výhody registrácie

1. Petrov list

Biblia - Sväté písmo

(UKR - Ukrajinský preklad)

1Pt 1, 1-25

1 Петр, апостол Ісуса Христа, вибраним захожанам розсїяння по Понту, Галатиї, Кападокиї, Азиї і Витиниї, 2 по провидінню Бога Отця, через осьвяченнє Духа, на послуханнє і кропленнє крові Ісус-Христової: Благодать вам і мир нехай намножить ся. 3 Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що, по великій своїй милости, знов породив нас на впованнє живе воскресеннєм Ісус-Христовим із мертвих, 4 до наслїддя нетлїнного і непорочного, що не зовяне, сховане на небесах про вас, 5 котрі силою Божою стережені пробуваєте через віру, на спасенне, готове явитись останнього часу. 6 Сим радуйте ся, мало нині (коли треба), смуткуючи у всяких напастях, 7 щоб випробувана віра ваша, геть дорожча золота пропадущого, хоч і огнем випробуваного, знайшлась на похвалу і честь і славу в одкриттю Ісус-Христовому. 8 Котрого не бачивши любите, і на котрого нині не дивлячись, а віруючи, радуєтесь радістю невимовною і преславною, 9 приймаючи конець віри вашої, спасеннє душам. 10 Про се ж то спасеннє розвідували і допитувались пророки, що про вашу благодать пророкували, 11 дознаючись, якого або котрого часу являв у них Дух Христов, поперед сьвідкуючи про Христові страстї і про славу, що після них; 12 котрим відкрито, що не самим собі, а нам служили вони (тим), що нині звістили вам ті, котрі благовіствували вам Духом сьвятим, посланим із неба, (і) на що бажають ангели дивитись. 13 Тим то, підперезавши поясницї думок ваших, будьте тверезі, і звершено вповайте на благодать, що приносить ся вам в одкриттю Ісуса Христа. 14 Яко діти слухняні, не водячи себе по давнім хотїнням вашим, що в незнанню, 15 а, яко Покликавший вас сьвятий, і. ви самі сьвяті у всьому життю будьте: 16 бо написано: "Будьте сьвяті, бо я сьвят." 17 І коли Отцем зовете Того, що, не вважаючи на лице, судить кожного по ділу, то 80 страхом провожайте час вашого домування, 18 знаючи, що не тлінним сріблом або золотом викупились од марного життя вашого, від отців переданого, 19 но дорогоцінною кровю Христа, як непорочного і чистого агнця, 20 призначеного перш настання сьвіта, обявленого в останнї часи задля вас, 21 що через Його віруєте в Бога, котрий воскресив Його з мертвих і дав Йому славу, щоб віра ваша і надія була на Бога. 22 Душі ваші очистивши, в послусї правди Духом, на братню любов нелицемірну, із чистого серця любіте один одного щиро, 23 як народжені не з тлінного сїмя а з нетлїнного, через слово Бога живого і пробуваючого по вік. 24 Бо "всяке тіло, як трава, і всяка слава чоловіча, як цьвіт на траві: Зісохла трава і цьвіт її упав; 25 а слово Господнє пробував по вік." Се ж слово - благовіствововане між вами.

1Pt 1, 1-25

Verš 1
Петр, апостол Ісуса Христа, вибраним захожанам розсїяння по Понту, Галатиї, Кападокиї, Азиї і Витиниї,
Jak 1:1 - Яков, слуга Божий і Господа Ісуса Христа, дванайцяти родам, що розсіяні: Витайте.

Verš 2
по провидінню Бога Отця, через осьвяченнє Духа, на послуханнє і кропленнє крові Ісус-Христової: Благодать вам і мир нехай намножить ся.
Heb 12:24 - і до Посередника завіта, нового, Ісуса, і крови кроплення, що промовляв лучче, нїж Авелева.
Rim 1:7 - Усїм вам, що єсте в Римі, любленим від Бога, покликаним сьвятим: благодать вам і впоюй од Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа.
1Kor 1:3 - благодать вам і впокій од Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа.
Gal 1:3 - Благодать вам і мир од Бога Отця і від Господа вашого Ісуса Христа,
Ef 1:2 - Благодать вам і мир од Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.
2Pt 1:2 - благодать вам і впокій нехай умножить ся в познанню Бога й Ісуса, Господа нашого.
Júd 1:2 - милость вам і впокій і любов нехай умножить ся.

Verš 3
Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що, по великій своїй милости, знов породив нас на впованнє живе воскресеннєм Ісус-Христовим із мертвих,
2Kor 1:3 - Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя і Бог всякої утіхи,
Ef 1:3 - Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що благословив нас усяким благословеннєм духовним на небесах у Христї,
Rim 6:23 - Плата бо за гріх смерть, даруваннє ж Боже - життє вічне в Христї Ісусї, Господі нашім.
Jak 1:18 - Схотів бо, то й породив нас словом правди, щоб бути нам якимсь почином творива Його.
1Kor 15:20 - Тепер же Христос устав з мертвих; первістком між мертвими став ся.

