Hľadaný výraz: 1Kr 1,39, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
39 Kňaz Sadok vzal zo stanu roh s olejom a Šalamúna pomazal. Potom trúbili na trúbu a všetok ľud volal: „Nech žije kráľ Šalamún!“

1

mail   print   facebook   twitter