Hľadaný výraz: Est 1,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 aby priviedli kráľovnú Vasti pred kráľa s nasadenou korunou na hlave, aby všetkým národom a kniežatám ukázal jej krásu. Bola totiž veľmi pekná.

1

mail   print   facebook   twitter