Verš 4
до наслїддя нетлїнного і непорочного, що не зовяне, сховане на небесах про вас,
Kol 1:5 - задля надії, що зложена для вас на небесах, про яку ви чували перше в слові правди благовіствування,
2Tim 1:12 - З сієї ж причини я й се терплю; тілько ж не соромлюсь, знаю бо, в кого увірував, і певен, що силен Він переказ мій схоронити до того дня.

Verš 6
Сим радуйте ся, мало нині (коли треба), смуткуючи у всяких напастях,
Rim 5:3 - Не тільки ж (се), а хвалимось і горем, знаючи, що горе робить терпінн,
Jak 1:2 - Усяку радість майте, браттє моє, коли впадаєте в різні спокуси,
Heb 10:37 - Вже бо незабаром ось, ось Грядущий прийде, і не загаєть ся.
1Pt 5:10 - Бог же всякої благодати, покликавший нас до вічньої своєї слави в Христї Ісусї, коли трохи пострадаєте. Він нехай звершить вас, утвердить, укріпить і оснує (непорушне).

Verš 7
щоб випробувана віра ваша, геть дорожча золота пропадущого, хоч і огнем випробуваного, знайшлась на похвалу і честь і славу в одкриттю Ісус-Христовому.
Iz 48:10 -
1Kor 3:13 - кожного діло буде явне; день бо (Господень) покаже, тим що в огні відкриеть ся, і яка в кожного робота, огонь випробує.
Jak 1:3 - знаючи, що доказ вашої віри робить терпіннє;
1Pt 4:12 - Любі, не чудуйтесь розпаленнєм, що буває вам на спокусу, наче б вам що дивного довело ся;

Verš 8
Котрого не бачивши любите, і на котрого нині не дивлячись, а віруючи, радуєтесь радістю невимовною і преславною,
Jn 20:29 - Рече йому Ісус: Що видів веи мене, Томо, увірував єси; блаженні, що не виділи, та й вірували.

Verš 10
Про се ж то спасеннє розвідували і допитувались пророки, що про вашу благодать пророкували,
Gn 49:10 -
Dan 2:44 -
Ag 2:7 -
Za 6:12 -

Verš 11
дознаючись, якого або котрого часу являв у них Дух Христов, поперед сьвідкуючи про Христові страстї і про славу, що після них;
Dan 9:24 -
Ž 22:6 -
Iz 53:3 -

Verš 12
котрим відкрито, що не самим собі, а нам служили вони (тим), що нині звістили вам ті, котрі благовіствували вам Духом сьвятим, посланим із неба, (і) на що бажають ангели дивитись.
Sk 2:4 - І сповнились усі Духом сьвятим, і почали розмовляти иншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
Ef 3:10 - щоб обявилась тепер князївствам і силам на небесах через церкву усяка премудрість Божа,

Verš 13
Тим то, підперезавши поясницї думок ваших, будьте тверезі, і звершено вповайте на благодать, що приносить ся вам в одкриттю Ісуса Христа.
Lk 12:35 - Нехай будуть поясницї ваші підперезані, і сьвітильники позасьвічувані,
Ef 6:14 - Стійте ж оце, підперезавши поясницї ваші правдою і одягнувшись у броню

Verš 15
а, яко Покликавший вас сьвятий, і. ви самі сьвяті у всьому життю будьте:
Lk 1:75 - служити Йому в сьвятостї та праведності перед Ним, по всі днї життя нашого.

Verš 16
бо написано: "Будьте сьвяті, бо я сьвят."
Lv 11:44 -
Lv 19:2 -
Lv 20:7 -

Verš 17
І коли Отцем зовете Того, що, не вважаючи на лице, судить кожного по ділу, то 80 страхом провожайте час вашого домування,
Dt 10:17 -
2Krn 19:7 -
Jób 34:19 -
Sk 10:34 - Відкривши ж Петр уста, рече: Поправдї постерегаю, що не на лице дивить ся Бог,
Rim 2:11 - Нема бо в Бога вважання на лиця.
Gal 2:6 - Від тих же, що здають ся чим бути (які вони колись були, менї байдуже: Бог не дивить ся на лице чоловіка); ті (кажу), що здають ся чим бути), на мене нїчого не наложили.
Ef 6:9 - І ви, пани, робіть те ж саме їм, попускаючи їм грізьбу, знаючи, що й вам самим і їм єсть Пан на небесах, і вважання на лице нема в Него.
Kol 3:25 - А хто кривдить, прийме у чому скривдив, і нема вважання на лице (в Бога).

Verš 18
знаючи, що не тлінним сріблом або золотом викупились од марного життя вашого, від отців переданого,
1Kor 6:20 - Ви бо куплені цїною; тим прославляйте Бога в тїлї вашому і в дусі вашому, вони Божі.
1Kor 7:23 - Цїною ви куплені; не робіть ся невільниками людскими.

