výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(SVD - Arabský - Smith van Dyke)

1Krn 24, 1-31

1 وهذه فرق بني هرون. بنو هرون ناداب وابيهو العازار وايثامار. 2 ومات ناداب وابيهو قبل ابيهما ولم يكن لهما بنون فكهن العازار وايثامار. 3 وقسمهم داود وصادوق من بني العازار واخيمالك من بني ايثامار حسب وكالتهم في خدمتهم. 4 ووجد لبني العازار رؤوس رجال اكثر من بني ايثامار فانقسموا لبني العازار رؤوسا لبيت آبائهم ستة عشر ولبني ايثامار لبيت آبائهم ثمانية. 5 وانقسموا بالقرعة هؤلاء مع هؤلاء لان رؤساء القدس ورؤساء بيت الله كانوا من بني العازار ومن بني ايثامار. 6 وكتبهم شمعيا بن نثنئيل الكاتب من اللاويين امام الملك والرؤساء وصادوق الكاهن واخيمالك بن ابياثار ورؤوس الآباء للكهنة واللاويين فاخذ بيت اب واحد لالعازار وأخذ واحد لايثامار. 7 فخرجت القرعة الاولى ليهوياريب. الثانية ليدعيا. 8 الثالثة لحاريم. الرابعة لسعوريم. 9 الخامسة لملكيا. السادسة لميّامين. 10 السابعة لهقّوص. الثامنة لابيّا. 11 التاسعة ليشوع. العاشرة لشكنيا. 12 الحادية عشرة لالياشيب. الثانية عشرة لياقيم. 13 الثالثة عشرة لحفّة. الرابعة عشرة ليشبآب. 14 الخامسة عشرة لبلجة. السادسة عشرة لإيمير. 15 السابعة عشرة لحيزير. الثامنة عشرة لهفصيص. 16 التاسعة عشرة لفتحيا. العشرون ليحزقيئيل. 17 الحادية والعشرون لياكين. الثانية والعشرون لجامول. 18 الثالثة والعشرون لدلايا. الرابعة والعشرون لمعزيا. 19 فهذه وكالتهم وخدمتهم للدخول الى بيت الرب حسب حكمهم عن يد هرون ابيهم كما أمره الرب اله اسرائيل 20 واما بنو لاوي الباقون فمن بني عمرام شوبائيل ومن بني شوبائيل يحديا. 21 واما رحبيا فمن بني رحبيا الراس يشّيّا. 22 ومن اليصهاريين شلوموث ومن بني شلوموث يحث 23 ومن بني حبرون يريا وامريا الثاني ويحزيئيل الثالث ويقمعام الرابع. 24 من بني عزّيئيل ميخا. من بني ميخا شامور. 25 اخو ميخا يشّيّا ومن بني يشّيّا زكريا. 26 ابنا مراري محلي وموشي. ابن يعزيا بنو. 27 من بني مراري ليعزيا بنو وشوهم وزوكور وعبري. 28 من محلي العازار ولم يكن له بنون. 29 واما قيس فابن قيس يرحمئيل. 30 وبنو موشي محلي وعادر ويريموث. هؤلاء بنو اللاويين حسب بيوت آبائهم. 31 والقوا هم ايضا قرعا مقابل اخوتهم بني هرون امام داود الملك وصادوق واخيمالك ورؤؤس آباء الكهنة واللاويين. الآباء الرؤوس كما اخوتهم الاصاغر

1Krn 24, 1-31

Verš 1
وهذه فرق بني هرون. بنو هرون ناداب وابيهو العازار وايثامار.
Lv 10:1 - واخذ ابنا هرون ناداب وابيهو كل منهما مجمرته وجعلا فيهما نارا ووضعا عليها بخورا وقربا امام الرب نارا غريبة لم يامرهما بها.

Verš 2
ومات ناداب وابيهو قبل ابيهما ولم يكن لهما بنون فكهن العازار وايثامار.
Lv 10:2 - فخرجت نار من عند الرب واكلتهما فماتا امام الرب.
Nm 3:4 - ولكن مات ناداب وابيهو امام الرب عندما قرّبا نارا غريبة امام الرب في برية سيناء ولم يكن لهما بنون. واما اليعازار وايثامار فكهنا امام هرون ابيهما
Nm 26:61 - واما ناداب وابيهو فماتا عندما قرّبا نارا غريبة امام الرب.

1Krn 24,4-5 - Kňazov zadelili do 24 tried a lósom určili, ktorá trieda kedy a kde má konať službu, aby sa aj Eleazarovci, aj Itamarovci dostali tak ku stánku na Gabaone ("Božie kniežatá"), ako aj k stánku Dávidovmu ("Kniežatá svätyne").

1Krn 24,6 - Nevieme presný spôsob žrebovania, Itamarovcom nemohol pripadnúť každý druhý žreb, veď mali len 8 tried, Eleazarovci však 16.

1Krn 24,23 - Vo vypočítaní je medzera. Možno doplniť podľa Vulgáty: "… Jahat, jeho syn Jeriau, pohlavár, Amariáš, druhý ...".

1Krn 24,27 - Porov. 6,48.