výhody registrácie

List Rimanom

Biblia - Sväté písmo

(UKR - Ukrajinský preklad)

Rim 2, 1-30

1 Тим без оправдання єси, всякий чоловіче, що судищ; у чому бо судиш другого, себе осуджуєш, те ж бо саме робиш, судячи (другого). 2 Знаємо ж, що суд Божий по истині на тих, що роблять таке. 3 Чи думаєш же, чоловіче, судячи того, хто таке робить, і роблячи те ж саме, що ти втечеш од суду Божого? 4 Або богацтвом благости Його та вдержливости та довготерпіння погорджуеш? не знаєш, що благость Божа до покаяння тебе веде ? 5 По жорстокости ж твоїй і непокаянному серцю збираєш собі гнів на день гніву і відкриття праведного суду Бога, 6 котрий віддасть кожному по ділам його: 7 тим, що терпіливостю в доброму дїлї шукають слави, та чести, та нетлїння - життє вічне; 8 а которі сварливі і противлять ся істині, корять ся ж неправді, (тим) ярость та гнїв. 9 Горе й тіснота на всяку душу чоловіка, що робить лихе, Жидовина перше, та й Грека; 10 слава ж, честь і впокій усякому, хто робить добре, Жидовинові перше, та й Грекові. 11 Нема бо в Бога вважання на лиця. 12 Скільки бо без закону згрішило, (стільки їх) без закону й погине, а скільки в законї згрішило, (стільки Їх) законом суд прийме 13 (Не слухателї бо закону праведні перед Богом, а чинителї закону справдять ся. 14 Коли бо погане, не маючи закону, по природі законне чинять, то вони, закону не маючи, самі собі закон: 15 вони показують діло законне, написане в серцях їх, як сьвідкує совість їх, і між тим думки їх одна другу осуджують, або оправдують); 16 в день, коли судити ме Бог тайни людські, по благовісти моєму, через Ісуса Христа. 17 Ось ти Жидовин звеш ся, і почиваєш на законї, і хвалиш ся Богом, 18 і розумієш волю (Його), і розпізнаєш (що єсть) лучче, навчаючись із закону; 19 і вповаєш на себе, що ти проводир сліпим, сьвітло тим, що в темряві, 20 наставник незмислям, учитель малоліткам, мавши образ розуму і істини в законї. 21 Навчаючи ж иншого, себе не навчаєш? проповідуючи не красти, сам крадеш? 22 говорячи, щоб не робили перелюбу, робиш перелюб? гидуючи ідолами, крадеш сьвяте? 23 ти, що хвалиш ся законом, переступом закону Бога зневажаєш? 24 Імя бо Боже через вас хулить ся між поганами, яко ж писано. 25 З обрізання бо є користь, коли чиниш закон; коли ж ти переступник закону, обрізанне твоє сталось необрізаннєм. 26 Коли ж необрізаний хоронить установи закону, чи необрізаннє його за обрізаннє не полїчить ся? 27 І осудить необрізаннє по природі, котре сповняє закон, тебе, котрий з писаннєм і обрізаннєм переступник єси закону. 28 Не той бо, хто явно (такий) єсть Жидовин, і не те, що явно по тілу, обрізаннє, 29 а котрий потай, (той) Жидовин, і обрізаннє (єсть обрізаннє) серця в дусї, 29 не в писанню; йому ж похвала не від людей, а від Бога.

Rim 2, 1-30

Verš 1
Тим без оправдання єси, всякий чоловіче, що судищ; у чому бо судиш другого, себе осуджуєш, те ж бо саме робиш, судячи (другого).
2Sam 12:5 -
Mt 7:1 - Не судїть, щоб вас не суджено.
1Kor 4:5 - Тимже ні про що перше часу не судіть, доки прийде Господь, котрий висьвітить сховане в темряві і виявить думки сердець; а тоді похвала, буде кожному від Бога,

Verš 4
Або богацтвом благости Його та вдержливости та довготерпіння погорджуеш? не знаєш, що благость Божа до покаяння тебе веде ?
2Pt 3:15 - а довготерпіннє Господа нашого за спасеннє вважайте; яко ж і любий наш брат Павел по даній йому премудрості писав вам,
Iz 30:18 -

Verš 5
По жорстокости ж твоїй і непокаянному серцю збираєш собі гнів на день гніву і відкриття праведного суду Бога,
Rim 9:22 - Коли ж, хотячи Бог показати гнїв свій, і явити силу свою, щадив у великому довготерпінню посуди гнїва, наготовлені на погибель,

Verš 6
котрий віддасть кожному по ділам його:
Ž 62:12 -
Jer 17:10 -
Jer 32:19 -
Mt 16:27 - Прийде бо Син чоловічий у славі Отця свого з ангелами своїми; й тоді віддасть кожному по дїлам його.
Rim 14:12 - Тим же кожен э нас за себе позалїк дасть Богу.
1Kor 3:8 - Хто ж садить і хто поливає, сї одно, кожний же прийме нагороду свою по своїм труді.
2Kor 5:10 - Всім бо нам треба явитись перед судищем Христовим, щоб прийняв кожен по тому, що заробив тїлом, чи то добре, чи лихе.
Gal 6:5 - Кожен бо свій тягар нести ме.
Zjv 2:23 - І діти її убю смертю; і пізнають усї церкви, що я досліджую внутро і серця; і дам вам кожному по дїлам вашим.
Zjv 22:12 - І ось, я прийду хутко, і заплата моя зо мною, щоб віддати кожному, яко ж буде дїло його.

