výhody registrácie

List Títovi

Biblia - Sväté písmo

(UKR - Ukrajinský preklad)

Tít 2, 1-15

1 Ти ж говори, що личить здоровій науцї: 2 старики щоб були тверезі, чесні, мірні, здорові вірою, любовю, терпіннєм; 3 старі жінки так само щоб убирались як годить ся сьвятнм, (були) не осудливі, не підневолені великому і пянству і навчали добра, 4 щоб доводили до розуму молодших, любити чоловіків, жалувати дїтей, 5 щоб були мірними, чистими, господарлими, добрими, корились своїм чоловікам, щоб слово Боже не зневажалось. 6 Молодик так само напоминай знати міру. 7 У всьому ж сам себе подаючи за взір добрих діл, у науці цїлость, поважність, 8 слово здорове, недокорене, щоб осоромив ся противник, не маючи нїчого казати про нас докірно. 9 Слуги своїм панам щоб корились, у всьому догоджали, не відказуючи, 10 не крали, а показували всяку добру віру, щоб науку Спасителя нашого. Бога, украшували у всьому. 11 Явилась бо благодать Божа спасительна всїм людям, 12 навчаючи нас, щоб відцуравшись нечестя і мирських похотей, розумно і праведно і благочестно жили ми в нинїшньому віці, 13 ждучи блаженного вповання і явлення слави великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, 14 котрий оддав себе самого за нас, щоб ізбавити нас од усякого беззаконня і очистити собі людей вибраних, ревнителів добрих дїл. 15 Се говори, напоминай, і докоряй з усяким повелїннєм. Нехай ніхто тобою не гордує.

Tít 2, 1-15





Verš 3
старі жінки так само щоб убирались як годить ся сьвятнм, (були) не осудливі, не підневолені великому і пянству і навчали добра,
1Tim 2:9 - Так само й жінки, чисто вбираючись, із соромом та з чистотою, щоб украшували себе, не заплїтаннвм, не золотом або перлами, або шатами предорогими,
1Pt 3:3 - Ваша окраса нехай не буде зовнїшне заплїтаннє волосся і убираннє в золото, або з'одяганнє в одежу;
1Tim 5:13 - Ще ж без дїла звикають ходити по домах; не тілько ж без дїла, та й довгоязикі і пронозливі, говорять, чого не годить ся.

Verš 5
щоб були мірними, чистими, господарлими, добрими, корились своїм чоловікам, щоб слово Боже не зневажалось.
Gn 3:16 -
1Kor 14:34 - Жінки ваші в церквах нехай мовчять; бо не дозволено їм говорити, а щоб корили ся, яко ж закон глаголе.
Ef 5:22 - Жінки, коріть ся своїм чоловікам, як Господеві,
Kol 3:18 - Жінки, коріть ся своїм чоловікам, яко ж подобає в Господї.
1Pt 3:1 - Також і жінки, корітесь своїм чоловікам, щоб і ті, що не корять ся слову, життєм жінок без слова була з'єднані,

Verš 7
У всьому ж сам себе подаючи за взір добрих діл, у науці цїлость, поважність,
1Tim 4:12 - Ніхто ж нехай молодістю твоєю не гордує; а будь взором для вірних, у слові, у життю, у любові, у дусі, у чистоті.
1Pt 5:3 - анї пануйте над народом, а взором будьте стада;

Verš 8
слово здорове, недокорене, щоб осоромив ся противник, не маючи нїчого казати про нас докірно.
1Pt 2:12 - і вести добре життє своє між поганами, щоб, у чому судять вас яко лиходіїв, наглядаючи добрі дїла (ваші), славили Бога в день одвідання.
1Pt 2:15 - Така бо воля Божа, щоб ви, роблячи добро, затикали уста невіжи безрозумних людей,
1Pt 3:16 - маючи совість добру, щоб, у чому судять вас, яко лиходїїв, осоромились ті, що докоряють добре життє ваше в Христї.

Verš 9
Слуги своїм панам щоб корились, у всьому догоджали, не відказуючи,
Ef 6:5 - Слуги, слухайте панів по тілу з страхом і трепетом, у простоті серця вашого, яко ж і Христа,
Kol 3:22 - Слуги, слухайте у всьому панів по тілу, не перед очима тільки служачи, яко чоловіковгодники, а в простоті серця, боячись Бога;
1Tim 6:1 - Которі слуги під ярмом, нехай уважають панів своїх достойними всякої чести, щоб імя Бомсе не хулилось і наука.
1Pt 2:18 - Слуги, з усяким страхом корітесь панам, не тільки добрим і лагідним, а також лукавим.

