийшов Ісус до Петрової господи, та й побачив, що теща його лежить у пропасниці.
Lk 4:38 - Уставши ж Він із школи, ввійшов у господу Симонову. Тещу ж Симонову схопила пропасниця велика, й благали Його за неї.

Verš 32
Як же настав вечір, після заходу сонця, поприносили до Него всїх недужих і біснуватих.
Mt 8:16 - Як же настав вечір, приведено до Него багато біснуватих; і повиганяв Він біси словом, і сцїлив усїх недужих ;
Lk 4:40 - Як же заходило сонце, всї, в кого були недужі на всякі недуги, приводили їх до Него; Він же, на кожного з них руки складаючи, сцїляв їх.

Verš 35
І вранцї, ще геть за ночи, вставши, вийшов, і пійшов у пусте місце. й там молив ся.
Lk 4:42 - Як же настав день, вийшовши пійшов у пусте місце; й люде шукали Його, й прийшли до Него, й вдержували Його, щоб не йшов від них.
Mt 14:23 - А відпустивши народ, зійшов на гору самотою молитись; і як настав вечір, був там один.

Verš 38
І рече до них: Ходімо в близькі містечка, щоб і там проповідував; на те бо прийшов я.
Lk 4:43 - Він же рече до них: Що й иншим городям благовістити менї треба царство Боже; бо на се я посланий.
Iz 61:1 -
Lk 4:18 - Дух Господень на менї, котрого ради намастив мене; благовістити вбогим післав мене, сцїляти розбитих серцем, проповідувати полонянам визвіл і слїпим прозріннє, випускати замучених на волю,

Verš 40
І приходить до Него прокажений, і благаючи Його, впавши на коліна перед Ним, каже до Него: Коли хочеш, зможеш мене очистити.
Mt 8:2 - Коли се приступив прокажений і вклонивсь Йому, кажучи: Господи, коли хочеш, то зможеш очистити мене,
Lk 5:12 - І сталось, як був Він ув однім городі, аж ось чоловік увесь у проказі. І, побачивши Ісуса, упавши на лице, благав Його, кажучи; Господи, коли хочеш, можеш мене очистити.

Verš 44
і рече до него: Гледи ж, нікому нічого не кажи, а йди, покажись священникові, і принеси за очищенне твоє, що повелїв Мойсей на сьвідкуваннє їм.
Lv 13:2 -
Lv 14:1 -

Mk 1,1-8 - Mt 3, 1-12; Lk 3, 1-18; Jn 1, 19-28.

Mk 1,1 - Marek tu "evanjeliom" nemyslí svoj spis, ale posolstvo, dobrú zvesť, ktorú priniesol Ježiš Kristus a ktorej on sám je stredobodom.

Mk 1,2 - Mal 3, 1.

Mk 1,3 - Iz 40, 3.

Mk 1,8 - O Jánovom krste pozri poznámku k Mt 3, 6. Kristus bude krstiť "Duchom Svätým", čiže jeho krst nebude iba obrad, ale očistí človeka od hriechu a vleje doň novú životnú silu božského života.

Mk 1,9-11 - Mt 3, 13-17; Lk 3, 21-22; Jn 1, 32-34.

Mk 1,12-13 - Mt 4, 1-11; Lk 4, 1-13.

Mk 1,14-15 - Mt 4, 12-17; Lk 4, 14-15.

Mk 1,16-20 - Mt 4, 18-22; Lk 5, 1-11.

Mk 1,21-28 - Lk 4, 31-37.

Mk 1,23-27 - Marek nazýva zlého ducha nečistým, pretože podľa zákona posadnutý človek je nečistý. Otázkou "Čo ťa do nás...?" chce zlý duch vyjadriť, aby ho Ježiš nechal na pokoji a nerušil jeho činnosť. Zlý duch tuší, že Ježiš je osobnosť vyššej prirodzenosti. Preto ho menuje iba nepriamo mesiášskym titulom "Boží Svätý". Moc nad zlými duchmi je jeden zo znakov mesiášskeho kráľovstva.

Mk 1,29-34 - Mt 8, 14-17; Lk 4, 38-41.

Mk 1,35-39 - Lk 4, 42-44.

Mk 1,40-45 - Mt 8, 2-4; Lk 5, 12-16.

Mk 1,44 - Pozri poznámku k Mt 8, 4.