Verš 19
но дорогоцінною кровю Христа, як непорочного і чистого агнця,
Sk 20:28 - Тим достерегайте себе і все стадо, в котрому вас Дух сьвятий настановив єпископами, щоб пасти церкву Божу, котру придбав кровю своєю.
Heb 9:12 - анї з кровю козлиною, ні телячою, а своєю кровю, увійшов раз у сьвятиню, знайшовши вічне відкупленнє.
Zjv 1:5 - і від Ісуса Христа, котрий сьвідок вірний, первородень із мертвих, і князь царів земних; Йому, милуючому нас, і обмившому нас від гріхів наших в крові своїй,

Verš 20
призначеного перш настання сьвіта, обявленого в останнї часи задля вас,
Rim 16:25 - Тому ж, що може вас утвердити до благовістю моєму і проповіданню Ісус-Христовому, по відкриттю тайни від часів вічних умовчаної,
Ef 1:9 - обявивши нам тайну волі своєї по благоволенню своєму, котру перше постановив у собі,
Ef 3:9 - і з'ясувати всїм, що се за спільність тайни, закритої од віків у Бозї, що створив усе Ісусом Христом,
Kol 1:26 - тайну закриту од віків і од родів, тепер же явлену сьвятим Його,
2Tim 1:9 - що спас нас і покликав покликом сьвятим, не по ділам нашим, а по своїй постанові і благодатї, даній нам у Христї Ісусї перше часів вічних,
Tít 1:2 - в надїї вічнього життя, котре обітував Бог, що не обманює, перед вічними часами,

Verš 21
що через Його віруєте в Бога, котрий воскресив Його з мертвих і дав Йому славу, щоб віра ваша і надія була на Бога.
Sk 2:33 - Правицею яс Божою вознїсшись і обітуваннє сьвятого Духа прийнявши від Отця, злив се, що ви тепер бачите і чуєте.
Flp 2:9 - Тимже і Бог Його високо вознїс, і дав Йому імя, більше всякого імени,

Verš 22
Душі ваші очистивши, в послусї правди Духом, на братню любов нелицемірну, із чистого серця любіте один одного щиро,
Rim 12:10 - Братньою любовю (бувайте) один до одного ніжні; честю один одного більшим робіть;
Ef 4:3 - стараючись держати единеннє духа в мирному союзї.
Heb 13:1 - Братня любов нехай пробував.
1Pt 2:17 - Усїх шануйте; браттівство любіте; Бога лякайтесь; царя честїть.

Verš 23
як народжені не з тлінного сїмя а з нетлїнного, через слово Бога живого і пробуваючого по вік.
Jak 1:18 - Схотів бо, то й породив нас словом правди, щоб бути нам якимсь почином творива Його.
1Jn 3:9 - Кожен, хто родив ся з Бога, гріха не робить, бо насїннє Його в ньому пробуває; і не може грішити, бо він з Бога родив ся.

Verš 24
Бо "всяке тіло, як трава, і всяка слава чоловіча, як цьвіт на траві: Зісохла трава і цьвіт її упав;
Iz 40:6 -
1Kor 7:31 - і хто користуєть ся сим сьвітом, наче не користують ся; переходить бо образ сьвіта сього.
Jak 1:10 - а багатий смиреннєм своїм; бо він, як травяний цьвіт, перейде.
Jak 4:14 - (ви, що не знаєте, що буде завтрішнього. Яке бо життє ваше? та же ж воно пара, що на малий час явить ся, а потім счезає.)
1Jn 2:17 - І сьвіт перейде, і хотїннє його; хто ж чинить волю Божу, пробуває по вік.

1Pt 1,1 - List je určený maloázijským cirkvám, ktoré pozakladal najmä apoštol Pavol na prvej a druhej misijnej ceste. Názov "v diaspóre" nemá tu ten istý význam ako u Jakuba, kde ide o kresťanov zo židovstva. Tu sa rozumejú kresťania roztrúsení vo svete (porov. 2, 11) a väčšina z nich pravdepodobne pochádzala z pohanstva.

1Pt 1,3 - Naša spása sa zakladá na večnom rozhodnutí Boha Otca, v čase sa však uskutočňuje milosťou Ducha Svätého, ktorý je nám daný zásluhou vykupiteľského diela Ježiša Krista.

1Pt 1,3-12 - Vo vzletnom rytmickom chválospeve apoštol velebí trojjediného Boha za milosť vykúpenia a spásy. Vyzdvihuje silu a dôležitosť kresťanskej viery a nádeje i to, ako sa k večnej spáse musíme boriť cez mnohé ťažkosti a trápenia. Napriek utrpeniu majú veriaci od Kristovho vzkriesenia všetky dôvody na radosť, lebo a) Kristus je blízko, b) spása je najcennejšia hodnota, c) je zaručená, d) proroci ju vopred predpovedali pre kresťanskú budúcnosť.

1Pt 1,7 - Zjavenie Ježiša Krista je jeho príchod na konci čias.

1Pt 1,10 - Starozákonní proroci predpovedali naše vykúpenie, ktoré uskutočnil Boh v dejinách.

1Pt 1,16 - Porov. Lv 11, 44.

1Pt 1,17 - Náš pozemský život je len dočasným pobytom v cudzine, je púťou do nebeskej vlasti.

1Pt 1,24 - Porov. Iz 40, 6 n. (pozri aj Jak 1, 10).