výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(UKR - Ukrajinský preklad)

Lk 18, 1-43

1 Сказав же й приповість їм про те, що треба по всяк час молитись, а не внивати, 2 глаголючи: Один суддя був у якомусь городі, й Бога ж бояв ся, і чоловіка не соромив ся. 3 Вдовиця ж була одна у городі тім, і прийшла до него, кажучи: Пометись за мене над противником моїм. 4 І не хотїв довго, потім же каже в собі: Хоч і Бога не боюсь, і чоловіка не соромлюсь, 5 то, що докучав менї вдова ся, помщусь за неї, щоб, без перестану ходячи, не докучала менї. 6 Рече ж Господь: Слухайте, що суддя неправедний каже! 7 Бог же чи не помстив ся б за вибраних своїх, що голосять до Него день і ніч, хоч довго терпить про них? 8 Глаголю вам, що помстить ся за них незабаром. Тільки ж Син чоловічий прийшовши, чи знайде віру на землї? 9 Сказав же й до инших, що вповали на себе, що вони праведні, та гордували другими, приповість сю: 10 Два чоловіки ввійшли в церкву помолитись: один Фарисей, а другий митник. 11 фарисей, ставши, так у собі молив ся: Боже, дякую Тобі, що я не такий, як инші люде, здирщики, неправедні, перелюбні, або як оцей митник. 12 Я пощу два рази на тиждень, і даю десятину з усього, що придбаю. 13 А митник, оддалеки ставши, не хотів і очей до неба звести, а бив у груди себе, кажучи: Боже, милостивий будь менї грішному. 14 Глаголю вам: пійшов сей до дому свого оправданий більш, нїж той; бо кожен, хто несеть ся вгору, принизить ся; хто ж принижуєть ся, пійде вгору. 15 Приносили ж йому й дїтей, щоб до них приторкнувсь; бачивши ж ученики, заказували їм. 16 Ісус же, покликавши їх, рече: Пустіть дїток приходити до мене й не боронїть їм; таких бо царство Боже. 17 Істино глаголю вам: Хто не прийме царства Божого, як дитина, не ввійде в него. 18 І питав Його один старшина, кажучи: Учителю благий, що робивши життв вічне насліджу. 19 Рече ж йому Ісус: Чого мене звеш благим? нїхто не благий, тільки один. Бог. 20 Заповіді знаєш: Не чини перелюбу, Не вбивай. Не кради. Не сьвідкуй криво, Поважай батька твого й матїр твою. 21 Він же каже: Се все хоронив я з малку мого. 22 Почувши ж се Ісус, рече йому: Ще одного тобі недостає: усе, що маєш, продай та й роздай убогим, і мати меш скарб на небі; та й приходь ійди слїдом за мною. 23 Він же, почувши се, став вельми сумний, був бо дуже багатий. 24 Побачивши ж його Ісус, що вельми сумний став, рече: Як тяжко багацтва маючи увійти в царство Боже! 25 Легше бо верблюдові кріз ушко голки пройти, нїж багатому в царство Боже ввійти. 26 Казали ж ті, що чули: То хто ж може спастись? 27 Він же рече: Неможливе у людей - можливе у Бога. 28 Каже ж Петр: Ось ми покинули все, та й пійшли слїдом за Тобою. 29 Він же рече їм: Істино, істино глаголю вам: Що нема нікого, хто покинув господу, або родителїв, або братів, або жінку, або дїти задля царства Божого, 30 та й не приняв багато більше часу сього, а в віку будучому життв вічне. 31 Узявши ж дванайцятьох, рече до них: Оце йдемо в Єрусалим, і станеть ся все, що написано через, пророків, Синові чоловічому. 32 Буде бо виданий поганам, і насьміхатимуть ся з Него, й зневажати муть Його, й плювати муть на Него, 33 і бивши убють Його; а третього дня воскресне. 34 А вони нїчого того не зрозуміли; й було слово се закрите від них, і не розуміли глаголаного. 35 Стало ся ж, як наближав ся до Єрихона, один слїпий сидів при дорозї просячи; 36 чувши ж, що народ йде мимо, спитав, що б се було. 37 Сказали ж йому, що Ісус Назарянин іде мимо. 38 І покликнув, кажучи: Ісусе, сину Давидів, помилуй мене. 39 А ті, що йшли попереду, сварили на него, щоб мовчав; він же ще більш кричав: Сину Давидів, помилуй мене. 40 Ставши ж Ісус, звелїв його привести до себе; як же наближив ся він, спитав його, 41 глаголючи: Що хочеш, щоб вробив тобі? Він же каже: Господи, щоб я прозрів. 42 А Ісус рече йому: Прозри: віра твоя спасла тебе. 43 І зараз прозрів, та й пійшов слїдом за Ним, прославляючи Бога; і ввесь народ, побачивши се, оддав хвалу Богові.

