výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(UKJV - Anglický - Updated King James)

1Krn 24, 1-31

1 "Now these are the divisions of the sons of Aaron. The sons of Aaron; Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar. " 2 But Nadab and Abihu died before their father, and had no children: therefore Eleazar and Ithamar executed the priest's office. 3 And David distributed them, both Zadok of the sons of Eleazar, and Ahimelech of the sons of Ithamar, according to their offices in their service. 4 And there were more chief men found of the sons of Eleazar than of the sons of Ithamar, and thus were they divided. Among the sons of Eleazar there were sixteen chief men of the house of their fathers, and eight among the sons of Ithamar according to the house of their fathers. 5 "Thus were they divided by lot, one sort with another; for the governors of the sanctuary, and governors of the house of God, were of the sons of Eleazar, and of the sons of Ithamar. " 6 And Shemaiah the son of Nethaneel the scribe, one of the Levites, wrote them before the king, and the princes, and Zadok the priest, and Ahimelech the son of Abiathar, and before the chief of the fathers of the priests and Levites: one principal household being taken for Eleazar, and one taken for Ithamar. 7 Now the first lot came forth to Jehoiarib, the second to Jedaiah, 8 The third to Harim, the fourth to Seorim, 9 The fifth to Malchijah, the sixth to Mijamin, 10 The seventh to Hakkoz, the eighth to Abijah, 11 The ninth to Jeshuah, the tenth to Shecaniah, 12 The eleventh to Eliashib, the twelfth to Jakim, 13 The thirteenth to Huppah, the fourteenth to Jeshebeab, 14 The fifteenth to Bilgah, the sixteenth to Immer, 15 The seventeenth to Hezir, the eighteenth to Aphses, 16 The nineteenth to Pethahiah, the twentieth to Jehezekel, 17 The one and twentieth to Jachin, the two and twentieth to Gamul, 18 The three and twentieth to Delaiah, the four and twentieth to Maaziah. 19 These were the orderings of them in their service to come into the house of the LORD, according to their manner, under Aaron their father, as the LORD God of Israel had commanded him. 20 "And the rest of the sons of Levi were these: Of the sons of Amram; Shubael: of the sons of Shubael; Jehdeiah. " 21 Concerning Rehabiah: of the sons of Rehabiah, the first was Isshiah. 22 "Of the Izharites; Shelomoth: of the sons of Shelomoth; Jahath. " 23 "And the sons of Hebron; Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the third, Jekameam the fourth. " 24 "Of the sons of Uzziel; Michah: of the sons of Michah; Shamir. " 25 "The brother of Michah was Isshiah: of the sons of Isshiah; Zechariah. " 26 "The sons of Merari were Mahli and Mushi: the sons of Jaaziah; Beno. " 27 "The sons of Merari by Jaaziah; Beno, and Shoham, and Zaccur, and Ibri. " 28 Of Mahli came Eleazar, who had no sons. 29 Concerning Kish: the son of Kish was Jerahmeel. 30 "The sons also of Mushi; Mahli, and Eder, and Jerimoth. These were the sons of the Levites after the house of their fathers. " 31 These likewise cast lots opposite to their brethren the sons of Aaron in the presence of David the king, and Zadok, and Ahimelech, and the chief of the fathers of the priests and Levites, even the principal fathers opposite to their younger brethren.

1Krn 24, 1-31

Verš 1
"Now these are the divisions of the sons of Aaron. The sons of Aaron; Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar. "
Lv 10:1 - And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took either of them his censer, and put fire therein, and put incense thereon, and offered strange fire before the LORD, which he commanded them not.

Verš 2
But Nadab and Abihu died before their father, and had no children: therefore Eleazar and Ithamar executed the priest's office.
Lv 10:2 - And there went out fire from the LORD, and devoured them, and they died before the LORD.
Nm 3:4 - And Nadab and Abihu died before the LORD, when they offered strange fire before the LORD, in the wilderness of Sinai, and they had no children: and Eleazar and Ithamar ministered in the priest's office in the sight of Aaron their father.
Nm 26:61 - And Nadab and Abihu died, when they offered strange fire before the LORD.

1Krn 24,4-5 - Kňazov zadelili do 24 tried a lósom určili, ktorá trieda kedy a kde má konať službu, aby sa aj Eleazarovci, aj Itamarovci dostali tak ku stánku na Gabaone ("Božie kniežatá"), ako aj k stánku Dávidovmu ("Kniežatá svätyne").

1Krn 24,6 - Nevieme presný spôsob žrebovania, Itamarovcom nemohol pripadnúť každý druhý žreb, veď mali len 8 tried, Eleazarovci však 16.

1Krn 24,23 - Vo vypočítaní je medzera. Možno doplniť podľa Vulgáty: "… Jahat, jeho syn Jeriau, pohlavár, Amariáš, druhý ...".

1Krn 24,27 - Porov. 6,48.