výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(UKR - Ukrajinský preklad)

Lk 12, 1-59

1 Тим часом, як зібралась тьма народу, так що топтало одно одного, почав глаголати ученикам своїм: Перш усього остерегайтесь квасу Фарисейського, чи то лицемірства. 2 Нїчого бо нема закритого, що не відкриєть ся, анї захованого, що не виявить ся. 3 Тим, що ви потемки промовили, повидну чути муть; і що на ухо казали ви в коморах, проповідувати меть ся на домах. 4 Глаголю ж вам, другам моїм: Не лякайтесь тих, що вбивають тїло, а потім не можуть більш нічого заподїяти. 5 Я яе покажу вам, кого лякатись: Лякайтесь того, хто, вбивши, власть має вкинути в пекло. Так, глаголю вам, того лякайтесь. 6 Хиба пятеро горобцїв не продають за два шаги? й один же з них не забутий перед Богом. 7 Тільки ж і волоссє на голові вашій усе полічене. Не лякайте ся ж оце: ви многих горобцїв дорожчі. 8 Глаголю ж вам: Всякий, хто визнавати ме мене деред людьми, й Син чоловічий визнавати ме його перед ангелами Божими. 9 Хто ж відречеть ся мене перед людьми, того відречусь я перед ангелами Божими. 10 І всякий, хто скаже слово на Сина чоловічого, простить ся йому; хто ж на сьвятого Духа хулив, не простить ся. 11 Коли ж приведуть вас у школи, та до урядів, та до властей, не дбайте про те, як або чим боронити метесь, або що казати мете: 12 бо сьвятий Дух учити ме вас тієї години, що треба говорити. 13 Каже ж Йому один з народу: Учителю, скажи братові моєму, щоб поділив ся зо мною наслїддєм. 14 Він же рече йому: Чоловіче, хто настановив мене суддею або дїлителем над вами? 15 Рече ж до них: Остерегайтесь і бережітесь зажерливості; бо не в тім комусь життє його, щоб надто мати з достатків своїх. 16 Сказав же приповість до них, глаголючи: В одного багатого чоловіка вродила добре земля; 17 і думає він сам собі, говорячи: Що менї робити, що не маю куди звезти овощі мої? 18 І каже: От що зроблю: Розберу клунї мої та більші побудую, і звезу туди всі плоди мої і добро моє. 19 І скажу душі моїй: Душе, маєш багацько добра, зложеного на лїта многі; спочивай, їж, пий, весели ся. 20 Рече ж йому Бог: Безумний, сієї ночі душу твою візьмуть у тебе; що ж надбав єси, кому буде? 21 Оттак, хто скарбує для себе, а не в Бога багатіє. 22 Рече ж до учеників своїх: Тим глаголю вам: Не журіть ся душею вашою, що їсти мете, анї тілом, чим з'одягнетесь. 23 Душа більша їжі, а тїло одежі. 24 Погляньте на круки: що не сїють і не жнуть; у них нї комори, нї клунї, а Бог годує їх; як же більше луччі ви птаства? 25 Хто ж з вас, журившись, може прибавити до зросту свого один локіть? 26 Коли ж ви й найменьшого не можете, то чого про инше журитесь? 27 Погляньте на лилії, як вони ростуть: не працюють і не прядуть; глаголю ж вам, що й Соломон у всїй славі своїй не з'одягав ся, як одна з сих. 28 Коли ж траву, що сьогоднї на полї, а завтра буде в піч вкинута, Бог так з'одягає; то як більше вас, маловіри? 29 І ви не шукайте що вам їсти, або що пити, й не несітесь (високо); 30 того бо всього народи сьвіту шукають; Отець же ваш знає, що треба вам сього. 31 Лучче шукайте царства Божого, а се все додасть ся вам. 32 Не лякай ся, мале стадо: бо вподобалось Отцеві вашому дати вам царство. 33 Продавайте достатки ваші, і подавайте милостиню; робіть собі сакви, що не ветшають, скарб, що не вбавляєть ся на небесах, де злодій не приступає, анї міль не їсть. 34 Де бо скарб ваш, там і серце ваше буде. 35 Нехай будуть поясницї ваші підперезані, і сьвітильники позасьвічувані, 36 і ви подобні людям, що дожидають пана свого, коли вертати меть ся з весілля, щоб, як прийде та постукає, зараз одчинити йому. 37 Блаженні слуги ті, котрих, прийшовши пан, знайде їх пильнуючих; істино глаголю вам, що піддережеть ся та й посадовить їх за стіл, і, приступивши, послугувати ме їм. 38 І коли прийде о другій сторожі, або о третій сторожі прийде, і знайде так, блаженні слуги ті. 39 Се ж знайте, що коли б знав господар, о которій годинї злодій прийде, пильнував би, й не дав би підкопати господи своєї. 40 Тим і ви будьте готові; бо, котрої години не думаєте, Син чоловічий прийде. 41 Каже ж Йому Петр: Господи, чи до нас приповість сю глаголеш, чи до всїх? 42 Рече ж Господь: Хто єсть вірний і розумний дворецький, що поставить його пан над челяддю своєю, видавати у пору визначену харч? 43 Блажен слуга той, котрого, пан прийшовши, знайде, що робить так. 44 По правдї глаголю вам, що над усїм достатком своїм поставить його. 45 Коли ж слуга той скаже в серцї своїм: Барить ся пан мій прийти, та й зачне бити рабів і рабинь, їсти, та пити, та впиватись, 46 прийде пан того слуги дня, котрого не сподїваєть ся, і години, котрої не знав, та й відлучить його, й долю його з невірними положить. 47 Той же слуга, що знав волю пана свого, та й не приготовив ся, анї зробив по волї його, буде битий много. 48 Хто ж, не знавши, зробив достойне биття, буде битий мало. Від усякого бо, кому дано багато, багато вимагати меть ся від него; а кому прибавлено багато, більш спитаєть ся від него. 49 Огонь прийшов я кинути на землю; і чого хочу? тільки щоб запалав уже. 50 Хрещеннем же маю хреститись, і як мені важко, доки се скінчить ся! 51 Чи думаєте, що впокій прийшов я дати на землї? Нї, глаголю вам, а роздїленне: 52 буде бо від нинї пятеро в одній хаті розділених, троє проти двох, і двоє проти трох. 53 Стане батько різно проти сина, а син проти батька; мати проти дочки, а дочка проти матери; свекруха проти невістки своєї, і невістка проти свекрухи своєї. 54 Рече ж і до народу: Як побачите хмару, що виступає від заходу, зараз кажете: Ливень буде, й буває так. 55 А як вітер полуденний віє, кажете, що спека буде, й буває. 56 Лицеміри, лице землї і неба вмієте пізнавати, часу ж сього як не розпізнаєте? 57 Чом же й про себе не судите право? 58 Як бо йдеш із противником твоїм перед князя, то в дорозЇ дбай, щоб збутись його; щоб не потяг тебе до судді, а суддя не передав тебе слузі, а слуга не вкинув тебе в темницю. 59 Глаголю тобі, не вийдеш звідтіля, доки й останнього мідяка не віддаси.

