výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(SVD - Arabský - Smith van Dyke)

Nm 2, 1-34

1 وكلم الرب موسى وهرون قائلا 2 ينزل بنو اسرائيل كلّ عند رايته بأعلام لبيوت آبائهم. قبالة خيمة الاجتماع حولها ينزلون. 3 فالنازلون الى الشرق نحو الشروق راية محلّة يهوذا حسب اجنادهم. والرئيس لبني يهوذا نحشون بن عميناداب. 4 وجنده المعدودون منهم اربعة وسبعون الفا وست مئة. 5 والنازلون معه سبط يسّاكر. والرئيس لبني يسّاكر نثنائيل بن صوغر. 6 وجنده المعدودون منه اربعة وخمسون الفا واربع مئة. 7 وسبط زبولون. والرئيس لبني زبولون أليآب بن حيلون. 8 وجنده المعدودون منه سبعة وخمسون الفا واربع مئة. 9 جميع المعدودين لمحلة يهوذا مئة الف وستة وثمانون الفا واربع مئة باجنادهم. يرتحلون اولا 10 راية محلّة رأوبين الى التيمن حسب اجنادهم. والرئيس لبني رأوبين اليصور بن شديئور 11 وجنده المعدودون منه ستة واربعون الفا وخمس مئة. 12 والنازلون معه سبط شمعون. والرئيس لبني شمعون شلوميئيل بن صوريشدّاي. 13 وجنده المعدودون منهم تسعة وخمسون الفا وثلاث مئة. 14 وسبط جاد. والرئيس لبني جاد ألياساف بن رعوئيل. 15 وجنده المعدودون منهم خمسة واربعون الفا وست مئة وخمسون. 16 جميع المعدودين لمحلة رأوبين مئة الف وواحد وخمسون الفا واربع مئة وخمسون باجنادهم. ويرتحلون ثانية 17 ثم ترتحل خيمة الاجتماع محلة اللاويين في وسط المحلات. كما ينزلون كذلك يرتحلون. كلّ في موضعه براياتهم 18 راية محلّة افرايم حسب اجنادهم الى الغرب. والرئيس لبني افرايم أليشمع بن عمّيهود. 19 وجنده المعدودون منهم اربعون الفا وخمس مئة. 20 ومعه سبط منسّى. والرئيس لبني منسّى جمليئيل بن فدهصور. 21 وجنده المعدودون منهم اثنان وثلاثون الفا ومئتان. 22 وسبط بنيامين. والرئيس لبني بنيامين ابيدن بن جدعوني. 23 وجنده المعدودون منهم خمسة وثلاثون الفا واربع مئة. 24 جميع المعدودين لمحلة افرايم مئة الف وثمانية آلاف ومئة باجنادهم. ويرتحلون ثالثة 25 راية محلّة دان الى الشمال حسب اجنادهم. والرئيس لبني دان اخيعزر بن عمّيشدّاي. 26 وجنده المعدودون منهم اثنان وستون الفا وسبع مئة. 27 والنازلون معه سبط اشير. والرئيس لبني اشير فجعيئيل بن عكرن. 28 وجنده المعدودون منهم واحد واربعون الفا وخمس مئة. 29 وسبط نفتالي. والرئيس لبني نفتالي اخيرع بن عينن. 30 وجنده المعدودون منهم ثلاثة وخمسون الفا واربع مئة. 31 وجميع المعدودين لمحلة دان مئة الف وسبعة وخمسون الفا وست مئة. يرتحلون اخيرا براياتهم 32 هؤلاء هم المعدودون من بني اسرائيل حسب بيوت آبائهم. جميع المعدودين من المحلات باجنادهم ست مئة الف وثلاثة آلاف وخمس مئة وخمسون 33 واما اللاويون فلم يعدّوا بين بني اسرائيل كما امر الرب موسى. 34 ففعل بنو اسرائيل حسب كل ما امر به الرب موسى. هكذا نزلوا براياتهم وهكذا ارتحلوا. كلّ حسب عشائره مع بيت آبائه

Nm 2, 1-34

Verš 32
هؤلاء هم المعدودون من بني اسرائيل حسب بيوت آبائهم. جميع المعدودين من المحلات باجنادهم ست مئة الف وثلاثة آلاف وخمس مئة وخمسون
Ex 38:26 - للراس نصف نصف الشاقل بشاقل المقدس. لكل من اجتاز الى المعدودين من ابن عشرين سنة فصاعدا. لستّ مئة الف وثلاثة آلاف وخمس مئة وخمسين.
Nm 1:46 - كان جميع المعدودين ست مئة الف وثلاثة آلاف وخمس مئة وخمسين.

Verš 33
واما اللاويون فلم يعدّوا بين بني اسرائيل كما امر الرب موسى.
Nm 1:48 - اذ كلم الرب موسى قائلا

Nm 2,1 - Všetci Izraeliti, teda dvanásť kmeňov, boli rozdelení na štyri zbory. Každý z nich sa skladal z troch kmeňov. Tieto tri zbory sa pri táborení umiestňovali na štyri svetové strany tak, že svätostánok bol vždy uprostred táboriska. Tábor zaujímal dosť veľkú plochu. Na pochode išli pred archou dva zbory, teda šesť kmeňov, potom nasledovali leviti so svätostánkom a archou a za nimi išlo opäť šesť kmeňov. Zástava a odznaky – jednotlivé zbory mali svoje zástavy a každý kmeň mal aj svoj vlastný odznak. Je dosť možné, že aj menšie oddiely mali svoje zvláštne odznaky, pretože výraz "otcovské rodiny" môže znamenať tak kmeň, ako aj rod. Ako vyzerali tieto odznaky, nevedno. V Egypte sa vojenské odznaky skladali z akejsi žrde, na ktorej bol pripevnený symbol niektorého božstva. Podobné štandardy mali aj Babylonci. Podľa výkladu Pseudo-Jonatanovho, kmeň Júdov mal na svojej zástave vyobrazeného leva, Ruben chlapca, Efraim býka a Dan orla. Takto učia aj neskorší rabíni. Lenže vec nie je taká istá, a ako sa zdá, symboly sa prevzali z Ez 1,26; 10,1.