výhody registrácie

1. Jánov list

Biblia - Sväté písmo

(UKR - Ukrajinský preklad)

1Jn 5, 1-21

1 Кожен, хто вірує, що Ісус єсть Христос, той від Бога родив ся; і кожен, хто любить Родившого, любить і рожденого від Нього. 2 По сьому пізнаємо, що любимо дітей Божих, коли Бога любимо, і заповіді Його хоронимо. 3 Се бо любов Божа, щоб ми хоронили заповіді Його; а заповіді Його не тяжкі. 4 Все бо рождене від Бога сьвіт побіждає; і ся побіда, побідивша сьвіт, віра наша. 5 Хто се, що побіждає сьвіт, як не той, хто вірує, що Ісус Син Божий? 6 Се Той, що прийшов з водою і кровю, Ісус Христос; та й не з водою тільки, а з водою і кровю; а Дух сьвідкує, бо Дух є правда. 7 Бо три їх, що сьвідкують на небі: Отець, Слово і сьвятий Дух, і сї три - одно. 8 І троє їх, що сьвідкують на землї: дух і вода і кров; і сї троє - одно. 9 Коли сьвідченнє людей приймаємо, то сьвідченнє Боже більше, бо се сьвідченнє Боже, котрим сьвідчив про Сина свого. 10 Хто вірує в Сина Божого, має сьвідченнє в собі; хто не вірує Богу, ложником зробив Його, бо не увірував у сьвідченнє, котрим сьвідкував Бог про Сина свого. 11 А се сьвідченнє єсть, що життє вічне дав нам Бог, а се життє у Синї Його. 12 Хто має Сина, має життє; хто не має Сина Божого, життя не має. 13 Се написав я вам, віруючим в імя Сина Божого, щоб ви знали, що маєте життє вічне, і щоб вірували в імя Сина Божого. 14 І се одвага, котру маємо до Него, що, коли чого просимо по волї Його, Він слухає нас; 15 і коли знаємо, що Він слухає нас, чого б ми не просили, то знаємо, що одержуємо прощення від Него. 16 Коли хто бачить брата свого, що грішить гріхом не на смерть, нехай молить ся, і (Бог) дасть Йому життє, тим що грішить не на смерть. Єсть гріх на смерть, не за сей кажу, щоб молив ся. 17 Всяка неправда гріх, та єсть гріх не на смерть. 18 Знаємо, що кожний, хто родив ся від Бога, не грішить; тільки рождений від Бога, хоронить себе, а лихий не дотикаєть ся його. 19 Знаємо, що ми від Бога, і ввесь сьвіт у лихому лежить. 20 Знаємо ж, що Син Божий прийшов, і дав нам розум, щоб пізнавали Бога правдивого; і ми в правдивому, в Синї Його Ісусї Христї. 21 Сей правдивий Бог, і життє вічне. Дїточки, хоронїть себе від ідолів. Амінь.

1Jn 5, 1-21

Verš 1
Кожен, хто вірує, що Ісус єсть Христос, той від Бога родив ся; і кожен, хто любить Родившого, любить і рожденого від Нього.
Jn 1:12 - Которі ж прийняли Його, дав їм власть дїтьми Божими стати ся, що вірують в імя Його:

Verš 3
Се бо любов Божа, щоб ми хоронили заповіді Його; а заповіді Його не тяжкі.
Jn 14:15 - Коли любите мене, хороніть заповідї мої.
Jn 15:10 - Коли заповіді мої хоронити мете, пробувати мете в любові моїй; я хоронив заповідї Отця мого, й пробуваю в любові Його.
Mt 11:29 - Візьміть ярмо мов на себе, й навчіть ся від мене: бо я тихий і смирний серцем; то й знайдете відпочинок душам вашим.

Verš 4
Все бо рождене від Бога сьвіт побіждає; і ся побіда, побідивша сьвіт, віра наша.
Jn 16:33 - Се глаголав я вам, щоб у менї впокій мали. У сьвітї горе мати мете, тільки ж бодріть ся: я побідив сьвіт.

Verš 5
Хто се, що побіждає сьвіт, як не той, хто вірує, що Ісус Син Божий?
1Kor 15:57 - Богу ж дяка, що дав нам побіду через Господа нашого Ісуса Христа.
1Jn 4:15 - Коли хто визнає, що Ісус Син Божий, то в ньому пробуває Бог, а він у Бозї.

Verš 9
Коли сьвідченнє людей приймаємо, то сьвідченнє Боже більше, бо се сьвідченнє Боже, котрим сьвідчив про Сина свого.
Jn 5:37 - І пославший мене Отець сам сьвідкував про мене. Анї голосу Його не чули ви нїколи, анї виду Його не бачили;

Verš 10
Хто вірує в Сина Божого, має сьвідченнє в собі; хто не вірує Богу, ложником зробив Його, бо не увірував у сьвідченнє, котрим сьвідкував Бог про Сина свого.
Jn 3:36 - Хто вірує в Сина, той має вічне життє; а хто не вірує Синові, не бачити ме життя, а гнів Божий пробував на йому.
Rim 8:16 - Сей самий Дух сьвідкує нашому духові, що ми дїти Божі,
Gal 4:6 - А що ви сини, то послав Бог Духа Сина свого в серця ваші, що покликує: Авва, Отче!

Verš 11
А се сьвідченнє єсть, що життє вічне дав нам Бог, а се життє у Синї Його.
Jn 1:4 - У Йому життє було: й життв було сьвітлом людям.