Lk 12, 1-59

Verš 1
Тим часом, як зібралась тьма народу, так що топтало одно одного, почав глаголати ученикам своїм: Перш усього остерегайтесь квасу Фарисейського, чи то лицемірства.
Mt 16:16 - Озвавшись Симон Петр, каже: Ти єси Христос, Син Бога живого.
Mk 8:15 - І наказував їм, глаголючи: Гледїть, остерегайтесь квасу Фарисейського й квасу Іродового.

Verš 2
Нїчого бо нема закритого, що не відкриєть ся, анї захованого, що не виявить ся.
Jób 12:22 -
Mt 10:26 - Тим же то не лякайтесь їх: нема бо нїчого закритого, що не відкриєть ся, анї захованого, що не виявить ся.
Mk 4:22 - Нема бо нічого схованого, щоб не обявилось; і не втаєно, а щоб на яв вийшло.
Lk 8:17 - Нема бо нічого тайного, що не виявить ся, і нїчого втаєного, що не взнавть ся і на яв не вийде.

Verš 4
Глаголю ж вам, другам моїм: Не лякайтесь тих, що вбивають тїло, а потім не можуть більш нічого заподїяти.
Iz 51:7 -
Jer 1:8 -
Mt 10:28 - І не лякайтесь тих, що вбивають тіло, душі ж не здолїють убити; а лякайтесь більше того, хто зможе погубити і душу й тіло в пеклї.

