výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(SVD - Arabský - Smith van Dyke)

Nm 26, 1-65

1 ثم بعد الوبإ كلم الرب موسى والعازار بن هرون الكاهن قائلا. 2 خذا عدد كل جماعة بني اسرائيل من ابن عشرين سنة فصاعدا حسب بيوت آبائهم كل خارج للجند في اسرائيل. 3 فكلمهم موسى والعازار الكاهن في عربات موآب على اردن اريحا قائلين 4 من ابن عشرين سنة فصاعدا. كما امر الرب موسى وبني اسرائيل الخارجين من ارض مصر 5 رأوبين بكر اسرائيل. بنو رأوبين لحنوك عشيرة الحنوكيين. لفلّو عشيرة الفلّويّين. 6 لحصرون عشيرة الحصرونيين. لكرمي عشيرة الكرميين. 7 هذه عشائر الرأوبينيين. وكان المعدودون منهم ثلاثة واربعين الفا وسبع مئة وثلاثين. 8 وابن فلّو اليآب. 9 وبنو اليآب نموئيل وداثان وابيرام وهما داثان وابيرام المدعوّان من الجماعة اللذان خاصما موسى وهرون في جماعة قورح حين خاصموا الرب 10 ففتحت الارض فاها وابتلعتهما مع قورح حين مات القوم باحراق النار مئتين وخمسين رجلا. فصاروا عبرة. 11 واما بنو قورح فلم يموتوا 12 بنو شمعون حسب عشائرهم. لنموئيل عشيرة النموئيليين. ليامين عشيرة اليامينيين. لياكين عشيرة الياكينيين. 13 لزارح عشيرة الزارحيين. لشأول عشيرة الشأوليين. 14 هذه عشائر الشمعونيين اثنان وعشرون الفا ومئتان 15 بنو جاد حسب عشائرهم. لصفون عشيرة الصّفونيين. لحجّي عشيرة الحجّيين. لشوني عشيرة الشونيين. 16 لأزني عشيرة الأزنيين. لعيري عشيرة العيريين 17 لارود عشيرة الاروديين. لأرئيلي عشيرة الأرئيليين. 18 هذه عشائر بني جاد حسب عددهم اربعون الفا وخمس مئة 19 ابنا يهوذا عير واونان. ومات عير واونان في ارض كنعان. 20 فكان بنو يهوذا حسب عشائرهم لشيلة عشيرة الشيليين. ولفارص عشيرة الفارصيين. ولزارح عشيرة الزارحيين. 21 وكان بنو فارص لحصرون عشيرة الحصرونيين. ولحامول عشيرة الحاموليين. 22 هذه عشائر يهوذا حسب عددهم ستة وسبعون الفا وخمس مئة 23 بنو يسّاكر حسب عشائرهم. لتولاع عشيرة التولاعيين. ولفوّة عشيرة الفويين. 24 ولياشوب عشيرة الياشوبيين. ولشمرون عشيرة الشمرونيين. 25 هذه عشائر يسّاكر حسب عددهم اربعة وستون الفا وثلاث مئة 26 بنو زبولون حسب عشائرهم لسارد عشيرة السارديين. ولإيلون عشيرة الإيلونيين. ولياحلئيل عشيرة الياحلئيليين. 27 هذه عشائر الزبولونيين حسب عددهم ستون الفا وخمس مئة 28 ابنا يوسف حسب عشائرهما منسّى وافرايم. 29 بنو منسىّ لماكير عشيرة الماكيريين. وماكير ولد جلعاد. ولجلعاد عشيرة الجلعاديين. 30 هؤلاء بنو جلعاد. لإيعزر عشيرة الإيعزريين. لحالق عشيرة الحالقيين 31 لأسريئيل عشيرة الأسريئيليين. لشكم عشيرة الشكميين 32 لشميداع عشيرة الشميداعيين. لحافر عشيرة الحافريين. 33 واما صلفحاد بن حافر فلم يكن له بنون بل بنات. واسماء بنات صلفحاد محلة ونوعة وحجلة وملكة وترصة. 