Hľadaný výraz: 2Mach 1,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Vypálili (chrámovú) bránu a vyliali nevinnú krv. My sme sa však modlili k Pánovi a boli sme vyslyšaní. Prinášali sme zápalné i suché obety, rozžali sme svetlá a predložili chleby.

1

mail   print   facebook   twitter