Verš 6
Хиба пятеро горобцїв не продають за два шаги? й один же з них не забутий перед Богом.
Mt 10:29 - Хиба не два горобці продають ся за шага? а нї один з них не впаде на землю без Отця вашого.

Verš 7
Тільки ж і волоссє на голові вашій усе полічене. Не лякайте ся ж оце: ви многих горобцїв дорожчі.
1Sam 14:45 -
2Sam 14:11 -
1Kr 1:52 -
Lk 21:18 - Та й волосина з голови вашої не загине.

Verš 8
Глаголю ж вам: Всякий, хто визнавати ме мене деред людьми, й Син чоловічий визнавати ме його перед ангелами Божими.
Mt 10:32 - От же всякий, хто мене визнавати ме перед людьми, того й я визнавати му перед Отцем моїм, що на небі.

Verš 9
Хто ж відречеть ся мене перед людьми, того відречусь я перед ангелами Божими.
Mt 10:33 - А хто відречеть ся мене перед людьми, того й я відречусь перед Отцем моїм, що на небі.
Mk 8:38 - Хто бо соромити меть ся мене й моїх словес між кодлом сим перелюбним і грішним, і Син чоловічий соромити меть ся його, як прийде в славі Отця свого з ангелами сьвятими.
Lk 9:26 - Хто бо посоромить ся мене й моїх словес, того й Син чоловічий посоромить ся, як прийде в славі своїй, і Отця, і сьвятих ангелів.
2Tim 2:12 - Коли терпимо, з Ним і царювати мем; коли відцураємось, і Він відцураєть ся нас.
1Jn 2:23 - Всякий, хто відрікаєть ся Сина, той і Отця не має.

Verš 10
І всякий, хто скаже слово на Сина чоловічого, простить ся йому; хто ж на сьвятого Духа хулив, не простить ся.
1Jn 5:16 - Коли хто бачить брата свого, що грішить гріхом не на смерть, нехай молить ся, і (Бог) дасть Йому життє, тим що грішить не на смерть. Єсть гріх на смерть, не за сей кажу, щоб молив ся.

Verš 11
Коли ж приведуть вас у школи, та до урядів, та до властей, не дбайте про те, як або чим боронити метесь, або що казати мете:
Mt 10:19 - Як же видавати муть вас, не дбайте про те, як і що вам казати; бо дасть ся вам того часу, що вам казати.
Mk 13:11 - Як же вести муть вас, видаючи, не дбайте заздалегідь, що казати мете, анї надумуйтесь, а, що дасть ся вам тієї години, те й промовляйте: не ви бо промовляєте, а Дух сьвятий.
Lk 21:14 - Постановіть же в серцях, ваших наперед, не готовитись відказувати:

Verš 15
Рече ж до них: Остерегайтесь і бережітесь зажерливості; бо не в тім комусь життє його, щоб надто мати з достатків своїх.
1Tim 6:7 - Нїчого бо не внесли ми у сьвіт, то й ясно, що нїчого не можемо винести.

Verš 19
І скажу душі моїй: Душе, маєш багацько добра, зложеного на лїта многі; спочивай, їж, пий, весели ся.
Kaz 11:9 -
1Kor 15:32 - Коли б я чоловічим робом боров ся з зьвірями в ЄФесї, то яка менї користь, коли мертві не встають? Нумо їсти й пити, бо завтра помремо.
Jak 5:5 - Розкошували ви на землі та буяли; повгодовували серця ваші, мов на день заколення.

Verš 20
Рече ж йому Бог: Безумний, сієї ночі душу твою візьмуть у тебе; що ж надбав єси, кому буде?
Ž 52:5 -
Jer 17:11 -
Ž 39:6 -

Verš 22
Рече ж до учеників своїх: Тим глаголю вам: Не журіть ся душею вашою, що їсти мете, анї тілом, чим з'одягнетесь.
Ž 55:22 -
Mt 6:25 - Тим глаголю вам: Не журіть ся життєм вашим, що вам їсти або пити; анї тїлом вашим, чим зодягти ся. Чи душа ж не більше їжі, а тїло одежі?
Flp 4:6 - Не журіть ся нїчим, а у всьому молитвою і благаннєм з подякою нехай обявляють ся прошення ваші перед Богом.
1Tim 6:8 - Маючи ж їжу й одежу, сим довольні будемо.
1Pt 5:7 - всяку журбу вашу скинувши на Него, бо Він стараєть ся про вас.

