Hľadaný výraz: Gal 3,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sa za nás stal kliatbou, lebo je napísané: „Prekliaty je každý, kto visí na dreve,“

1

mail   print   facebook   twitter