výhody registrácie

1. Petrov list

Biblia - Sväté písmo

(UKR - Ukrajinský preklad)

1Pt 5, 1-14

1 Старших між вами молю, яко товариш-старший і сьвідок страдання Христового, і спільник слави, що має відкритись: 2 пасїте стадо Боже, що у вас, доглядаючи не по неволї, анї для поганої користі, а з доброго серця; 3 анї пануйте над народом, а взором будьте стада; 4 і як явить ся Пастир-Начальник, приймете невянучий слави вінець. 5 Саме так, молодші, коріть ся старшим; усі ж, один одному корячись, смирностю підпережіть ся; бо "Бог гордим противить ся, смирним же дає благодать." 6 Смиріть ся ж під сильну руку Божу, щоб піднїс вас угору свого часу; 7 всяку журбу вашу скинувши на Него, бо Він стараєть ся про вас. 8 Тверезїть ся, пильнуйте, бо противник ваш, диявол, як лев рикаючий, ходить, шукаючи кого пожерти; 9 проти него вставайте тверді вірою, знаючи, що такі страждання доводять ся і братівству вашому в сьвітї. 10 Бог же всякої благодати, покликавший нас до вічньої своєї слави в Христї Ісусї, коли трохи пострадаєте. Він нехай звершить вас, утвердить, укріпить і оснує (непорушне). 11 Йому слава і держава по вічні віки. Амінь. 12 Через Сильвана, вірного вам брата, як думаю, коротко написав, наповідаючи і сьвідкуючи, що се правдива благодать Божа, в котрій стоїте. 13 Витає вас вибрана з вами (церков) в Вавилонї, і Марк, син мій. 14 Витайте один одного у цїлуванню любови. Впокій вам усїм, що в Христі Ісусї. Амінь.

1Pt 5, 1-14

Verš 2
пасїте стадо Боже, що у вас, доглядаючи не по неволї, анї для поганої користі, а з доброго серця;
Sk 20:28 - Тим достерегайте себе і все стадо, в котрому вас Дух сьвятий настановив єпископами, щоб пасти церкву Божу, котру придбав кровю своєю.
1Tim 3:3 - не пяницею, не до бійки, йе до здирства, а тихим, несварливим, не сріблолюбцем,
Tít 1:7 - Треба бо єпископу без пороку бути, яко Божому доморядннкояі, щоб не собі годив, не був гнївливий, не пяниця, не сварливий, не жадний поганого надбання,

Verš 3
анї пануйте над народом, а взором будьте стада;
2Kor 1:24 - Не тому, що ми пануємо над вірою вашою; нї, ми помічники вашої радости, бо ви стоїте вірою.
Flp 3:17 - Приподоблюйтссь до мене, браттє, і вважайте, хто так ходить, яко ж маєте за взір нас.
1Tim 4:12 - Ніхто ж нехай молодістю твоєю не гордує; а будь взором для вірних, у слові, у життю, у любові, у дусі, у чистоті.
Tít 2:7 - У всьому ж сам себе подаючи за взір добрих діл, у науці цїлость, поважність,

Verš 4
і як явить ся Пастир-Начальник, приймете невянучий слави вінець.
Iz 40:11 -
Ez 34:23 -
Jn 10:11 - Я пастир добрий: пастир добрий душу свою кладе за вівцї.
Heb 13:20 - Бог же впокою, що підняв з мертвих великого Пастиря вівцям через кров завіту вічнього, Господа нашого Ісуса Христа,
1Pt 2:25 - Були бо ви, як вївцї блукаючі; тільки ж вернулись нинї до Пастиря і Владики душ ваших.
1Kor 9:25 - Кожен же, хто бореть ся, від усього вдержуєть ся. Ті ж, щоб тлїнний вінець прийняти, а ми нетлїнний.
2Tim 4:8 - На останок готовить ся менї вінець правди, котрий оддасть менї Господь того дня, праведний суддя, і не тілько менї, та і всїм, хто полюбив явленнє Його.
Jak 1:12 - Блажен чоловік, що витерпить спокусу; тим що, будучи вірний, прийме вінець життя, що обіцяв Бог тим, що люблять Його.
1Pt 1:4 - до наслїддя нетлїнного і непорочного, що не зовяне, сховане на небесах про вас,

Verš 5
Саме так, молодші, коріть ся старшим; усі ж, один одному корячись, смирностю підпережіть ся; бо "Бог гордим противить ся, смирним же дає благодать."
Rim 12:10 - Братньою любовю (бувайте) один до одного ніжні; честю один одного більшим робіть;
Flp 2:3 - Нїчого (не роблячи) перекором або з марної слави; а смирним розумом один одного вважаючи більшим себе.
Prís 3:34 -
Jak 4:6 - Більшу ж дає благодать; тим же і глаголе: "Господь гордим противить ся, смиренним же дає благодать."

