Hľadaný výraz: Mt 15,1-9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákonníci z Jeruzalema a opýtali sa ho: 2 „Prečo tvoji učeníci prestupujú obyčaje otcov? Veď si neumývajú ruky, keď jedia chlieb.“ 3 On im odvetil: „A vy prečo prestupujete Božie prikázanie pre svoje obyčaje? 4 Lebo Boh povedal: »Cti svojho otca i matku« a: »Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť.« 5 Vy však hovoríte: »Keď niekto povie otcovi alebo matke: Všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar, 6 ten už nemusí ctiť svojho otca.« A zrušili ste Božie slovo pre svoje obyčaje. 7 Pokrytci! Dobre o vás prorokoval Izaiáš, keď povedal: 8 »Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. 9 No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.«“

1

mail   print   facebook   twitter