výhody registrácie

2. list Timotejovi

Biblia - Sväté písmo

(UKR - Ukrajinský preklad)

2Tim 1, 1-18

1 Павел, апостол Ісуса Христа волею Божою, по обітницї життя, що в Христї Ісусї, 2 Тимотею, любому синові: Благодать, милость, мир од Бога Отця, і Христа Ісуса, Господа нашого. 3 Дякую Богу, котрому служу від прародителїв чистою совістю, що без перестанку згадую тебе в молитвах моїх ніч і день, 4 бажаючи видїти тебе, памятаючи сльози твої, щоб сповнитись радощами, 5 згадуючи нелицемірну віру твою, яка вселилась перше в бабу твою Лоїду і в матїр твою Євникию; певен же я, що і в тебе. 6 З сієї ж причини нагадую тобі, щоб ти під'огрівав дар Божий, що маєш у собі через положеннє рук моїх. 7 Бо дав нам Бог не духа страху, а (духа) сили і любови і здорового розуму. 8 Оце ж не сором ся сьвідчення Господа нашого, анї мене, вязника Його, а страждай з благовістєм Христовим по силї Бога, 9 що спас нас і покликав покликом сьвятим, не по ділам нашим, а по своїй постанові і благодатї, даній нам у Христї Ісусї перше часів вічних, 10 тепер же обявленій через явленнє Спасителя нашого Ісуса Христа, що зруйнував смерть і осияв життє і нетліннє благовістєм, 11 для котрого поставлений я проповідником і апостолом і учителем поган. 12 З сієї ж причини я й се терплю; тілько ж не соромлюсь, знаю бо, в кого увірував, і певен, що силен Він переказ мій схоронити до того дня. 13 Май приклад здорових словес, котрі від мене чув єси, у вірі і любові, що в Христї Ісусї. 14 Добре завіщаннв схорони Духом сьвятим, що живе в нас. 15 Ти знаєш се, що одвернулись од мене всї, що в Азиї; а між ними Фигел і Гермоген. 16 Нехай же дасть милость Господь Онисифоровому дому, бо він часто мене впокоював, і кайданів моїх не соромив ся; 17 а бувши в Римі, дуже пильно шукав мене, та й знайшов. 18 Нехай дасть йому Господь знайти милость Господню в той день. А скілько услугував менї в Єфесї, та лучче знаєш.

2Tim 1, 1-18

Verš 2
Тимотею, любому синові: Благодать, милость, мир од Бога Отця, і Христа Ісуса, Господа нашого.
Gal 1:3 - Благодать вам і мир од Бога Отця і від Господа вашого Ісуса Христа,
1Tim 1:2 - Тимотею, правдивому сину в вірі: Благодать, милость, мир од Бога, Отця нашого, і Христа Ісуса, Господа нашого.
1Pt 1:2 - по провидінню Бога Отця, через осьвяченнє Духа, на послуханнє і кропленнє крові Ісус-Христової: Благодать вам і мир нехай намножить ся.

Verš 3
Дякую Богу, котрому служу від прародителїв чистою совістю, що без перестанку згадую тебе в молитвах моїх ніч і день,
Sk 22:3 - І рече: Я справді чоловік Жидовин, роджений у Тарсї Киликийському, зрощений же у сьому городї при ногах Гамалиїла, навчений добре отцївського закону, бувши ревнителем Бога, якож вв всї тепер.
Rim 1:9 - Сьвідок менї Бог, котрому служу духом моїм у благовіствуванню Сина Його, що без перестану спомни про вас роблю,
1Sol 1:2 - Дякуємо Богові всякого часу за всїх вас, роблячи спомин про вас у молитвах наших,
1Sol 3:10 - ніч і день ревно молячись, щоб видїти лице ваше і доповнити недостаток віри вашої?

Verš 6
З сієї ж причини нагадую тобі, щоб ти під'огрівав дар Божий, що маєш у собі через положеннє рук моїх.
Sk 6:6 - котрих поставили перед апостолами, і помолившись положили вони руки на них.
Sk 8:17 - Тоді клали руки на них, і прийняли вони сьвятого Духа.
Sk 13:3 - Тоді вони, попостивши та помолившись і положивши руки на них, відпустили їх.
Sk 19:6 - І, як положив на них Павел руки, зійшов Дух сьвятий на них, і заговорили мовами, і пророкували.
1Tim 4:14 - Не занедбай твого дарування, котре дано тобі пророцтвом, з положеннєм рук сьвященства.
1Tim 5:22 - Рук скоро не клади нї на кого, анї приставай до чужих гріхів; себе чистим держи.

Verš 7
Бо дав нам Бог не духа страху, а (духа) сили і любови і здорового розуму.
Rim 8:15 - Бо не прийняли ви духа неволї, знов на боязнь, а прийняли духа всиновлення, нимже покликуємо: Авва, Отче!