Verš 6
Смиріть ся ж під сильну руку Божу, щоб піднїс вас угору свого часу;
Jób 22:29 -
Prís 29:23 -
Mt 23:12 - Хто ж нести меть ся вгору, принизить ся, а хто принизить ся, пійде вгору.
Lk 14:11 - Бо кожен, хто нести меть ся вгору, принизить ся, хто ж принизуєть ся, пійде вгору.
Jak 4:10 - Смирітесь перед Господом, то в підійме вас.

Verš 7
всяку журбу вашу скинувши на Него, бо Він стараєть ся про вас.
Ž 55:22 -
Mt 6:25 - Тим глаголю вам: Не журіть ся життєм вашим, що вам їсти або пити; анї тїлом вашим, чим зодягти ся. Чи душа ж не більше їжі, а тїло одежі?
Lk 12:22 - Рече ж до учеників своїх: Тим глаголю вам: Не журіть ся душею вашою, що їсти мете, анї тілом, чим з'одягнетесь.
Flp 4:6 - Не журіть ся нїчим, а у всьому молитвою і благаннєм з подякою нехай обявляють ся прошення ваші перед Богом.
1Tim 6:8 - Маючи ж їжу й одежу, сим довольні будемо.
1Kor 9:9 - Бо в Мойсейовім законї писано: Не завязуй рота волові, як молотить. Хиба про волів дбає Бог?
Heb 13:5 - Не сріблолюбиві обичаєм, довольні тим, що єсть. Сам бо рече. "Не оставлю тебе, анї покину тебе."

Verš 8
Тверезїть ся, пильнуйте, бо противник ваш, диявол, як лев рикаючий, ходить, шукаючи кого пожерти;
1Sol 5:6 - Тимже оце не спімо, як инші, а пильнуймо і будьмо тверезі.
1Pt 1:13 - Тим то, підперезавши поясницї думок ваших, будьте тверезі, і звершено вповайте на благодать, що приносить ся вам в одкриттю Ісуса Христа.
1Pt 4:7 - Усьому ж конець наближив ся. Будьте ж оце мудрі і тверезі до молитов.
Jób 1:7 -
Lk 22:31 - Рече ж Господь: Симоне, Симоне, ось сатана жадав собі вас, щоб просівати, як пшеницю;

Verš 9
проти него вставайте тверді вірою, знаючи, що такі страждання доводять ся і братівству вашому в сьвітї.
Ef 4:27 - Анї давайте місця дияволу.
Jak 4:7 - Коріте ся ж оце Богу, противтеся ж дияволові, то й утїче од вас.

Verš 10
Бог же всякої благодати, покликавший нас до вічньої своєї слави в Христї Ісусї, коли трохи пострадаєте. Він нехай звершить вас, утвердить, укріпить і оснує (непорушне).
Heb 10:37 - Вже бо незабаром ось, ось Грядущий прийде, і не загаєть ся.
1Pt 1:6 - Сим радуйте ся, мало нині (коли треба), смуткуючи у всяких напастях,

Verš 14
Витайте один одного у цїлуванню любови. Впокій вам усїм, що в Христі Ісусї. Амінь.
Rim 16:16 - Витайте один одного цїлуваннєм сьвятим. Витають вас церкви Христові.
1Kor 16:20 - Витають вас усї брати. Витайте один одного цїлуваннєм сьвятим.
2Kor 13:12 - Витайте один одного цїлуваннем сьвятим. Витають вас, усї сьвяті.
1Sol 5:26 - Витайте все браттє цїлуваннем сьвятим.

1Pt 5,1 - "Starších," t. j. predstavených cirkevného spoločenstva (porov. 1 Tim 5, 17; Tít 1, 5–9). "Svedok Kristových utrpení" – či už ako ten, čo bol pri Kristovom utrpení, alebo ako ten, čo svojím utrpením vydáva svedectvo o Kristovi.

1Pt 5,4 - "Najvyšší pastier" čiže Pán Ježiš. Písmo ho často nazýva "pastier". No výraz "Najvyšší pastier" sa vyskytuje iba tu.

1Pt 5,5 - Prís 3, 34; Jak 4, 6.

1Pt 5,7 - Ž 55, 23.

1Pt 5,12 - Silván, Pavlov spolupracovník. Pavol s ním na druhej apoštolskej ceste ponavštevoval mnohé maloázijské cirkvi (Sk 15, 40 – 16, 10). Jeho grécke meno Sílas (z aramejského šeilá) sa nachádza v Skutkoch apoštolov (Sk 15, 22. 27. 32. 40; 16, 19. 25. 29; 17, 4. 10. 14 n.; 18, 5), kým polatinčené Silvanus (slov. Silván) je v Pavlových listoch (2 Kor 1, 19; 1 Sol 1, 1; 2 Sol 1, 1) a v tomto texte.

1Pt 5,13 - Marek, Petrov duchovný syn a jeho verný žiak a pomocník, je pôvodcom druhého evanjelia. "Babylon" – pod týmto názvom poznali vtedajší kresťania i pohania pohanský Rím (porov. Zjv 17, 18). "Vyvolená cirkev," t. j. rímska cirkevná obec (porov. 2 Jn).

1Pt 5,14 - "Bozk lásky" – "bozk pokoja" (porov. Rim 16, 16).