Verš 13
Се написав я вам, віруючим в імя Сина Божого, щоб ви знали, що маєте життє вічне, і щоб вірували в імя Сина Божого.
Jn 20:31 - Се ж написано, щоб ви вірували, що Ісус єсть Христос, Син Божий, і щоб, віруючи, життє мали в імя Його.

Verš 14
І се одвага, котру маємо до Него, що, коли чого просимо по волї Його, Він слухає нас;
Jer 29:12 -
Mt 7:8 - кожен бо, хто просить, одержує і хто шукає, знаходить; і хто стукає, тому відчиняють.
Mt 21:22 - і все, чого ви просити мете в молитві, віруючи, одержите.
Mk 11:24 - Тим глаголю вам: Усе, чого молячись просите, віруйте, що одержите, й буде вам.
Lk 11:9 - І я вам глаголю: Просїть, то й дасть ся вам; шукайте, то й знайдете; стукайте, то й одчинить ся вам.
Jn 14:13 - І чого просити мете в імя моє, те зроблю, щоб прославивсь Отець у Сині.
Jn 15:7 - Коли пробувати мете в менї, а слова мої пробувати муть в вас, то, чого схочете, просити мете, і станеть ся.
Jn 16:24 - Досі не просили ви нїчого в імя моє. Просіть, то й приймете, щоб радість ваша була певна.
Jak 1:5 - Коли ж у кого з вас недостав премудрости, нехай просить у Бога, котрий дає всім щедро та й не осоромлює, то й дасть ся йому.
1Jn 3:22 - і, коли що просимо, приймаємо від Нього, бо хоронимо заповіді Його, і угодне перед Ним робимо.

Verš 16
Коли хто бачить брата свого, що грішить гріхом не на смерть, нехай молить ся, і (Бог) дасть Йому життє, тим що грішить не на смерть. Єсть гріх на смерть, не за сей кажу, щоб молив ся.
Nm 15:30 -
1Sam 2:25 -
Mt 12:31 - Тим глаголю вам: Усякий гріх і хула простить ся людям; а хула на Духа не простить ся людям.
Mk 3:29 - хто ж хулити ме на Духа сьвятого, не має прощення во віки, а винен вічного осуду:
Lk 12:10 - І всякий, хто скаже слово на Сина чоловічого, простить ся йому; хто ж на сьвятого Духа хулив, не простить ся.
Heb 6:4 - Неможливе бо тих, що раз уже просьвітились, і вкусили дара небесного, і стали причастниками Духа сьвятого,
Heb 10:26 - Бо коли ми самохіть грішимо, прийнявши розум правди, то вже не зостаєть ся жертви за гріхи,
2Pt 2:20 - Коли бо, утїкши від нечистоти сьвіта через пізнаннє Господа і Спаса Ісуса Христа, однакож, знов замотавшись, бувають подужані, то останнє їх - гірше первого.

Verš 17
Всяка неправда гріх, та єсть гріх не на смерть.
1Jn 3:4 - Кожен, хто робить гріх, робить також беззаконнє, і гріх єсть беззаконнє.

Verš 18
Знаємо, що кожний, хто родив ся від Бога, не грішить; тільки рождений від Бога, хоронить себе, а лихий не дотикаєть ся його.
1Jn 3:9 - Кожен, хто родив ся з Бога, гріха не робить, бо насїннє Його в ньому пробуває; і не може грішити, бо він з Бога родив ся.

Verš 20
Знаємо ж, що Син Божий прийшов, і дав нам розум, щоб пізнавали Бога правдивого; і ми в правдивому, в Синї Його Ісусї Христї.
Lk 24:45 - Тодї розкрив їм розум розуміти писання,
Iz 9:6 -
Iz 44:6 -
Iz 54:5 -
Jn 20:28 - І озвавшись Тома, каже Йому: Господь мій і Бог мій.
Rim 9:5 - їх і отці, з них і Христос по тїлу, що над усїм Бог, благословенний по віки. Амінь.
1Tim 3:16 - І справдї велика се тайна благочестя: Бог явив ся в тїлї, справдивсь у Дусї, показав ся ангелам, проповідано Його між поганами, увірували в Його по сьвіту, вознїс ся в славі.

1Jn 5,1 - Viera v Ježiša Krista ako Vykupiteľa a Božieho Syna je nevyhnutnou podmienkou, aby sa človek vo svätom krste zrodil z Boha.

1Jn 5,4 - Premôcť svet znamená premôcť satana a jeho služobníkov vo svete (2, 13–14). Kristus premohol svet (porov. Jn 12, 31; 14, 30; 16, 33) a premáha ho aj vo svojich veriacich; porov. Zjv 3, 21; 5, 5; 12, 11.

1Jn 5,5 - Voda je krst, ktorým sa Kristus predstavil pred Izraelom. Krv je zase jeho obeta na kríži; porov. Jn 19, 34. Podľa iných ide o vodu a krv z Kristovho boku.

1Jn 5,6-7 - Voda a krv samy osebe ešte nedosvedčujú, že Kristus je Mesiáš, Boží Syn, ale až vďaka svedectvu Ducha Svätého.

1Jn 5,13 - Porov. Jn 20, 31.

1Jn 5,16 - "Hriech, ktorý vedie k smrti", čiže do zatratenia, je pravdepodobne odpadnutie od viery alebo hriech proti Duchu Svätému (Mt 12, 32), proti pravde hlásanej apoštolmi. Ján nevyzýva modliť sa za odpadlíkov, ale ani to nezakazuje.

1Jn 5,18 - Satan nemá nad ním moc.

1Jn 5,19 - "Svet" bez Boha. Porov. 2, 15.