výhody registrácie

1. list Timotejovi

Biblia - Sväté písmo

(UKR - Ukrajinský preklad)

1Tim 2, 1-15

1 Тим я молю перш усього творити благання, молитви, дякування за всїх людей, 2 за царів і за всїх, що мають вдасть, щоб тихим і спокійним життєм нам жити у всякому благочесті і чистотї. 3 Се бо добре і приятно перед Спасителем нашим Богом, 4 котрий хоче, щоб усї люде спасли ся і до розуміння правди прийшли. 5 Один бо Бог і один посередник між Богом і людьми, чоловік Ісус Христос, 6 що дав себе на викуп за всїх: сьвідкуваннє временами своїми. 7 На се ж поставлено мене проповідником і апостолом (глаголю правду в Христї, а не неправду) учителем поган у вірі і правдї. 8 Оце ж хочу, щоб молились чоловіки на всякому місці, здіймаючи вгору преподобні руки, без гнїва і змагання. 9 Так само й жінки, чисто вбираючись, із соромом та з чистотою, щоб украшували себе, не заплїтаннвм, не золотом або перлами, або шатами предорогими, 10 а (як подобае жінкам, що пристали на благочесте) дїлами добрими. 11 Жінка мовчки нехай вчить ся усякої покори. 12 Жінцї ж учити не велю, анї орудувати чоловіком, а бути в мовчанню. 13 Адама бо перше створено, опісля ж Еву; 14 і Адама не зведено; жінка ж, як зведено Її, була в переступі. 15 Спасеть ся ж ради родження дітей, коли пробувати ме в вірі та любові і в сьвятостї з чистотою.

1Tim 2, 1-15

Verš 2
за царів і за всїх, що мають вдасть, щоб тихим і спокійним життєм нам жити у всякому благочесті і чистотї.
Jer 29:7 -

Verš 4
котрий хоче, щоб усї люде спасли ся і до розуміння правди прийшли.
Ez 18:23 -
2Pt 3:9 - Не гаїть ся Господь з обітницею, як се декотрі за гайку вважають; а довготерпить вам, не хотячи, щоб хто погиб, а щоб усї до покаяння прийшли.

Verš 5
Один бо Бог і один посередник між Богом і людьми, чоловік Ісус Христос,
Jn 17:3 - Се ж життє вічне в тому щоб знали Тебе, єдиного справдешного Бога, та кого післав єси, Ісуса Христа.
Rim 3:30 - яко ж бо один Бог, що оправдує обрізаннє з віри і необрізаннє вірою.
Gal 3:19 - Що ж тодї закон? Задля переступів додано його, доки прийде насїнне, котрому обітувано; (і був він) уряджений через ангелів рукою посередника.
Heb 9:15 - І задля того Він посередник нового завіту, щоб, як станеть ся смерть, на одкупленнє переступів, що (були) у первому завіті, прийняли покликані обітницю вічнього наслїддя.

Verš 6
що дав себе на викуп за всїх: сьвідкуваннє временами своїми.
Mt 20:28 - як Син чоловічий не прийшов, щоб служено Йому, а служити, й дати душу свою яко викуп за многих.
Ef 1:7 - в котрому маємо збавленнє кровю Його й оставленнє гріхів по багацтву благодати Його,
Kol 1:14 - в котрому маємо викуп кровю Його і прощенне гріхів.

Verš 7
На се ж поставлено мене проповідником і апостолом (глаголю правду в Христї, а не неправду) учителем поган у вірі і правдї.
Sk 9:15 - Рече ж до него Господь: Іди, бо сей у мене вибрана посудина, щоб нести ймя моє перед поган, і царів і синів Ізраїлевих:
Sk 13:2 - Як же служили Господеві та постили, рече Дух сьвятий: Відлучіть мені Варнаву та Савла на діло, до котрого покликав я їх.
Sk 22:21 - І рече до мене: Іди: бо я до поган далеко пішлю тебе.
Gal 1:16 - відкрити в менї Сина свого, щоб я благовіствував Його між поганами, то зараз не радивсь я з тїлом і кровю,
Gal 2:8 - (хто бо допоміг Петрові до апостольства обрізання, допоміг і менї між поганами;)
Ef 3:8 - Менї, меньшому всїх сьвятих, дана ся благодать, благовістити між поганами про недослїджене багацтво Христове,
2Tim 1:11 - для котрого поставлений я проповідником і апостолом і учителем поган.
Rim 1:9 - Сьвідок менї Бог, котрому служу духом моїм у благовіствуванню Сина Його, що без перестану спомни про вас роблю,
Rim 9:1 - Правду кажу в Христї, не обманюю, як сьвідкуе менї (й) совість моя Духом сьвятим,

Verš 8
Оце ж хочу, щоб молились чоловіки на всякому місці, здіймаючи вгору преподобні руки, без гнїва і змагання.
Jn 4:21 - Рече їй Ісус: Жінко, вір менї, що прийде час, коли нї на горі сїй, анї в Єрусалимі покланяти метесь ви Отцеві.
Ž 134:2 -

Verš 9
Так само й жінки, чисто вбираючись, із соромом та з чистотою, щоб украшували себе, не заплїтаннвм, не золотом або перлами, або шатами предорогими,
Tít 2:3 - старі жінки так само щоб убирались як годить ся сьвятнм, (були) не осудливі, не підневолені великому і пянству і навчали добра,
1Pt 3:3 - Ваша окраса нехай не буде зовнїшне заплїтаннє волосся і убираннє в золото, або з'одяганнє в одежу;

Verš 12
Жінцї ж учити не велю, анї орудувати чоловіком, а бути в мовчанню.
1Kor 14:34 - Жінки ваші в церквах нехай мовчять; бо не дозволено їм говорити, а щоб корили ся, яко ж закон глаголе.
Gn 3:16 -
Ef 5:24 - А як церква корить ся Христу, так і жінки своїм чоловікам у всьому.

Verš 13
Адама бо перше створено, опісля ж Еву;
Gn 1:27 -
Gn 2:22 -

Verš 14
і Адама не зведено; жінка ж, як зведено Її, була в переступі.
Gn 3:6 -

1Tim 2,5-6 - Táto formula, ako sa zdá, obsahuje vyznanie viery, používané v prvotných kresťanských spoločenstvách. Kristova smrť je svedectvom o Otcovej láske (Jn 3, 16) i o jeho vlastnej láske (1 Jn 3, 16).

1Tim 2,8 - Prví kresťania sa modlili s rozpätými a pozdvihnutými rukami.

1Tim 2,11-15 - V tejto časti treba brať do úvahy to, čo sa odvodzuje zo sociálneho zamerania listu. Bolo by anachronizmom hľadať tu riešenie aktuálnych problémov služby žien pri bohoslužbách. Tvrdením, že žena bude spasená rodením detí (v. 15) stavia sa Pavol pravdepodobne proti bludárom, čo zavrhovali manželstvo (1 Tim 4,3). Odporúčaním, aby sa ženy učili v tichosti, sa Pavol stavia najmä proti tým, čo sú "klebetné a všetečné a navravia, čo sa nepatrí" (1 Tim 5, 13).

1Tim 2,15 - "Ak vytrvajú" sa vzťahuje na vieru a lásku, a posväcovanie žien.