Hľadaný výraz: Zjv 22,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 A Duch i nevesta volajú: „Príď!“ Aj ten, čo počúva, nech volá: „Príď!“ Kto je smädný, nech príde, a kto chce, nech si naberie zadarmo vody života.

1

mail   print   facebook   twitter