34 هذه عشائر منسّى. والمعدودون منهم اثنان وخمسون الفا وسبع مئة 35 وهؤلاء بنو افرايم حسب عشائرهم. لشوتالح عشيرة الشوتالحيين. لباكر عشيرة الباكريين. لتاحن عشيرة التاحنيين. 36 وهؤلاء بنو شوتالح. لعيران عشيرة العيرانيين. 37 هذه عشائر بني افرايم حسب عددهم اثنان وثلاثون الفا وخمس مئة. هؤلاء بنو يوسف حسب عشائرهم 38 بنو بنيامين حسب عشائرهم. لبالع عشيرة البالعيين. لأشبيل عشيرة الأشبيليين. لأحيرام عشيرة الأحيراميين. 39 لشفوفام عشيرة الشفوفاميين لحوفام عشيرة الحوفاميين. 40 وكان ابنا بالع أرد ونعمان. لأرد عشيرة الأرديين ولنعمان عشيرة النعمانيين. 41 هؤلاء بنو بنيامين حسب عشائرهم. والمعدودون منهم خمسة واربعون الفا وست مئة 42 هؤلاء بنو دان حسب عشائرهم. لشوحام عشيرة الشوحاميين. هذه قبائل دان حسب عشائرهم. 43 جميع عشائر الشوحاميين حسب عددهم اربعة وستون الفا واربع مئة 44 بنو اشير حسب عشائرهم. ليمنة عشيرة اليمنيين. ليشوي عشيرة اليشويين. لبريعة عشيرة البريعيين. 45 لبني بريعة لحابر عشيرة الحابريين. لملكيئيل عشيرة الملكيئيليين. 46 واسم ابنة اشير سارح. 47 هذه عشائر بني اشير حسب عددهم ثلاثة وخمسون الفا واربع مئة 48 بنو نفتالي حسب عشائرهم. لياحصئيل عشيرة الياحصئليين. لجوني عشيرة الجونيين. 49 ليصر عشيرة اليصريين. لشلّيم عشيرة الشّلّيميين. 50 هذه قبائل نفتالي حسب عشائرهم. والمعدودون منهم خمسة واربعون الفا واربع مئة. 51 هؤلاء المعدودون من بني اسرائيل ست مئة الف والف وسبع مئة وثلاثون 52 ثم كلم الرب موسى قائلا. 53 لهؤلاء تقسم الارض نصيبا على عدد الاسماء. 54 الكثير تكثّر له نصيبه والقليل تقلّل له نصيبه. كل واحد حسب المعدودين منه يعطى نصيبه. 55 انما بالقرعة تقسم الارض. حسب اسماء اسباط آبائهم يملكون. 56 حسب القرعة يقسم نصيبهم بين كثير وقليل 57 وهؤلاء المعدودون من اللاويين حسب عشائرهم. لجرشون عشيرة الجرشونيين. لقهات عشيرة القهاتيين. لمراري عشيرة المراريين. 58 هذه عشائر لاوي. عشيرة اللبنيين وعشيرة الحبرونيين وعشيرة المحليين وعشيرة الموشيين وعشيرة القورحيين. واما قهات فولد عمرام. 59 واسم امرأة عمرام يوكابد بنت لاوي التي ولدت للاوي في مصر. فولدت لعمرام هرون وموسى ومريم اختهما. 60 ولهرون ولد ناداب وابيهو والعازار وايثامار. 61 واما ناداب وابيهو فماتا عندما قرّبا نارا غريبة امام الرب. 62 وكان المعدودون منهم ثلاثة وعشرين الفا كل ذكر من ابن شهر فصاعدا. لانهم لم يعدّوا بين بني اسرائيل اذ لم يعط لهم نصيب بين بني اسرائيل 63 هؤلاء هم الذين عدّهم موسى والعازار الكاهن حين عدّا بني اسرائيل في عربات موآب على اردن اريحا. 64 وفي هؤلاء لم يكن انسان من الذين عدّهم موسى وهرون الكاهن حين عدّا بني اسرائيل في برية سيناء. 65 لان الرب قال لهم انهم يموتون في البرية فلم يبق منهم انسان الا كالب بن يفنّة ويشوع بن نون

