výhody registrácie

1. list Timotejovi

Biblia - Sväté písmo

(UKR - Ukrajinský preklad)

1Tim 1, 1-20

1 Павел, апостол Ісуса Христа, по повелінню Бога, Спаса нашого, і Господа Ісуса Христа, надії нашої, 2 Тимотею, правдивому сину в вірі: Благодать, милость, мир од Бога, Отця нашого, і Христа Ісуса, Господа нашого. 3 Яко із ублагав я тебе пробувати в Єфесї, ідучи в Македонию, щоб завітував деяким не инше вчити, 4 анї вважати на видумки та не скінчені родоводи, котрі більш роблять змагання, ніж Божого будування в вірі. 5 Конець же завітування єсть любов з щирого серця та совісти благої і віри не лицемірної, 6 у котрих деякі погрішивши, вдались у пусті слова, 7 хотячи бути законоучителями, не розуміючи, нї що говорять, нї об чому впевняють. 8 Знаємо ж, що закон добрий, кода хто його законно творить, 9 знаючи се, що ве про праведника закон положений, а про беззаконних та непокірних, нечестивих та грішних, неправедних та скверних, про убивць батька й матери, про душогубців, 10 про блудників, мужоложників, про людокрадів, брехунів, про тих, що криво присягають, і коли що иншого здоровій науцї противить ся, 11 по славному благовістю блаженного Бога, котре менї звірено. 12 І дякую Тому, хто скріпляє мене, Хрнсту Ісусу, Господу нашому, що за вірного мене вважав, поставивши мене на службу, 13 мене, що був колись хулителем і гонителем і знущателсм, та помилувано мене; бо, невідаючи, робив я в невірстві. 14 Намножила ся ж благодать Господа нашого вірою і любовю, що в Христї Ісусї. 15 Вірне се слово і всякого прийняття достойне, що Христос Ісус прийшов у мир грішників спасти, між котрими я первий. 16 Та ради сього й помилувано мене, щоб на менї первому показав Ісус Христос усе довготерпіннє, на приклад тим, що мають вірувати в Него на житте вічне. 17 Цареві ж вічному нетлінному, невидимому, єдиному премудрому Богу честь і слава на віки вічні. Амінь. 18 Се ж завітуваннє передаю тобі, сину Тимотею, по пророцтвах, що були перше про тебе, щоб воював ти в них доброю війною, 19 маючи віру і добру совість, котру деякі відкинувши, од віри відпали. 20 Між ними ж Іменей та Александр, котрих я передав сатанї, щоб навчились не хулити.

1Tim 1, 1-20

Verš 1
Павел, апостол Ісуса Христа, по повелінню Бога, Спаса нашого, і Господа Ісуса Христа, надії нашої,
Sk 9:15 - Рече ж до него Господь: Іди, бо сей у мене вибрана посудина, щоб нести ймя моє перед поган, і царів і синів Ізраїлевих:
Kol 1:27 - котрим Бог зводив обявити, яке багацтво слави тайни сієї між поганами, котре всть Христос в вас, надїя слави,

Verš 2
Тимотею, правдивому сину в вірі: Благодать, милость, мир од Бога, Отця нашого, і Христа Ісуса, Господа нашого.
Sk 16:1 - Прийшовже у Дервию та в Листру; і ось був там один ученик, на ймя Тимотей, син однієї жінки, вірної Жидівки, батька ж Грека,
1Sol 3:2 - і послали ми Тимотея, брата нашого, й слугу Божого, й помічника нашого в благовістю Христовому, утвердити вас і втішити вас у вірі вашій,
1Kor 4:17 - Про се післав я до вас Тимотея, мою любу дитину і вірного в Господі, котрий вам нагадає про дороги мої в Христї, яко ж усюди у всякій церкві я навчаю.
Gal 1:3 - Благодать вам і мир од Бога Отця і від Господа вашого Ісуса Христа,
1Pt 1:2 - по провидінню Бога Отця, через осьвяченнє Духа, на послуханнє і кропленнє крові Ісус-Христової: Благодать вам і мир нехай намножить ся.

Verš 3
Яко із ублагав я тебе пробувати в Єфесї, ідучи в Македонию, щоб завітував деяким не инше вчити,
Sk 20:1 - А, як утихомирилась буча, покликав Павел учеників і попрощавшись, вийшов у дорогу до Македониї.

Verš 4
анї вважати на видумки та не скінчені родоводи, котрі більш роблять змагання, ніж Божого будування в вірі.
1Tim 4:7 - Скверних же і бабських байок цурай ся, а привчай себе до благочестя.
1Tim 6:20 - О Тимотею! хорони переказ, одвертаючись од скверного марнослова і перекорів неправдивого розуму,
2Tim 2:16 - Від скверного марнословия оддаляй ся; більше бо та більш (такі) розводять безбожність,
Tít 1:14 - не вважаючи на жидівські байки, нї на заповіді людей, що одвертають ся од правди.
Tít 3:9 - Дурного ж змагання, та родоводів, та спорів, та сварок про закон цурай ся, бо вони не на користь і марні.
1Tim 6:4 - той розгордив ся, нічого не знаючи, а нездужаючи змаганнями та суперечкою, від чого буває зависть, сварка, поговори, лукаві думки,

Verš 5
Конець же завітування єсть любов з щирого серця та совісти благої і віри не лицемірної,
Rim 13:8 - Нїкому ж нїчим не задовжуйтесь, тільки любовю один одному; хто бо любить другого, закон сповнив.
Gal 5:14 - Увесь бо закон в одному слові сповняється: Люби ближнього твого, як себе самого.