Lk 18, 1-43

Verš 32
Буде бо виданий поганам, і насьміхатимуть ся з Него, й зневажати муть Його, й плювати муть на Него,
Mt 27:2 - і, звязавши Його, повели тай передали Його Понтийському Пилату, ігемонові.
Lk 23:1 - І вставши все множество їх, повели Його до Пилата.
Jn 18:28 - Ведуть тодї Ісуса від Каяфи у претор; був же ранок; і не ввійшли вони в претор, щоб не опоганитись та щоб їсти їм пасху.
Sk 3:13 - Бог Авраамів, та Ісааків, та Яковів. Бог отцїв наших, прославив Сина свого Ісуса, що ви видали та відреклись Його перед Пилатом, як судив він відпустити Його.

Verš 1
Сказав же й приповість їм про те, що треба по всяк час молитись, а не внивати,
Rim 12:12 - в надії веселі; в горю терпіливі; в молитві непереставаючі,
Ef 6:18 - Всякою молитвою і благаннєм молячись всякого часу духом і в сьому пильнуйте в усякому терпінню і благанню за всїх сьвятих,
Kol 4:2 - В молитві кріпіть ся, пильнуюча в ній з подякою,
1Sol 5:17 - Без перестану молїтесь.

Verš 35
Стало ся ж, як наближав ся до Єрихона, один слїпий сидів при дорозї просячи;
Mt 20:29 - І як виходили вони з Єрихона, йшло слїдом за Ним багато народу
Mk 10:46 - І приходять у Єрихон; і як виходив Він із Єрихону, й ученики Його, й багато народу, син Тимеїв, Вартимей слїпий, сидїв над шляхом, просячи.

Verš 7
Бог же чи не помстив ся б за вибраних своїх, що голосять до Него день і ніч, хоч довго терпить про них?
Zjv 6:10 - Доки, Владико сьвятий і правдивий, не будеш судити і мстити за кров нашу над тими, що домують на землї?

Verš 11
фарисей, ставши, так у собі молив ся: Боже, дякую Тобі, що я не такий, як инші люде, здирщики, неправедні, перелюбні, або як оцей митник.
Iz 1:15 -
Iz 58:2 -
Zjv 3:17 - Бо кажеш: Я багатий, і збагатїв, і нїчого не потрібую; а не знаєш, що ти бідолашний, і мізерний, і вбогий, і слїпий і голий.

Verš 14
Глаголю вам: пійшов сей до дому свого оправданий більш, нїж той; бо кожен, хто несеть ся вгору, принизить ся; хто ж принижуєть ся, пійде вгору.
Jób 22:29 -
Prís 29:23 -
Mt 23:12 - Хто ж нести меть ся вгору, принизить ся, а хто принизить ся, пійде вгору.
Lk 14:11 - Бо кожен, хто нести меть ся вгору, принизить ся, хто ж принизуєть ся, пійде вгору.
Jak 4:6 - Більшу ж дає благодать; тим же і глаголе: "Господь гордим противить ся, смиренним же дає благодать."
Jak 4:10 - Смирітесь перед Господом, то в підійме вас.
1Pt 5:5 - Саме так, молодші, коріть ся старшим; усі ж, один одному корячись, смирностю підпережіть ся; бо "Бог гордим противить ся, смирним же дає благодать."

Verš 15
Приносили ж йому й дїтей, щоб до них приторкнувсь; бачивши ж ученики, заказували їм.
Mt 19:13 - Тодї поприводили до Него дїток, щоб положив руки на них, та помолив ся; ученики ж заказували їм.
Mk 10:13 - І приношено Йому дїтей, щоб приторкнувсь до них; ученики ж заказували тим, що приносили.

Verš 16
Ісус же, покликавши їх, рече: Пустіть дїток приходити до мене й не боронїть їм; таких бо царство Боже.
Mt 18:3 - і рече: Істино глаголю вам: Коли не навернетесь, та не станете як діти, то не ввійдете в царство небесне.
Mt 19:14 - Ісус же рече: Пустїть дїток, не з'упиняйте їх прийти до мене, бо таких царство небесне.
1Kor 14:20 - Браттє, не бувайте дїти розуміннєм; нї, в лихому бувайте малолїтниками, у розумінню ж звершеними.
1Pt 2:2 - Яко ж новорожденні дїти будьте жадні словесного чистого молока, щоб у ньому виросли на спасенне;

Verš 18
І питав Його один старшина, кажучи: Учителю благий, що робивши життв вічне насліджу.
Mt 19:16 - І ось один, приступивши, каже Йому: Учителю благий, що доброго робити менї, щоб мати життв вічне?
Mk 10:17 - І, як виходив Він у дорогу, прибіг один, і втавши перед Ним на коліна, питав Його: Учителю благий, що робити менї, щоб життє вічне наслїдувати?

Verš 20
Заповіді знаєш: Не чини перелюбу, Не вбивай. Не кради. Не сьвідкуй криво, Поважай батька твого й матїр твою.
Ex 20:13 -
Dt 5:17 -
Rim 13:9 - Бо се: Не роби перелюбу. Не вбий, Не вкрадь, Не сьвідкуй криво, Не похотствуй, і коли (є) яка инша заповідь, у сему слові містить ся: Люби ближнього твого, як сам себе.
Ef 6:2 - Поважай батька твого і матїр: се перва заповідь із обітуваннем:
Kol 3:20 - Дїти, слухайте родителїв у всьому, се бо угодно Господеві.