Nm 26, 1-65

Verš 33
واما صلفحاد بن حافر فلم يكن له بنون بل بنات. واسماء بنات صلفحاد محلة ونوعة وحجلة وملكة وترصة.
Nm 27:1 - فتقدمت بنات صلفحاد بن حافر بن جلعاد بن ماكير بن منسّى من عشائر منسّى بن يوسف. وهذه اسماء بناته محلة ونوعة وحجلة وملكة وترصة.

Verš 2
خذا عدد كل جماعة بني اسرائيل من ابن عشرين سنة فصاعدا حسب بيوت آبائهم كل خارج للجند في اسرائيل.
Nm 1:3 - من ابن عشرين سنة فصاعدا كل خارج للحرب في اسرائيل. تحسبهم انت وهرون حسب اجنادهم.

Verš 4
من ابن عشرين سنة فصاعدا. كما امر الرب موسى وبني اسرائيل الخارجين من ارض مصر
Nm 1:1 - وكلم الرب موسى في برية سيناء في خيمة الاجتماع في اول الشهر الثاني في السنة الثانية لخروجهم من ارض مصر قائلا

Verš 5
رأوبين بكر اسرائيل. بنو رأوبين لحنوك عشيرة الحنوكيين. لفلّو عشيرة الفلّويّين.
Gn 46:9 - وبنو رأوبين حنوك وفلّو وحصرون وكرمي.
Ex 6:14 - هؤلاء رؤساء بيوت آبائهم. بنو رأوبين بكر اسرائيل حنوك وفلو وحصرون وكرمي. هذه عشائر رأوبين.
1Krn 5:1 - وبنو راوبين بكر اسرائيل. لانه هو البكر ولاجل تدنيسه فراش ابيه أعطيت بكوريته لبني يوسف بن اسرائيل فلم ينسب بكرا.

Verš 65
لان الرب قال لهم انهم يموتون في البرية فلم يبق منهم انسان الا كالب بن يفنّة ويشوع بن نون
Nm 14:28 - قل لهم حيّ انا يقول الرب لأفعلنّ بكم كما تكلمتم في اذنيّ.
Nm 14:34 - كعدد الايام التي تجسّستم فيها الارض اربعين يوما للسنة يوم تحملون ذنوبكم اربعين سنة فتعرفون ابتعادي.
1Kor 10:5 - لكن باكثرهم لم يسرّ الله لانهم طرحوا في القفر.

Verš 9
وبنو اليآب نموئيل وداثان وابيرام وهما داثان وابيرام المدعوّان من الجماعة اللذان خاصما موسى وهرون في جماعة قورح حين خاصموا الرب
Nm 16:12 - فارسل موسى ليدعو داثان وابيرام ابني اليآب. فقالا لا نصعد.

Verš 61
واما ناداب وابيهو فماتا عندما قرّبا نارا غريبة امام الرب.
Lv 10:2 - فخرجت نار من عند الرب واكلتهما فماتا امام الرب.
Nm 3:4 - ولكن مات ناداب وابيهو امام الرب عندما قرّبا نارا غريبة امام الرب في برية سيناء ولم يكن لهما بنون. واما اليعازار وايثامار فكهنا امام هرون ابيهما
1Krn 24:2 - ومات ناداب وابيهو قبل ابيهما ولم يكن لهما بنون فكهن العازار وايثامار.