Verš 8
Знаємо ж, що закон добрий, кода хто його законно творить,
Rim 7:12 - Тим же оце закон сьвят, і заповідь сьвята, і праведна і добра.

Verš 9
знаючи се, що ве про праведника закон положений, а про беззаконних та непокірних, нечестивих та грішних, неправедних та скверних, про убивць батька й матери, про душогубців,
Gal 5:23 - тихість, вдержливість. На таких нема закону.

Verš 11
по славному благовістю блаженного Бога, котре менї звірено.
1Tim 6:15 - котре свого часу явить блаженний і єдиний сильний Цар вад царями і Пан над панами;
1Sol 2:4 - а яко ж ми вибрані від Бога, щоб повірити нам благовістє, так ми й глаголемо, не як ті, що людям догоджують, а Богу, що розвідує серця наші.

Verš 13
мене, що був колись хулителем і гонителем і знущателсм, та помилувано мене; бо, невідаючи, робив я в невірстві.
Sk 8:3 - Савло ж руйнував церкву, входячи в доми та хапаючи і виволікаючи чоловіків і жінок, і передавав у темницю,
Sk 9:1 - Савло ж, ще дишучи грозьбою та вбийством на учеників Господніх, ї приступив до архиєрея,
Sk 22:4 - Я сей путь гонив до смерте, вяжучи та віддаючи в темниці чоловіків і жінок;
Sk 26:9 - Менї справдї й самому здавалось, що проти імени Ісуса Назорея треба багато робити.
1Kor 15:9 - Я бо останнїй з апостолів, котрий недостоєн зватись апостолом, бо гонив церкву Божу.
Gal 1:13 - Чували бо про життє мов колись у Жидівстві, що без міри гонив я церкву Божу, та руйнував її,
Jn 9:39 - І рече Ісус: На суд я в сьвіт сей прийшов, щоб которі не бачять, почали бачити, й щоб которі бачять, слїпими робились.
Jn 9:41 - Рече їм Ісус: Коли б слїпі були, не мали б гріха; тепер же кажете: Що бачимо; тим гріх ваш остаєть ся.
Sk 3:17 - І тепер, брати, знаю, що через незнаннє зробили ви, як і князї ваші.

Verš 15
Вірне се слово і всякого прийняття достойне, що Христос Ісус прийшов у мир грішників спасти, між котрими я первий.
Mt 9:13 - От же йдїть та навчіть ся, що воно єсть: Милости хочу, а не жертви. Не прийшов бо я звати праведних а грішних до покаяння.
Mk 2:17 - І почувши Ісус, рече до них: Не треба здоровим лїкаря, а недужим. Не прийшов я звати праведників, а грішників до покаяння;
Lk 5:32 - Не прийшов я кликати праведників, а грішників до покаяння.
Lk 19:10 - прийшов бо Син чоловічий, щоб шукати й спасати погибше.
1Jn 3:5 - Знаєте ж, що Він явив ся, щоб гріхи наші взяти, і що гріха нема у Ньому.

Verš 18
Се ж завітуваннє передаю тобі, сину Тимотею, по пророцтвах, що були перше про тебе, щоб воював ти в них доброю війною,
1Tim 6:12 - Борись доброю боротьбою віри, держись вічнього життя, до котрого й покликано тебе, й визнав вся добре визнаннє перед многими сьвідками.

Verš 19
маючи віру і добру совість, котру деякі відкинувши, од віри відпали.
1Tim 3:9 - мали тайну віри в чистій совісті.

Verš 20
Між ними ж Іменей та Александр, котрих я передав сатанї, щоб навчились не хулити.
2Tim 2:17 - і слово їх, як гангрена (рак), мати ме жир. З таких Гименей і Филит,
2Tim 4:14 - Александер котляр наробив менї багато лиха; нехай оддасть йому Господь по ділам його,
1Tim 5:5 - Тая ж справді вдовиця, котора одинока, (та) вповае на Бога і пробував в молитвах і благаннях день і ніч.

1Tim 1,1 - V Pastorálnych listoch titulom "Spasiteľ" sa ozna-čuje aj Boh Otec (2, 3; 4, 10; Tít 1, 3; 2, 10; 3, 4) aj Ježiš Kristus (2 Tim 1, 10; Tít 1, 4; 2, 13; 3, 6). "Ježiš, naša nádej" je jedna z najkrajších pavlovských definícií.

1Tim 1,4 - Bájky a rodokmene sú pravdepodobne židovského pôvodu a týkali sa patriarchov a iných významných osobností Starého zákona.

1Tim 1,7 - Výraz "učitelia zákona" potvrdzuje názor, že jeho protivníci, o ktorých hovorí, boli židovského pôvodu.

1Tim 1,9 - Zákon mal za cieľ prekaziť zlo, preto ho vykúpení už nepotrebujú, lebo ich vedie Duch Svätý.

1Tim 1,15 - Formula "toto slovo je spoľahlivé" sa vyskytuje päťkrát v Pastorálnych listoch (1 Tim 1, 15; 3, 1; 4, 9; 2 Tim 2, 11; Tít 3, 8). Podčiarkuje slávnostný charakter nejakého vyhlásenia.

1Tim 1,18 - Výrazom "proroctvá" sa tu naznačuje úlo- ha prorokov, ktorú mali pri Timotejovej vysviacke (4, 14; Sk 13, 1–3).

1Tim 1,20 - Meno Hymeneus sa vyskytuje aj v 2 Tim 2, 17 a meno Alexander v 2 Tim 4, 14. Vydať satanovi znamená bezpochyby vylúčenie z kresťanského spoločenstva (porov. 1 Kor 5, 5).