Verš 24
Погляньте на круки: що не сїють і не жнуть; у них нї комори, нї клунї, а Бог годує їх; як же більше луччі ви птаства?
Jób 38:41 -
Ž 147:9 -

Verš 25
Хто ж з вас, журившись, може прибавити до зросту свого один локіть?
Mt 6:27 - Хто з вас, журячись, може прибавити собі зросту хоч на один локіть ?

Verš 31
Лучче шукайте царства Божого, а се все додасть ся вам.
1Krn 3:13 -
Ž 37:25 -

Verš 33
Продавайте достатки ваші, і подавайте милостиню; робіть собі сакви, що не ветшають, скарб, що не вбавляєть ся на небесах, де злодій не приступає, анї міль не їсть.
Mt 19:21 - Рече до него Ісус: Коли хочеш бути звершений, іди продай, що маєш, і дай убогим, а мати меш скарб на небі; і приходь, та й іди слїдом за мною.
Lk 16:9 - І я вам глаголю: Робіть собі приятелів від мамони неправди, щоб, як будете в недостатках, прийняли вас у вічні оселї.
Mt 6:20 - Збирайте ж собі скарби на небі, де нї міль, нї ржа не їсть, і де злодії не підкопують ся й не крадуть.
Mt 19:21 - Рече до него Ісус: Коли хочеш бути звершений, іди продай, що маєш, і дай убогим, а мати меш скарб на небі; і приходь, та й іди слїдом за мною.
Lk 16:9 - І я вам глаголю: Робіть собі приятелів від мамони неправди, щоб, як будете в недостатках, прийняли вас у вічні оселї.
1Tim 6:19 - скарбуючи собі добру основину в будущинї, щоб прийняти життє вічне.

Verš 35
Нехай будуть поясницї ваші підперезані, і сьвітильники позасьвічувані,
Ef 6:14 - Стійте ж оце, підперезавши поясницї ваші правдою і одягнувшись у броню
1Pt 1:13 - Тим то, підперезавши поясницї думок ваших, будьте тверезі, і звершено вповайте на благодать, що приносить ся вам в одкриттю Ісуса Христа.

Verš 38
І коли прийде о другій сторожі, або о третій сторожі прийде, і знайде так, блаженні слуги ті.
Mt 24:42 - Ото ж пильнуйте, бо не знаєте, которої години Господь ваш прийде.

Verš 39
Се ж знайте, що коли б знав господар, о которій годинї злодій прийде, пильнував би, й не дав би підкопати господи своєї.
Mt 24:43 - Се ж відайте, що коли б господар знав, у яку сторожу прийде злодій, то пильнував би, та й не попустив би підкопати хати своєї.
1Sol 5:2 - Бо самі ви добре знаєте, що день Господень, як злодїй у ночі, так прийде.
2Pt 3:10 - Прийде ж день Господень, як злодїй в ночі; тодї небеса з шумом перейдуть, первотини ж, розпечені розтоплять ся, і земля і дїла на нїй погорять.
Zjv 3:3 - Тим то згадай, як приняв і чув єси, і хорони, і покай ся, коли ж не чувати меш, прийду на тебе, як злодїй, і не знати меш, якого часу прийду на тебе.
Zjv 16:15 - Ось іду, як злодій; блаженний, хто чував, і хоронить одежу свою, щоб не ходити йому голим, і щоб не бачили сорому його.

Verš 40
Тим і ви будьте готові; бо, котрої години не думаєте, Син чоловічий прийде.
Mt 24:44 - Тим же й ви будьте готові; бо тієї години, як і не думаєте, Син чоловічий прийде.
Mt 25:13 - Отим же то пильнуйте, бо не знаєте дня, нї години, коди Син чоловічий прийде.
Mk 13:33 - Гледїть, пильнуйте й молїть ся, не знаєте бо, коди пора.
Lk 21:34 - Остерегайте ся ж, щоб часом не обтягчились ваші серця прожорством та пянством, та журбою життя сього, й щоб несподівано на вас не настиг день той.
1Sol 5:6 - Тимже оце не спімо, як инші, а пильнуймо і будьмо тверезі.

