výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(UKJV - Anglický - Updated King James)

Nm 34, 1-29

1 And the LORD spoke unto Moses, saying, 2 "Command the children of Israel, and say unto them, When all of you come into the land of Canaan; (this is the land that shall fall unto you for an inheritance, even the land of Canaan with the coasts thereof:) " 3 Then your south quarter shall be from the wilderness of Zin along by the coast of Edom, and your south border shall be the utmost coast of the salt sea eastward: 4 And your border shall turn from the south to the ascent of Akrabbim, and pass on to Zin: and the going forth thereof shall be from the south to Kadeshbarnea, and shall go on to Hazaraddar, and pass on to Azmon: 5 And the border shall fetch a compass from Azmon unto the river of Egypt, and the activities out of it shall be at the sea. 6 And as for the western border, all of you shall even have the great sea for a border: this shall be your west border. 7 And this shall be your north border: from the great sea all of you shall point out for you mount Hor: 8 "From mount Hor all of you shall point out your border unto the entrance of Hamath; and the activities out of the border shall be to Zedad: " 9 And the border shall go on to Ziphron, and the activities out of it shall be at Hazarenan: this shall be your north border. 10 And all of you shall point out your east border from Hazarenan to Shepham: 11 "And the coast shall go down from Shepham to Riblah, on the east side of Ain; and the border shall descend, and shall reach unto the side of the sea of Chinnereth eastward: " 12 And the border shall go down to Jordan, and the activities out of it shall be at the salt sea: this shall be your land with the coasts thereof round about. 13 And Moses commanded the children of Israel, saying, This is the land which all of you shall inherit by lot, which the LORD commanded to give unto the nine tribes, and to the half tribe: 14 "For the tribe of the children of Reuben according to the house of their fathers, and the tribe of the children of Gad according to the house of their fathers, have received their inheritance; and half the tribe of Manasseh have received their inheritance: " 15 The two tribes and the half tribe have received their inheritance on this side Jordan near Jericho eastward, toward the sunrising. 16 And the LORD spoke unto Moses, saying, 17 These are the names of the men which shall divide the land unto you: Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun. 18 And all of you shall take one prince of every tribe, to divide the land by inheritance. 19 And the names of the men are these: Of the tribe of Judah, Caleb the son of Jephunneh. 20 And of the tribe of the children of Simeon, Shemuel the son of Ammihud. 21 Of the tribe of Benjamin, Elidad the son of Chislon. 22 And the prince of the tribe of the children of Dan, Bukki the son of Jogli. 23 The prince of the children of Joseph, for the tribe of the children of Manasseh, Hanniel the son of Ephod. 24 And the prince of the tribe of the children of Ephraim, Kemuel the son of Shiphtan. 25 And the prince of the tribe of the children of Zebulun, Elizaphan the son of Parnach. 26 And the prince of the tribe of the children of Issachar, Paltiel the son of Azzan. 27 And the prince of the tribe of the children of Asher, Ahihud the son of Shelomi. 28 And the prince of the tribe of the children of Naphtali, Pedahel the son of Ammihud. 29 These are they whom the LORD commanded to divide the inheritance unto the children of Israel in the land of Canaan.

Nm 34, 1-29

Verš 17
These are the names of the men which shall divide the land unto you: Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun.
Joz 14:1 - And these are the countries which the children of Israel inherited in the land of Canaan, which Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun, and the heads of the fathers of the tribes of the children of Israel, distributed for inheritance to them.

Verš 3
Then your south quarter shall be from the wilderness of Zin along by the coast of Edom, and your south border shall be the utmost coast of the salt sea eastward:
Joz 15:1 - "This then was the lot of the tribe of the children of Judah by their families; even to the border of Edom the wilderness of Zin southward was the uttermost part of the south coast. "

Nm 34,3-5 - Južná hranica zasľúbenej zeme išla od južného konca Mŕtveho mora smerom na juhozápad až po Kadešbarnu a odtiaľ smerom západoseverným až k Stredozemnému moru. Egyptský potok je dnešný Vadi el-Ariš.

Nm 34,6 - Hranicou západnou bolo Stredozemné more.

Nm 34,7-9 - Hranica severná sa dnes s určitosťou naznačiť nedá. Mienky sú rozličné. Niektorí autori sa domnievajú, že zasľúbená zem na severe bola by sa tiahla od Tripolisu smerom na východ k Libanonu atď. Pravdepodobnejšia je domnienka, ktorá severnú hranicu kladie od Nahr el-Kasimije, rieky, čo severne od Týru vteká do Stredozemného mora. Odtiaľ by hranica išla južne od Libanona – Hor by bol dnešný vrch Džebel el-Šukif – k východu z Ematu, čiže k údoliu, čo je medzi riekami Nahr Litani a Nahr Hasbáni, cez Celosýriu k Hasar Enanu, čiže kraju, kde pramení Jordán.

Nm 34,10-12 - Východná hranica zasľúbenej zeme je Genezaretské jazero, Jordán a Mŕtve more.