Verš 19
ابنا يهوذا عير واونان. ومات عير واونان في ارض كنعان.
Gn 38:7 - وكان عير بكر يهوذا شريرا في عيني الرب. فأماته الرب.
Gn 38:10 - فقبح في عيني الرب ما فعله. فاماته ايضا.
Gn 46:12 - وبنو يهوذا عير وأونان وشيلة وفارص وزارح. واما عير وأونان فماتا في ارض كنعان. وكان ابنا فارص حصرون وحامول.

Verš 21
وكان بنو فارص لحصرون عشيرة الحصرونيين. ولحامول عشيرة الحاموليين.
Gn 46:12 - وبنو يهوذا عير وأونان وشيلة وفارص وزارح. واما عير وأونان فماتا في ارض كنعان. وكان ابنا فارص حصرون وحامول.

Verš 54
الكثير تكثّر له نصيبه والقليل تقلّل له نصيبه. كل واحد حسب المعدودين منه يعطى نصيبه.
Nm 33:54 - وتقتسمون الارض بالقرعة حسب عشائركم. الكثير تكثرون له نصيبه والقليل تقلّلون له نصيبه. حيث خرجت له القرعة فهناك يكون له. حسب اسباط آبائكم تقتسمون.

Verš 55
انما بالقرعة تقسم الارض. حسب اسماء اسباط آبائهم يملكون.
Nm 33:54 - وتقتسمون الارض بالقرعة حسب عشائركم. الكثير تكثرون له نصيبه والقليل تقلّلون له نصيبه. حيث خرجت له القرعة فهناك يكون له. حسب اسباط آبائكم تقتسمون.
Joz 11:23 - فاخذ يشوع كل الارض حسب كل ما كلم به الرب موسى واعطاها يشوع ملكا لاسرائيل حسب فرقهم واسباطهم. واستراحت الارض من الحرب
Joz 14:2 - نصيبهم بالقرعة كما امر الرب عن يد موسى للتسعة الاسباط ونصف السبط.

Verš 57
وهؤلاء المعدودون من اللاويين حسب عشائرهم. لجرشون عشيرة الجرشونيين. لقهات عشيرة القهاتيين. لمراري عشيرة المراريين.
Ex 6:17 - ابنا جرشون لبني وشمعي بحسب عشائرهما.

Verš 59
واسم امرأة عمرام يوكابد بنت لاوي التي ولدت للاوي في مصر. فولدت لعمرام هرون وموسى ومريم اختهما.
Ex 2:1 - وذهب رجل من بيت لاوي واخذ بنت لاوي.
Ex 6:20 - واخذ عمرام يوكابد عمته زوجة له. فولدت له هرون وموسى. وكانت سنو حياة عمرام مئة وسبعا وثلاثين سنة.

Verš 29
بنو منسىّ لماكير عشيرة الماكيريين. وماكير ولد جلعاد. ولجلعاد عشيرة الجلعاديين.
Joz 17:1 - وكانت القرعة لسبط منسّى. لانه هو بكر يوسف. لماكير بكر منسّى ابي جلعاد لانه كان رجل حرب وكانت جلعاد وباشان له.

Nm 26,5 - Porov. Nm 1; Gn 46,8–25; Ex 6,14–25.

Nm 26,8-11 - Pozri Nm 16 a Ex 20,5.

Nm 26,29-34 - Nm 27,1; Joz 17,1 n.; 1 Krn 7,14.

Nm 26,35-51 - Z celkového počtu jednotlivých kmeňov najviac sa umenšil kmeň Simeonov. Je možné, že tento kmeň sa najviac prehrešil proti Pánovi a za- siahla ho väčšia nákaza (25,9). Umenšili sa aj kmene: Rubenov, Gadov, Efraimov a Neftaliho. Najviac vzrástol kmeň Manassesov (o 22 500).

Nm 26,52-56 - Tieto verše odôvodňujú vyššie uvedené sčítanie ľudu.

Nm 26,57-62 - Porov. Gn 46,11; Nm 1,47; 3,1 n.; 1 Krn 6,1 n. Levitov je o tisíc viac ako pri prvom sčítaní (3,22.28.34.39).