Verš 42
Рече ж Господь: Хто єсть вірний і розумний дворецький, що поставить його пан над челяддю своєю, видавати у пору визначену харч?
Mt 24:45 - Який єсть вірний слуга й розумний, що поставив пан його над челяддю своєю, щоб роздавав їй харч у пору?
Mt 25:21 - Рече ж до него пан його: Гаразд, слуго добрий і вірний: у малому був єси вірен, над многим поставлю тебе. Увійди в радощі пана твого.
1Kor 4:2 - Ще ж до того від доморядників вимагають, щоб кожного знайдено вірним.

Verš 47
Той же слуга, що знав волю пана свого, та й не приготовив ся, анї зробив по волї його, буде битий много.
Jak 4:17 - Оце ж хто знав, як чинити добро, та й не чинить, тому гріх.

Verš 50
Хрещеннем же маю хреститись, і як мені важко, доки се скінчить ся!
Mt 20:22 - Озвав ся ж Ісус і рече; Не знаєте, чого просите. Чи зможете ви пити чашу, яку я пити му, й хреститись хрещеннем, яким я хрещусь? Кажуть йому: Зможемо.
Mk 10:38 - Ісус же рече їм: Не знаєте, чого просите. Чи зможете пити чашу, яку я пю, і хрещеннєм, яким я хрещу ся, хрестити ся?

Verš 51
Чи думаєте, що впокій прийшов я дати на землї? Нї, глаголю вам, а роздїленне:
Mt 10:34 - Не думайте, що я прийшов послати впокій на землю; не прийшов я послати впокій, а меч.
Mi 7:6 -

Verš 54
Рече ж і до народу: Як побачите хмару, що виступає від заходу, зараз кажете: Ливень буде, й буває так.
Mt 16:2 - Він же, озвавшись, рече їм: Як настане вечір, ви говорите: Погода, бо червонїє небо.

Verš 58
Як бо йдеш із противником твоїм перед князя, то в дорозЇ дбай, щоб збутись його; щоб не потяг тебе до судді, а суддя не передав тебе слузі, а слуга не вкинув тебе в темницю.
Prís 25:8 -
Mt 5:25 - Мирись із твоїм противником хутко, доки ти ще в дорозі з ним, щоб не віддав тебе противник судді, а суддя не віддав тебе осавулї (слузї), і не вкинуто тебе в темницю.

Lk 12,1-3 - Mt 16, 6; 26-27; Mk 8, 15; 4, 22.

Lk 12,1 - Pozri poznámku k Mk 8, 15.

Lk 12,4-12 - Mt 10, 28-33, 17-20.

Lk 12,10 - Pozri poznámku k Mt 12, 32.

Lk 12,22-31 - Mt 6, 25-33.

Lk 12,32-34 - Mt 6, 19-21.

Lk 12,35-40 - Mt 24, 42-44; Mk 13, 33-37.

Lk 12,35 - Židia nosili dlhší oblek. Preto pri práci alebo pri cestovaní bolo im treba šaty podpásať, aby im neprekážali v pohybe. Podpásané rúcho je znakom pracovitosti a neúnavnosti. Horiace svetlo naznačuje bdenie.

Lk 12,38 - "Pred polnocou" - "nad ránom" doslovne: "O druhej a tretej stráži."

Lk 12,41-48 - Mt 24, 45-51.

Lk 12,49-53 - Mt 10, 34-36.

Lk 12,49 - "Oheň" sa tu vysvetľuje rozlične. Ježiš priniesol na zem oheň, ktorý sa v dušiach ľudí rozhorí ako oheň lásky k Bohu. Každý to však nepochopí. Preto budú medzi ľuďmi roztržky, dokonca aj v rodinách.

Lk 12,54-56 - Mt 16, 2-3.

Lk 12,56 - Židia mali dosť možností poznať a presvedčiť sa, že Ježiš je Mesiáš, ktorého proroci predpovedali.

Lk 12,58-59 - Mt 5, 25-26.