výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(SVD - Arabský - Smith van Dyke)

Nm 34, 1-29

1 وكلم الرب موسى قائلا 2 اوص بني اسرائيل وقل لهم. انكم داخلون الى ارض كنعان. هذه هي الارض التي تقع لكم نصيبا. ارض كنعان بتخومها. 3 تكون لكم ناحية الجنوب من برية صين على جانب ادوم. ويكون لكم تخم الجنوب من طرف بحر الملح الى الشرق 4 ويدور لكم التخم من جنوب عقبة عقربّيم ويعبر الى صين وتكون مخارجه من جنوب قادش برنيع ويخرج الى حصر ادّار ويعبر الى عصمون. 5 ثم يدور التخم من عصمون الى وادي مصر وتكون مخارجه عند البحر. 6 واما تخم الغرب فيكون البحر الكبير لكم تخما. هذا يكون لكم تخم الغرب. 7 وهذا يكون لكم تخم الشمال. من البحر الكبير ترسمون لكم الى جبل هور. 8 ومن جبل هور ترسمون الى مدخل حماة وتكون مخارج التخم الى صدد. 9 ثم يخرج التخم الى زفرون وتكون مخارجه عند حصر عينان. هذا يكون لكم تخم الشمال. 10 وترسمون لكم تخما الى الشرق من حصر عينان الى شفام. 11 وينحدر التخم من شفام الى ربلة شرقي عين. ثم ينحدر التخم ويمسّ جانب بحر كنّارة الى الشرق. 12 ثم ينحدر التخم الى الاردن وتكون مخارجه عند بحر الملح. هذه تكون لكم الارض بتخومها حواليها 13 فأمر موسى بني اسرائيل قائلا هذه هي الارض التي تقتسمونها بالقرعة. التي امر الرب ان تعطى للتسعة الاسباط ونصف السبط. 14 لانه قد اخذ سبط بني رأوبين حسب بيوت آبائهم وسبط بني جاد حسب بيوت آبائهم ونصف سبط منسّى. قد اخذوا نصيبهم. 15 السبطان ونصف السبط قد اخذوا نصيبهم في عبر اردن اريحا شرقا نحو الشروق 16 وكلم الرب موسى قائلا. 17 هذان اسما الرجلين اللذين يقسمان لكم الارض. العازار الكاهن ويشوع بن نون 18 ورئيسا واحدا من كل سبط تاخذون لقسمة الارض. 19 وهذه اسماء الرجال. من سبط يهوذا كالب بن يفنّة. 20 ومن سبط بني شمعون شموئيل بن عميهود. 21 ومن سبط بنيامين أليداد بن كسلون. 22 ومن سبط بني دان الرئيس بقّي بن يجلي. 23 ومن بني يوسف من سبط بني منسّى الرئيس حنيئيل بن ايفود. 24 ومن سبط بني افرايم الرئيس قموئيل بن شفطان. 25 ومن سبط بني زبولون الرئيس أليصافان بن فرناخ. 26 ومن سبط بني يسّاكر الرئيس فلطيئيل بن عزّان. 27 ومن سبط بني اشير الرئيس اخيهود بن شلومي. 28 ومن سبط بني نفتالي الرئيس فدهئيل بن عميهود. 29 هؤلاء هم الذين امرهم الرب ان يقسموا لبني اسرائيل في ارض كنعان

Nm 34, 1-29

Verš 17
هذان اسما الرجلين اللذين يقسمان لكم الارض. العازار الكاهن ويشوع بن نون
Joz 14:1 - فهذه هي التي امتلكها بنو اسرائيل في ارض كنعان التي ملكهم اياها العازار الكاهن ويشوع بن نون ورؤساء آباء اسباط بني اسرائيل.

Verš 3
تكون لكم ناحية الجنوب من برية صين على جانب ادوم. ويكون لكم تخم الجنوب من طرف بحر الملح الى الشرق
Joz 15:1 - وكانت القرعة لسبط بني يهوذا حسب عشائرهم الى تخم ادوم برية صين نحو الجنوب اقصى التيمن.

Nm 34,3-5 - Južná hranica zasľúbenej zeme išla od južného konca Mŕtveho mora smerom na juhozápad až po Kadešbarnu a odtiaľ smerom západoseverným až k Stredozemnému moru. Egyptský potok je dnešný Vadi el-Ariš.

Nm 34,6 - Hranicou západnou bolo Stredozemné more.

Nm 34,7-9 - Hranica severná sa dnes s určitosťou naznačiť nedá. Mienky sú rozličné. Niektorí autori sa domnievajú, že zasľúbená zem na severe bola by sa tiahla od Tripolisu smerom na východ k Libanonu atď. Pravdepodobnejšia je domnienka, ktorá severnú hranicu kladie od Nahr el-Kasimije, rieky, čo severne od Týru vteká do Stredozemného mora. Odtiaľ by hranica išla južne od Libanona – Hor by bol dnešný vrch Džebel el-Šukif – k východu z Ematu, čiže k údoliu, čo je medzi riekami Nahr Litani a Nahr Hasbáni, cez Celosýriu k Hasar Enanu, čiže kraju, kde pramení Jordán.

Nm 34,10-12 - Východná hranica zasľúbenej zeme je Genezaretské jazero, Jordán a Mŕtve more.