výhody registrácie

1. list Timotejovi

Biblia - Sväté písmo

(UKR - Ukrajinský preklad)

1Tim 4, 1-16

1 Дух же явно глаголе, що в останнї часи відступлять декотрі од віри, слухаючи духів лестивих і наук бісових, 2 в лицемірстві брехливих, запеклих у совістї своїй, 3 що боронять женитись (і велять вдержуватись) од їжи, що Бог створив на їду з подякою вірним і познавшим правду. 4 Бо всяке створіннє Боже добре і шщо не гидке, коди з подякою приймаємо; 5 осьвячуєть ся бо словом Божим і молитвою. 6 Се все нагадуючи браттю, будеш добрий служитель Ісуса Христа, годований словами віри і доброю наукою, котрій послїдував еси. 7 Скверних же і бабських байок цурай ся, а привчай себе до благочестя. 8 Тілесна бо вправа мало корисна, а благочестє корисне на все, маючи обітницю життя нинішнього і будучого 9 Вірне слово і всякого приняття достойне. 10 На се бо і трудимось і ганять нас, що вповали на Бога живого, котрий єсть Спаситель усіх людей, а найбільш вірних. 11 Звіщай се і навчай. 12 Ніхто ж нехай молодістю твоєю не гордує; а будь взором для вірних, у слові, у життю, у любові, у дусі, у чистоті. 13 Доки прийду, пильнуй читання, утїшення, науки. 14 Не занедбай твого дарування, котре дано тобі пророцтвом, з положеннєм рук сьвященства. 15 Про се дбай, в сьому пробувай, щоб успіх твій явен був у всїх. 16 Пильнуй себе і науки; пробувай у сьому; се бо роблячи, і сам спасеш ся і ті, що слухають тебе.

1Tim 4, 1-16

Verš 1
Дух же явно глаголе, що в останнї часи відступлять декотрі од віри, слухаючи духів лестивих і наук бісових,
2Tim 3:1 - Се ж відай, що в послїдні днї настануть Бремена люті.
2Pt 3:3 - се найперш знаючи, що прийдуть в останнї дні ругателї, ходящі по своєму хотїнню,
Júd 1:18 - бо вони казали вам, що останнього часу будуть ругателї, що ходять по хотїнню свого безбожя.
Mt 24:23 - Тодї, коли хто вам скаже: Дивись, ось Христос, або онде; не йміть віри.
2Sol 2:3 - Нехай нїхто вас не зводить нїяким робом; бо коли не прийде відступленнє перше, і не відкриєть ся чоловік беззаконня, син погибелі,

Verš 3
що боронять женитись (і велять вдержуватись) од їжи, що Бог створив на їду з подякою вірним і познавшим правду.
Gn 1:29 -
Gn 9:3 -
Rim 14:6 - Хто вважає на день, Господові вважає; і хто не вважає на день, Господеві не вважає. Хто їсть, Господеві їсть, бо дякує Богу; і хто не їсть, Господеві не їсть, та й дякує Богу.
1Kor 10:30 - Коли ж я благодаттю причащаю ся, на що мені хулу приймати (за те), за що дякую?

Verš 4
Бо всяке створіннє Боже добре і шщо не гидке, коди з подякою приймаємо;
Gn 1:31 -
Sk 10:15 - А голос знов вдруге до него: Що Бог очистив, ти не погань.
Rim 14:14 - Знаю я і впевнивсь у Христї Ісусї, що нїщо нескверне само собою; тільки, хто думає, що воно скверне, тому й скверне.

Verš 6
Се все нагадуючи браттю, будеш добрий служитель Ісуса Христа, годований словами віри і доброю наукою, котрій послїдував еси.
2Tim 1:5 - згадуючи нелицемірну віру твою, яка вселилась перше в бабу твою Лоїду і в матїр твою Євникию; певен же я, що і в тебе.
2Tim 3:14 - Ти ж пробувай у тому, чого навчено тебе, і що звірено тобі, відаючи, від кого навчивсь вси,

Verš 7
Скверних же і бабських байок цурай ся, а привчай себе до благочестя.
1Tim 1:4 - анї вважати на видумки та не скінчені родоводи, котрі більш роблять змагання, ніж Божого будування в вірі.
1Tim 6:20 - О Тимотею! хорони переказ, одвертаючись од скверного марнослова і перекорів неправдивого розуму,
2Tim 2:16 - Від скверного марнословия оддаляй ся; більше бо та більш (такі) розводять безбожність,
Tít 1:14 - не вважаючи на жидівські байки, нї на заповіді людей, що одвертають ся од правди.
Tít 3:9 - Дурного ж змагання, та родоводів, та спорів, та сварок про закон цурай ся, бо вони не на користь і марні.

Verš 8
Тілесна бо вправа мало корисна, а благочестє корисне на все, маючи обітницю життя нинішнього і будучого
Kol 2:23 - Воно має вид премудрости в самовольній службі і покорі і непощадї тїла, (а) не у шанобі до ситости тїла.

Verš 12
Ніхто ж нехай молодістю твоєю не гордує; а будь взором для вірних, у слові, у життю, у любові, у дусі, у чистоті.
Tít 2:15 - Се говори, напоминай, і докоряй з усяким повелїннєм. Нехай ніхто тобою не гордує.
Tít 2:7 - У всьому ж сам себе подаючи за взір добрих діл, у науці цїлость, поважність,
1Pt 5:3 - анї пануйте над народом, а взором будьте стада;

Verš 14
Не занедбай твого дарування, котре дано тобі пророцтвом, з положеннєм рук сьвященства.
Sk 6:6 - котрих поставили перед апостолами, і помолившись положили вони руки на них.
Sk 8:17 - Тоді клали руки на них, і прийняли вони сьвятого Духа.
Sk 13:3 - Тоді вони, попостивши та помолившись і положивши руки на них, відпустили їх.
Sk 19:6 - І, як положив на них Павел руки, зійшов Дух сьвятий на них, і заговорили мовами, і пророкували.
1Tim 5:22 - Рук скоро не клади нї на кого, анї приставай до чужих гріхів; себе чистим держи.
2Tim 1:6 - З сієї ж причини нагадую тобі, щоб ти під'огрівав дар Божий, що маєш у собі через положеннє рук моїх.

1Tim 4,1 - Duch výslovne hovorí skrze tých, čo sú obdarení charizmami.

1Tim 4,2 - "Vypálené znamenie" pripomína znamenia, ktoré vypaľovali zločincom a otrokom, čo zbehli.

1Tim 4,4 - U falošných učiteľov sa už začínalo prejavovať gnostické dualistické učenie, podľa ktorého duch je dobrý a hmota zlá. Preto zakazovali manželstvo a niektoré pokrmy (porov. v. 3).

1Tim 4,5 - Pavol tu má na mysli modlitby dobrorečenia, ktoré sa vyslovovali pri jedle; skladali sa aj z textov vybraných z Písma (porov. Ž 24, 1 a 1 Kor 10, 26).

1Tim 4,13 - Ide o verejné čítanie Svätého písma, ako sa praktizovalo pri zhromaždeniach v synagógach (porov. Lk 4, 16–21; Sk 13, 14–16).

1Tim 4,14 - "Dar" (gr. chárisma) je dar milosti udelený sviatostnou vysviackou, ktorá sa vykonávala vkladaním rúk. Pri Timotejovej vysviacke vkladal ruky predovšetkým sám apoštol (porov. 2 Tim 1, 6), spolu s ním však aj ostatní prítomní kňazi (starší). O výraze "proroctvo" pozri poznámku k 1, 18.