Verš 8
Оце ж не сором ся сьвідчення Господа нашого, анї мене, вязника Його, а страждай з благовістєм Христовим по силї Бога,
Rim 1:16 - Бо не соромлюсь благовіствування Христового, сила бо Божа на спасенне всякому віруючому, Жидовинові перше, а потім і Грекові.
Sk 21:33 - Приступивши ж тисячник узяв його і звелїв закувати в два ланцюги, і питав, хто він такий, і що зробив.
Ef 3:1 - Того ради й я, Павел, - вязник Ісус-Христів за вас поган.
Ef 4:1 - Благаю ж оце вас я, вязник у Господї, ходити достойно поклику, яким вас покликано,
Kol 4:18 - Витаннє моєю рукою, Павловою. Згадуйте про мої кайдани. Благодать з усіма вами. Амінь.
Flm 1:1 - Павел, вязник Ісуса Христа, та Тимотей брат, Филимонові, нашому любому і помічникові,
Flm 1:9 - та ради дюбови лучче благаю, бувши таким, як Павел, старець, тепер же і вязник Ісуса Христа;
Flm 1:13 - Хотїв був я при собі держати його, щоб замість тебе служив менї в кайданах благовістя;

Verš 9
що спас нас і покликав покликом сьвятим, не по ділам нашим, а по своїй постанові і благодатї, даній нам у Христї Ісусї перше часів вічних,
Ef 1:3 - Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що благословив нас усяким благословеннєм духовним на небесах у Христї,
Tít 3:4 - Як же явилась благость і чоловіколюбие Спаса нашого Бога,

Verš 10
тепер же обявленій через явленнє Спасителя нашого Ісуса Христа, що зруйнував смерть і осияв життє і нетліннє благовістєм,
Rim 16:25 - Тому ж, що може вас утвердити до благовістю моєму і проповіданню Ісус-Христовому, по відкриттю тайни від часів вічних умовчаної,
Ef 1:9 - обявивши нам тайну волі своєї по благоволенню своєму, котру перше постановив у собі,
Ef 3:9 - і з'ясувати всїм, що се за спільність тайни, закритої од віків у Бозї, що створив усе Ісусом Христом,
Kol 1:26 - тайну закриту од віків і од родів, тепер же явлену сьвятим Його,
Tít 1:2 - в надїї вічнього життя, котре обітував Бог, що не обманює, перед вічними часами,
1Pt 1:20 - призначеного перш настання сьвіта, обявленого в останнї часи задля вас,
Iz 25:8 -
Heb 2:14 - Коли ж дїти стали ся спільниками тїла і кровя, і Він тав само спільником їх, щоб смертю знищити того, що має державу смерти, се єсть диявола,

Verš 11
для котрого поставлений я проповідником і апостолом і учителем поган.
Sk 9:15 - Рече ж до него Господь: Іди, бо сей у мене вибрана посудина, щоб нести ймя моє перед поган, і царів і синів Ізраїлевих:
Sk 13:2 - Як же служили Господеві та постили, рече Дух сьвятий: Відлучіть мені Варнаву та Савла на діло, до котрого покликав я їх.
Sk 22:21 - І рече до мене: Іди: бо я до поган далеко пішлю тебе.
Gal 1:15 - Як же зводив Бог, що вибрав мене від утроби матери моєї, і покликав мене благодаттю своєю,
Gal 2:8 - (хто бо допоміг Петрові до апостольства обрізання, допоміг і менї між поганами;)
Ef 3:8 - Менї, меньшому всїх сьвятих, дана ся благодать, благовістити між поганами про недослїджене багацтво Христове,
1Tim 2:7 - На се ж поставлено мене проповідником і апостолом (глаголю правду в Христї, а не неправду) учителем поган у вірі і правдї.

Verš 13
Май приклад здорових словес, котрі від мене чув єси, у вірі і любові, що в Христї Ісусї.
1Tim 3:14 - Се ішшу тобі, уповаючи прийти до тебе скоро;

Verš 15
Ти знаєш се, що одвернулись од мене всї, що в Азиї; а між ними Фигел і Гермоген.
Sk 19:10 - Се діялось два роки, так що всї, що проживали в Азиї, слухали слово Господа Ісуса, - Жиди й Єленяне.

Verš 16
Нехай же дасть милость Господь Онисифоровому дому, бо він часто мене впокоював, і кайданів моїх не соромив ся;
2Tim 4:19 - Витай Прискилу і Аквилу і Онисифорів дім.

2Tim 1,6 - Porov. 1 Tim 4, 14.

2Tim 1,8 - Pavol píše tento list počas druhého väznenia v Ríme.

2Tim 1,9-10 - Ide o základné prvky kresťanskej katechézy.

2Tim 1,12 - O tom, čo mu bolo "zverené" (depósitum), porov. poznámku k 1 Tim 6, 20. "Onen deň" je deň slávneho Kristovho príchodu, deň súdu.

2Tim 1,15 - Nejde o zanechanie viery, ale o nedostatok odvahy vytrvať pri ňom a vydávať svedectvo.

2Tim 1,16 - Niektorí z tohto vyjadrenia usudzujú, že Oneziforos medzitým zomrel.