Verš 12
навчаючи нас, щоб відцуравшись нечестя і мирських похотей, розумно і праведно і благочестно жили ми в нинїшньому віці,
Ef 1:4 - яко ж вибрав нас у Йому перед оснуваннєм сьвіта, щоб бути нам сьвятим і непорочним перед Ним у любови,
Kol 1:22 - у тїлї плоти Його смертю, щоб поставити вас сьвятими и непорочними й неповинними перед собою,
2Tim 1:9 - що спас нас і покликав покликом сьвятим, не по ділам нашим, а по своїй постанові і благодатї, даній нам у Христї Ісусї перше часів вічних,
1Jn 2:16 - все бо, що в сьвітї, - хотїннє тїла і хотїннє очей, і гордощі сьвітові, - не з Отця а зо сьвіта.

Verš 13
ждучи блаженного вповання і явлення слави великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа,
1Kor 1:7 - так що ви не маєте недостатку нї в однім даруванню, дожидаючись одкриття Господа нашого Ісуса Христа,
Flp 3:20 - Наше бо життє єсть на небесах, звідкіля ждемо і Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа, котрий переобразить тіло смирення нашого, щоб було подобне тїлу слави Його, по дійству, котрим зможе і покорити собі все.

Verš 14
котрий оддав себе самого за нас, щоб ізбавити нас од усякого беззаконня і очистити собі людей вибраних, ревнителів добрих дїл.
Gal 1:4 - що віддав себе за гріхи наші, щоб збавити нас від сього віку лукавого, по волї Бога й Отця нашого,
Gal 2:20 - Я рознятий з Христом; живу ж уже не я, а живе Христос у менї; а що живу тепер у тїлї, то живу вірою в Сина Божого, що полюбив мене і видав себе за мене.
Ef 5:2 - і ходіть у любові, яко ж і Христос улюбив нас і оддав себе за нас на жертву і на посьвят Богу, у солодкі пахощі.
Heb 9:14 - то скілько більше кров Христа, що Духом вічнїм принїс себе непорочного Богу, очистить совість вашу від мертвих діл, щоб служити Богу живому?
Ef 2:10 - Його бо ми твориво, сотворені в Христї Ісусї на добрі дїла, котрі наперед призначив Бог, щоб ми в них ходили.

Verš 15
Се говори, напоминай, і докоряй з усяким повелїннєм. Нехай ніхто тобою не гордує.
1Tim 4:12 - Ніхто ж нехай молодістю твоєю не гордує; а будь взором для вірних, у слові, у життю, у любові, у дусі, у чистоті.

Tit 2,5-7 - Túto náuku Pavol podrobne vysvetľuje v Gal a Rim. Krst znovuzrodzuje (porov. Jn 3, 5) a obnovuje (porov. 2 Kor 5, 17).

Tit 2,9 - "Nech neprotirečia," totiž v tom, na čo majú páni právo, čo nie je proti Božej vôli. Porov. Ef 6, 5; Kol 3, 22; 1 Pt 2, 18.

Tit 2,9 - Porov. 1 Tim 1, 4.

Tit 2,10 - "Bludár" alebo sektár, doslovne "heretik" (z gr. hairetikós), je výraz vzatý z terminológie súvekých filozofických škôl. V Cirkvi je heretikom podľa etymológie ten, čo "vyberá" iba niektoré pravdy na škodu druhým, z čoho sú sekty a rozdelenia. Pavol tu nepochybne myslí na kresťanov zo židovstva, ktorí sa už predtým presťahovali na Krétu, a hoci celkom neodpadli od Cirkvi, prejavovali bludné názory. Odsudzujú sa takto sami, totiž svojím svedomím, lebo sa nemôžu ničím ospravedlniť, keďže boli na omyly upozornení.

Tit 2,12 - Božia milosť osvecuje, poúča a dáva silu, aby sme mohli premôcť zlo a konať dobro.

Tit 2,12 - Tychikus sa spomína častejšie v Novom zákone (Sk 20, 4; Ef 6, 21; Kol 4, 7; 2 Tim 4, 12). O Artemasovi, ktorého meno sa uvádza iba v tomto texte Nového zákona, nevieme nič bližšie. Nikopol bolo mesto v západnom Epire na pobreží Jadranského mora.

Tit 2,13 - "Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista." Jasné potvrdenie, že Kristus je Boh.

Tit 2,13 - Kto to bol Zenas, nevieme nič podrobnejšie. Apollo je asi ten istý, o ktorom hovoria Sk 18, 24–28; 1 Kor 1, 12; 3, 4–5; 4, 6; 16, 12. Zenas a Apollo asi zaniesli Títovi tento list.