Verš 8
а которі сварливі і противлять ся істині, корять ся ж неправді, (тим) ярость та гнїв.
2Sol 1:8 - в огні поломяному даючи відомщеннє тим, що не знають Бога і не корять ся благовістю Господа нашого Ісуса Христа.

Verš 11
Нема бо в Бога вважання на лиця.
Dt 10:17 -
2Krn 19:7 -
Jób 34:19 -
Sk 10:34 - Відкривши ж Петр уста, рече: Поправдї постерегаю, що не на лице дивить ся Бог,
Gal 2:6 - Від тих же, що здають ся чим бути (які вони колись були, менї байдуже: Бог не дивить ся на лице чоловіка); ті (кажу), що здають ся чим бути), на мене нїчого не наложили.
Ef 6:9 - І ви, пани, робіть те ж саме їм, попускаючи їм грізьбу, знаючи, що й вам самим і їм єсть Пан на небесах, і вважання на лице нема в Него.
Kol 3:25 - А хто кривдить, прийме у чому скривдив, і нема вважання на лице (в Бога).
1Pt 1:17 - І коли Отцем зовете Того, що, не вважаючи на лице, судить кожного по ділу, то 80 страхом провожайте час вашого домування,

Verš 13
(Не слухателї бо закону праведні перед Богом, а чинителї закону справдять ся.
Mt 7:21 - Не кожен, хто говорить до мене: Господи, Господи! увійде в царство небесне, а той, хто чинить волю Отця мого, що на небі.
Jak 1:22 - Будьте ж чинителями слова, а не тілько слухателями, обманюючи себе самих.
1Jn 3:7 - Дїточки, нехай нїхто вас не обманює: хто робить правду, той праведний, яко ж Він праведний,

Verš 16
в день, коли судити ме Бог тайни людські, по благовісти моєму, через Ісуса Христа.
Mt 25:31 - Як же прийде Син чоловічий у славі своїй, і всї сьвяті ангели з ним, тодї сяде він на престолї слави своєї;

Verš 17
Ось ти Жидовин звеш ся, і почиваєш на законї, і хвалиш ся Богом,
Rim 9:4 - вони ж Ізраїльтяне, їх усиновленнє, і слава, й завіти, й даваннє закону, й судженнє, і обітування;

Verš 24
Імя бо Боже через вас хулить ся між поганами, яко ж писано.
Iz 52:5 -
Ez 36:23 -

Verš 28
Не той бо, хто явно (такий) єсть Жидовин, і не те, що явно по тілу, обрізаннє,
Jn 8:39 - Озвались вони й казали Йому: Отець наш Авраам. Рече їм Ісус: Коли б ви дїти Авраамові були, дїла Авраамові робили б.
Rim 9:7 - анї всі дїти, тим що вони насіннє Авраамове; нї, в Ісаакові (рече) назветь ся тобі насіннє.

Verš 29
а котрий потай, (той) Жидовин, і обрізаннє (єсть обрізаннє) серця в дусї,
Dt 10:16 -
Jer 4:4 -
Flp 3:2 - Остерегайтесь собак, остерегайтесь лихих робітників, остерегайтесь відрізання.
Kol 2:11 - В котрому ви й обрізані обрізаннєм нерукотворним, скинувши тіло гріхів тїлесних в обрізанні Христовому,

Rim 2,1-29 - Pavol sa v tejto kapitole obracia na Židov, ktorí sa vystatovali pred pohanmi tým, že majú pravú vieru a Mojžišov zákon; pohanmi pohŕdali pre ich nemravný život, hoci sami sa dopúšťali podobných neprávostí (vv. 21–23). Okrem toho sa pýšili tým, že poznajú Zákon. Pavol im hovorí, že ich náboženský a mravný život nie je lepší. Aj ich, hoci si trúfajú posudzovať pohanov, čaká prísny Boží súd.

Rim 2,6 - Porov. Ž 62, 13; Prís 24, 12; Sir 16, 15; Mt 16, 27; 2 Kor 5, 10; Jak 2, 24 a inde.

Rim 2,9 - Kto dostal od Boha viac, bude súdený prísnejšie; a podobne kto čím viac konal dobro, tým väčšiu odmenu dostane.

Rim 2,12 - "Bez zákona", totiž bez zjaveného Mojžišovho zákona.

Rim 2,14 - "Sami sebe sú zákonom". Každý človek má v srdci vpísaný Boží zákon, ktorý sa ozýva hlasom svedomia a ukazuje, čo je dobré a čo zlé. Niekedy si človek svedomie zahluší alebo si ho nevšíma, no v deň súdu, keď Boh osvieti aj skryté veci, umlčané nebude, ale stane sa zjavným.

Rim 2,15 - Tento verš pravdepodobne nadväzuje na 13. verš.

Rim 2,16 - "Podľa môjho evanjelia" t. j. podľa právd Kristovho evanjelia, ktoré hlásam.

Rim 2,17-24 - Židia sa vychvaľujú svojím náboženstvom a chceli by viesť a učiť všetkých ľudí, ale sami nežijú podľa viery. Majú Zákon, ale ho neplnia, preto im to nič nepomôže, naopak, ešte priťaží.

Rim 2,24 - Iz 52, 5; porov. Ez 36, 16–38.

Rim 2,25-29 - Židom bola obriezka vonkajším znakom príslušnosti k vyvolenému národu a účasti na jeho právach a na Božích prisľúbeniach. Pavol však zdôrazňuje, že tento znak sám osebe ešte nikoho nerobí milým Bohu. Musí mu zodpovedať aj život podľa Zákona. A naopak zasa, ak ten, čo nie je obrezaný, teda pohan, plní prirodzený zákon, počíta sa mu to za duchovnú obriezku, čiže patrí k vyvoleným.