výhody registrácie

List Rimanom

Biblia - Sväté písmo

(UKR - Ukrajinský preklad)

Rim 10, 1-22

1 Браттє, бажаннє мого сердя і молитва (йде) до Бога за Ізраїля про спасенне. 2 Сьвідкую бо їм, що ревність Божу мають, та не по розуму. 3 Не розуміючи бо праведності Божої, і шукаючи свою праведність поставити, праведності Божій не корили ся. 4 Кінець бо закону - Христос, на праведність кожному віруючому. 5 Мойеей пише про праведність, що від закону; що которий чоловік робити ме се, жити ме ним. 6 А та, що од віри, праведність, так говорить: Не кажи в серці твоїм: Хто зійде на небо? (се єсть: Христа звести додолу;) 7 або: Хто зійде в безодню? (се єсть: Христа з мертвих угору звести.) 8 А що ж глаголе (писанне)? Близько тебе слово в устах твоїх і в серцї твоїм, се єсть слово віри, що ми проповідуємо; 9 щоб, коли визнавати меш устами твоїми Господа Ісуса, і вірувати меш в серцї твоїм, що Бог Його підняв з мертвих, ти спас ся. 10 Серцем бо віруєть ся на праведність, устами ж визнаеть ся на спасенне. 11 Глаголе бо писаннє: Всяк, хто вірує в Него, не осоромить ся. 12 Бо нема ріжницї між Жидовином і Греком; Він бо Господь усіх, богатий для всїх, хто призиває Його. 13 Всяк бо, хто призове імя Господнє, спасеть ся. 14 Як же призивати муть Того, в кого не увірували? як же вірувати муть, про кого не чули, як же чути муть без проповідаючого? 15 А як же проповідати муть коли не будуть послані? яко ж писано: Що за красні ноги благовіствуючих впокій, благовіствуючих про добре? 16 Та не всї послухали благовістя. Ісаїя бо глаголе: Господи, хто увірував голосу нашому? 17 Тим же то віра (приходить) через слуханне, слуханне ж через слово Боже. 18 Тільки ж глаголю: Хиба вони не чули ? Нї, по всїй землі бо розійшов ся гомін їх і до кінцїв вселенної глаголи їх. 19 І ще питаю: Хиба не розумів Ізраїль? Первий Мойсей глаголе: Завдам вам$$ 19 через (тих, що) не (єсть мій) нарід, народом безумним завдам жалю вам. 20 Ісаїя ж зосьміливсь і глаголе: Знайшли мене ті, що не шукали, обявивсь я тим, що не питали про мене. 21 До Їзраїля ж глаголе: Увесь день простягав я руки мої до людей непокірних і суперетних.

Rim 10, 1-22

Verš 2
Сьвідкую бо їм, що ревність Божу мають, та не по розуму.
Sk 22:3 - І рече: Я справді чоловік Жидовин, роджений у Тарсї Киликийському, зрощений же у сьому городї при ногах Гамалиїла, навчений добре отцївського закону, бувши ревнителем Бога, якож вв всї тепер.
Rim 9:31 - Ізраїль же, вганяючи за праведностю, не настиг закону праведности.
Gal 4:17 - Ревнують про вас не добре, а хочуть відлучити вас, щоб ви про них ревнували.

Verš 4
Кінець бо закону - Христос, на праведність кожному віруючому.
Mt 5:17 - Не думайте, що я прийшов знївечити закон або пророків; не прийшов я знївечити, а сповнити.
Sk 13:38 - Відоме ж нехай буде вам, мужі к брати, що через Него вам прощенне гріхів проповідуєть ся;
2Kor 3:13 - а не яко ж Мойсей, що клав покривало на лице своє, щоб сини Ізраїлеві не дивились на конець минущого.
Gal 3:24 - Тим же закон був нам учителем (щоб привести нас) до Христа, щоб вірою нам справдитись.

Verš 5
Мойеей пише про праведність, що від закону; що которий чоловік робити ме се, жити ме ним.
Lv 18:5 -
Ez 20:11 -
Gal 3:12 - Закон же не од віри, та которий чоловік робити ме те, жити ме в тому.

Verš 6
А та, що од віри, праведність, так говорить: Не кажи в серці твоїм: Хто зійде на небо? (се єсть: Христа звести додолу;)
Dt 30:12 -

Verš 11
Глаголе бо писаннє: Всяк, хто вірує в Него, не осоромить ся.
Iz 28:16 -
Rim 9:33 - Яко ж писано: Ось кладу в Сіонї камінь спотикання і камень поблазнї, а всякий, хто вірув в Него, не осоромить ся.

Verš 12
Бо нема ріжницї між Жидовином і Греком; Він бо Господь усіх, богатий для всїх, хто призиває Його.
Sk 15:9 - і не розріжнив нічого між нами й ними, вірою очистивши серця їх.
Rim 3:22 - правда ж Бога через віру Ісус. Христову усім і на всїх віруючих-нема бо ріжницї:

Verš 13
Всяк бо, хто призове імя Господнє, спасеть ся.
Joe 2:32 -
Sk 2:21 - І буде, що всякий, хто призивати ме ймя Господнє, то спасеть ся.

Verš 15
А як же проповідати муть коли не будуть послані? яко ж писано: Що за красні ноги благовіствуючих впокій, благовіствуючих про добре?
Iz 52:7 -
Nah 1:15 -

Verš 16
Та не всї послухали благовістя. Ісаїя бо глаголе: Господи, хто увірував голосу нашому?
Iz 53:1 -
Jn 12:38 - щоб слово Ісаїї пророка справдилось, котрий промовив: Господи, хто вірував тому, що чув од нас? і рамя Господнє кому відкрилось?

Verš 18
Тільки ж глаголю: Хиба вони не чули ? Нї, по всїй землі бо розійшов ся гомін їх і до кінцїв вселенної глаголи їх.
Ž 19:4 -

Verš 19
І ще питаю: Хиба не розумів Ізраїль? Первий Мойсей глаголе: Завдам вам$$
Dt 32:21 -

Verš 20
Ісаїя ж зосьміливсь і глаголе: Знайшли мене ті, що не шукали, обявивсь я тим, що не питали про мене.
Iz 65:1 -

Verš 21
До Їзраїля ж глаголе: Увесь день простягав я руки мої до людей непокірних і суперетних.
Iz 65:2 -

Rim 10,1-4 - Náboženská horlivosť Židov je zaslepená, lebo nechcú pochopiť, že Mojžišov zákon len pripravoval cestu ku Kristovi, ktorý je cieľom Zákona, a Písmo ho zvestovalo.

Rim 10,5 - Lv 18, 5.

Rim 10,6-8 - Kombinovaný citát z Dt 9, 4 a 30, 12–14 s dôrazným kristologickým zameraním.

Rim 10,9 - Je to úryvok z predpavlovského vyznania viery, v ktorom pravda o Kristovom zmŕtvychvstaní zaujíma hlavné miesto.

Rim 10,11 - Iz 28, 16.

Rim 10,13 - Joel 3, 5.

Rim 10,15 - Porov. Iz 52, 7.

Rim 10,16 - Porov. Iz 53, 1.

Rim 10,18 - Porov. Ž 19, 5.

Rim 10,19 - Porov. Dt 32, 21.

Rim 10,20 - Porov. Iz 65, 1.

Rim 10,21 - Porov. Iz 65, 2.