Verš 22
Почувши ж се Ісус, рече йому: Ще одного тобі недостає: усе, що маєш, продай та й роздай убогим, і мати меш скарб на небі; та й приходь ійди слїдом за мною.
Mt 6:19 - Не збирайте собі скарбів на землї, де міль і ржа їсть, і де злодії підкопують ся і крадуть.
Mt 19:21 - Рече до него Ісус: Коли хочеш бути звершений, іди продай, що маєш, і дай убогим, а мати меш скарб на небі; і приходь, та й іди слїдом за мною.
1Tim 6:19 - скарбуючи собі добру основину в будущинї, щоб прийняти життє вічне.

Verš 24
Побачивши ж його Ісус, що вельми сумний став, рече: Як тяжко багацтва маючи увійти в царство Боже!
Prís 11:28 -
Mt 19:23 - Ісус же рече до учеників своїх: Істино глаголю вам: Що тяжко багатому ввійти в царство небесне.
Mk 10:23 - І позирнувши Ісус округи, рече ученикам своїм: Як тяжко багацтва маючим у царство Боже ввійти!

Verš 27
Він же рече: Неможливе у людей - можливе у Бога.
Jób 42:2 -
Jer 32:17 -
Za 8:6 -
Lk 1:37 - Бо не буде неможливе у Бога всяке слово.

Verš 28
Каже ж Петр: Ось ми покинули все, та й пійшли слїдом за Тобою.
Mt 4:20 - Вони ас зараз, покинувши неводи свої, пійшли слідом за Ним.
Mt 19:27 - Озвавсь тодї Петр і каже до Него: Ось ми покинули все, та й пїйшди сдїдом за Тобою; що ж буде нам?
Mk 10:28 - І почав Петр говорити Йому: Ось ми покинули все, та й пійшли слїдом за Тобою.
Lk 5:11 - І пригнавши вони човни свої до берега, та покинувши все, пійшли слідом за Ним.

Verš 29
Він же рече їм: Істино, істино глаголю вам: Що нема нікого, хто покинув господу, або родителїв, або братів, або жінку, або дїти задля царства Божого,
Dt 33:9 -

Verš 30
та й не приняв багато більше часу сього, а в віку будучому життв вічне.
Jób 42:12 -

Verš 31
Узявши ж дванайцятьох, рече до них: Оце йдемо в Єрусалим, і станеть ся все, що написано через, пророків, Синові чоловічому.
Mt 16:21 - З того часу почав Ісус виявляти ученикам своїм, що мусить ійти в Єрусалим, і багато терпіти од старших, та архиєреїв, та письменників, і бути вбитим, і встати третього дня.
Mt 17:22 - Як же пробували вони в Галилеї, рече до них Ісус: Син чоловічий буде виданий у руки людям;
Mt 20:17 - І, йдучи Ісус у Єрусалим, узяв дванайцять учеників на самоту в дорозї, й рече до них:
Mk 8:31 - І почав навчати їх, що мусить Син чоловічий багато терпіти, й відцурають ся Його старші, та архиєреї, та письменники, і вбють, і в третій день воскресне Він.
Mk 9:31 - Навчав бо учеників своїх, і глаголав їм; Що Син чоловічий буде виданий у руки чоловічі, і вбють Його, і вбитий, Він третього дня воскресне.
Mk 10:32 - Були ж вони в дорозї, ідучи в Єрусалим, і випередив їх Ісус; й вжахнули ся вони; і, йдучи за ним, лякались. І, взявши знов дванайцятьох, почав їм глаголати, що Йому станеть ся:
Lk 9:22 - глаголючи: Що мусить Син чоловічий багато терпіти, й відцурають ся Його старші, та архиєреї, та письменники, і вбють, і в третїй день воскресне Він.
Lk 24:7 - глаголючи: Що мусить Син чоловічий бути виданим у руки чоловіків грішників, і бути рознятим, і третього дня воскреснути.
Ž 22:6 -
Iz 53:7 -

Lk 18,9-14 - Modlitbe farizeja chýba najpotrebnejšia vlastnosť: pokora, uznanie svojej závislosti od Boha, čo práve obsahovala modlitba mýtnika.

Lk 18,15-17 - Mt 19, 13-15; Mk 10, 13-16.

Lk 18,18-27 - Mt 19, 16-22; Mk 10, 17-22.Mt hovorí o mladíkovi, Mk o nejakom mužovi, kým Lk presne uvádza, že ide o poprednú osobu.

Lk 18,28-30 - Mt 19,27-29; Mk 10,28-30.

Lk 18,31-34 - Mt 20,17-19; Mk 10,32-34.

Lk 18,35-43 - Mt 20,29-34; Mk 10,46-52.O rozdieloch u Mt a u Mk a Lk pozri poznámku k Mk 10,46.